Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament)

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament)

  Publicat: 12 Apr 2019       244 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019

Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(quorum) Minimul de membri necesar pentru ca o adunare sa fie legal constituita
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseste produsul ca parte a unei operatii sau activitati
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Operatiune mintala care consta in evaluarea si compararea probelor administrate si formularea concluziilor cu privire la puterea probanta si valoarea lor intr-o cauza penala.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala, remediul procesual folosit de partea interesata pentru a indeparta din activitatea procesuala persoanele incompatibile.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala, remediul procesual folosit de partea interesata pentru a indeparta din activitatea procesuala persoanele incompatibile.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

(1) Registrul conciliatorilor (Registrul) se constituie conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Inscrierea conciliatorilor in Registru se face specificandu-se pentru fiecare conciliator titlurile stiintifice detinute si activitatea profesionala care il defineste, vechimea si domeniul de competente in care poate solutiona litigiile.
(3) Registrul conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.
(4) Totalitatea conciliatorilor inscrisi in Registru constituie Corpul conciliatorilor.
(5) Suspendarea, incetarea calitatii de conciliator si, respectiv, radierea sa din Registru se fac in conditiile mentionate in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 6
Raspunderea conciliatorilor
(1) Intrunirea Corpului conciliatorilor se realizeaza in plen, care reuneste totalitatea conciliatorilor inscrisi in Registrul conciliatorilor.
(2) In cazul in care exista suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la impartialitatea unui conciliator, Colegiul de coordonare convoaca Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Intalnirea poate fi convocata in termen de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a situatiei si se considera ca exista cvorum daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul de conciliatori inscrisi in Registru . Neintrunirea numarului determina o alta convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenti. Prezenta la convocarea Plenului Corpului conciliatorilor este obligatorie, prin exceptie se poate absenta doar in conditiile existentei unor motive bine intemeiate, probate cu inscrisuri .
(3) Plenul Corpului conciliatorilor va transmite Colegiului de coordonare punctul sau de vedere cu privire la situatia sesizata.
(4) Conciliatorii sunt raspunzatori si pot fi tinuti sa achite daune in conditiile legii atat fata de parti, cat si fata de SAL-FIN:
a) daca dupa acceptare renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor;
b) daca nu participa la solutionarea litigiului sau nu pronunta hotararea in termenul prevazut de prezenta procedura;
c) daca nu respecta caracterul confidential al concilierii;
d) daca incalca in mod flagrant indatoririle ce le revin potrivit regulamentului prevazut la alin. (1) si prezentei proceduri.
(5) Conciliatorii sunt impartiali si independenti in solutionarea litigiilor cu care au fost investiti si raspund direct si personal, conform dreptului comun aplicabil.
(6) Plenul Corpului conciliatorilor adopta recomandari pe care le transmite conciliatorilor. Recomandarile sunt adoptate cu majoritatea simpla a celor prezenti la sesiunea extraordinara.

ARTICOLUL 7
Impunerea unei solutii
(1) La debutul procedurii prin impunerea unei solutii, partile sunt informate cu privire la conditiile speciale ale unei astfel de alegeri, si anume:
a) caracterul obligatoriu al solutiei;
b) faptul ca partile nu au posibilitatea de a alege daca accepta sau nu solutia;
c) faptul ca niciuna dintre parti nu se poate retrage dintr-o asemenea procedura;
d) faptul ca implicarea in procedura nu exclude posibilitatea de a cere despagubiri printr-o procedura judiciara separata;
e) faptul ca solutia propusa poate fi diferita de un rezultat stabilit de catre o instanta care aplica dispozitiile legale in vigoare;
f) consecintele juridice ale acceptarii unei astfel de solutii.
(2) SAL-FIN se asigura ca partile isi dau acordul scris cu privire la caracterul obligatoriu al solutiei, anterior demararii procedurilor.
(3) SAL-FIN organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor nationale pe calea solutionarii alternative a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN, in mod institutionalizat, pe baza sesizarii SAL-FIN in conditiile prezentei proceduri.

ARTICOLUL 8
Comisia de conciliere
(1) Comisia de conciliere este formata dintr-un conciliator unic sau din 3 conciliatori desemnati, dintre care unul este supraconciliator. Solutionarea litigiului apartine exclusiv Comisiei de conciliere.
(2) Pentru fiecare litigiu supus solutionarii alternative prin procedura impunerii unei solutii in cadrul SAL-FIN, consumatorul desemneaza un conciliator odata cu depunerea solicitarii la SAL-FIN.
(3) Comerciantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la data de cand i-a fost comunicat litigiul de catre SAL-FIN, sa isi exprime acordul sau dezacordul cu privire la persoana conciliatorului desemnat de catre consumator .
(4) In cazul in care comerciantul nu este de acord cu persoana conciliatorului ales de consumator, va desemna la randul sau un conciliator, iar prin aplicarea unui algoritm stabilit de catre Colegiul de coordonare SAL-FIN se va numi, prin decizie a membrului coordonator, un supraconciliator, la propunerea Secretariatului tehnic. Desemnarea conciliatorului de catre comerciant se face in termenul prevazut la alin. (3).
(5) Conciliatorii isi exercita activitatea cu titlu individual, independent si impartial, fiind supusi numai legii, iar aprecierea probelor si luarea deciziilor se fac in baza convingerii intime a conciliatorului.
(6) Comisia de conciliere se considera constituita la data acceptarii conciliatorului unic sau, dupa caz, la data desemnarii supraconciliatorului.
(7) In termen de maximum 10 zile de la data constituirii, partile sunt obligate sa transmita toate documentele solicitate de comisia de conciliere in scopul solutionarii litigiului.
(8) Comisia de conciliere va putea dispune, dupa caz, ascultarea partilor, in masura in care este necesar, si reluarea dezbaterilor in sedinte succesive.
(9) In conditiile recuzarii unuia sau mai multor conciliatori, acestia se inlocuiesc conform procedurii prevazute la alin. (2) - (4). Ulterior recuzarii si inlocuirii conciliatorilor, noii conciliatori vor relua procedura SAL.
(10) Recuzarea trebuie sa fie ceruta, cu o motivare pertinenta si obiectiva, sub sanctiunea decaderii, in termen de 5 zile de cand partea a luat cunostinta de numirea conciliatorului sau de cand a aparut cauza.
(11) Conciliatorii pot fi recuzati motivat pentru cauze ce pun la indoiala independenta si impartialitatea lor, in conformitate cu prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Orice conciliator care stie ca exista o cauza de recuzare a sa este obligat sa instiinteze atat partile, cat si pe ceilalti conciliatori inainte de a accepta insarcinarea de conciliere sau, daca aceste fapte intervin dupa acest moment, de indata ce a luat cunostinta de existenta lor.
(13) Cererile de recuzare neintemeiate sau nejustificate de catre partea care a cerut recuzarea conduc la anularea recuzarii.
(14) In caz de retragere a conciliatorului/conciliatorilor, acesta/acestia va/vor fi inlocuit/inlocuiti conform prezentei proceduri.

ARTICOLUL 9
Hotararea Comisiei de conciliere
(1) Procedura solutionarii alternative a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari de impunere.
(2) Daca partile nu au convenit altfel, Comisia de conciliere trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 90 de zile de la data constituirii sale.
(3) Partile pot propune in scris prelungirea termenului, cu acordul Comisiei de conciliere.
(4) Pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit de Comisia de conciliere cu cel mult 60 de zile .Afişează Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    SAL-FIN    Piata financiara nonbancara    ASF    Directiva 2013/11/UE    Directiva 2009/22/CE    OUG 93/2012Comentează: Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament)