Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament)

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament)

  Publicat: 12 Apr 2019       254 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019

Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,

(5) Hotararea se ia cu unanimitate de voturi sau, in caz de dezacord, cu majoritate. Conciliatorul care a avut o alta parere isi va redacta si semna opinia separata, cu motivare.
(6) Comisia de conciliere solutioneaza litigiul in temeiul normelor de drept aplicabile, tinand seama, atunci cand este cazul, si de uzantele comerciale.
(7) Hotararea se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda identitatea partilor, domiciliul, numele si domiciliul in cazul reprezentantilor, persoanele participante la dezbaterea litigiului, componenta nominala a Comisiei de conciliere, mentionarea acordului partilor privind caracterul obligatoriu al solutiei, obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor, locul si data pronuntarii hotararii, semnaturile tuturor conciliatorilor, cu exceptia celei a conciliatorului care a avut o alta parere, daca este cazul .
(8) Hotararea se comunica partilor in termen de 15 zile calendaristice de la adoptare si produce efecte de la data comunicarii.
(9) Greselile materiale din textul hotararii, greseli evidente ce nu schimba fondul solutiei, precum si greselile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricareia dintre parti, in termenul prevazut, printr-o cerere de indreptare, pronuntarea avand loc in cadrul aceleiasi Comisii de conciliere.
(10) Hotararea se comunica partilor in termen de 15 zile calendaristice de la adoptare si produce efecte de la data comunicarii. Aceasta poate fi atacata la instanta de judecata competenta, in termen de 15 zile de la comunicare .
(11) Hotararile care nu sunt atacate in termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicarii constituie de drept titlu executoriu.
(12) Hotararile Comisiei de conciliere pot fi publicate.

ARTICOLUL 10
Constituirea resurselor financiare
(1) Procedura de solutionare a litigiilor de catre SAL-FIN este gratuita pentru consumatorul parte in litigiu.
(2) In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate si apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicita.
(3) In cazul in care partile solicita solutionarea litigiului intr-o locatie diferita de cea a SAL-FIN pentru care este necesara deplasarea conciliatorului sau a Comisiei de conciliere si a Secretariatului tehnic, partea solicitanta asigura spatiul si suporta costul deplasarii.

ARTICOLUL 11
Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatii
A.S.F. asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii SAL-FIN, cu exceptia cazului prevazut la art. 10 alin. (3).

ARTICOLUL 12
Obligatia de confidentialitate
Conciliatorii si personalul Secretariatului tehnic au obligatia de a asigura confidentialitatea procedurii.

ARTICOLUL 13
Limba utilizata in procedura de impunere a unei solutiiAfişează Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    SAL-FIN    Piata financiara nonbancara    ASF    Directiva 2013/11/UE    Directiva 2009/22/CE    OUG 93/2012Comentează: Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 2 la Regulament)