Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       90171 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008.

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.G. nr. 93/2003
- O.G. nr. 44/2004
- O.G. nr. 57/2004
- Legea nr. 265/2007
- O.U.G. nr. 153/2007
- Legea nr. 68/2008 publicat in MOF nr. 236 din 27/03/2008.

Dovada scrisa prin care
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Confirmare intr-o anumita functie
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act adoptat de organele de stat,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.

f) dovada ca sunt apti medical si psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverinta eliberata de serviciul politiei rutiere, din care sa rezulte ca in ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante ori nu au fost implicati in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Art. 28. - (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se elibereaza pentru o perioada nedeterminata, cu viza obligatorie la 5 ani, acordata in urma sustinerii testului-grila, in conditiile prevederilor art. 26 alin. (4).

(2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in conditiile in care este vizat la termen si conducatorul auto face dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul public de persoane si detine permis de conducere corespunzator.

(3) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil pe teritoriul Romaniei.

Art. 29. - Abrogat.

CAPITOLUL III

Autovehiculele taxi

Art. 30. - (1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri in regim de taxi vor fi agreate de catre R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv, autovehicule care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt dotate avand aparat de taxat in stare de functionare, cu taximetrul care respecta prevederile legilor in vigoare si cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie sau cu telefoane mobile, dupa caz, in stare de functionare;

c) sunt dotate cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologata de catre R.A.R.;

d) aparatul de taxat intra in functiune doar in momentul in care a fost activat de dispozitivul de comanda fixat in una dintre pozitiile de operare autorizate;

e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei si dotarile stabilite conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa fie dotat cu portiere de acces si evacuare in dreptul fiecarei banchete sau scaun pentru clienti, dupa caz, precum si cu spatiu corespunzator transportului bagajelor de mana si nu poate transporta mai mult de 4 persoane in afara conducatorului auto.

(3) Pentru transportul de marfuri sau bunuri in regim de taxi, autovehiculul, cu sau fara remorca, trebuie sa fie destinat acestui scop si sa nu depaseasca 3,5 tone masa totala maxima autorizata.

(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi.

Art. 31. - (1) Taxiul trebuie sa ofere in exterior, prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potential, cat si organelor de control si supraveghere autorizate.

(2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe partile laterale de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule.

(3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi in trafic, caroseria acestuia, in totalitate sau cel putin incepand cu partea de deasupra benzii duble tip sah, va avea culoarea galbena, daca prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu s-a stabilit o alta culoare, cu consultarea asociatiilor.

(4) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, in cazul transportului de marfuri sau bunuri, se va aplica cate un ecuson, definit la art. 11 alin. (6) si (7), pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei taxi. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autovehiculului.

(5) Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe fata si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificatie, vazute din fata, este urmatoarea:

a) in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia aa‚¬A“Ocupataa‚¬¯ a taxiului, respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza;

b) in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia aa‚¬A“Liberaa‚¬¯ a taxiului, respectiv nu exista comanda client.

(6) In cazul taxiurilor apartinand transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe partile laterale, optional, sa se poata inscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt inregistrate la registrul comertului, si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il deserveste.

(7) Modelul lampii taxi va fi omologat de R.A.R.

Art. 33. - Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:

a) pozitia aa‚¬A“Liberaa‚¬¯ - pozitia in care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare aa‚¬A“Liberaa‚¬¯, caz in care calculul pretului este dezactivat;

b) pozitia aa‚¬A“Ocupataa‚¬¯ - pozitia in care lampa de culoare rosie din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare aa‚¬A“Ocupataa‚¬¯, caz in care calculul pretului se efectueaza pe baza tarifului de pornire si a tarifului pe distanta parcursa si/sau pe durata stationarii sau a circulatiei sub viteza de comutare;

c) pozitia aa‚¬A“Plataaa‚¬¯ - pozitia de functionare aa‚¬A“Suma de plataaa‚¬¯ a taximetrului, caz in care pretul calatoriei este indicat si in care cel putin calculul pretului in functie de durata este dezactivat. La trecerea in aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din pozitia aa‚¬A“Plataaa‚¬¯ nu se poate trece in pozitia aa‚¬A“Ocupataa‚¬¯ sau aa‚¬A“Liberaa‚¬¯ decat dupa emiterea bonului client.

Art. 33. - Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:

a) pozitia Liber - este aprinsa permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. In aceasta pozitie vor fi sterse si resetate la zero toate indicatiile de pret ale ultimei calatorii de pe afisajul client;

b) pozitia Ocupat - este aprinsa permanent lampa de culoare rosie din lampa taxi;

c) pozitia Plata - la trecerea in aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar afisajul client indica suma finala ce trebuie platita de client. Din pozitia Plata nu se poate trece in pozitia Ocupat sau Liber decat dupa emiterea bonului client de aparatul de taxat;

d) pozitia Masurare - se aplica in sistemul dublu de tarifare distanta-timp, in care cantitatile masurate parcurse se afiseaza.

Art. 34. - In cazul in care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist in alte scopuri decat transportul in regim de taxi, se instituie pozitia de operare aa‚¬A“Privataa‚¬¯, caz in care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat in pozitia aa‚¬A“Liberaa‚¬¯ si lampa taxi scoasa de pe cupola.

Art. 35. - (1) Pe portierele din fata ale taxiului se aplica inscrisuri privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, ale caror modele si dimensiuni vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, astfel incat acestea sa fie vizibile de la minimum 5 metri.

(2) Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client, cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila primariei localitatii de autorizare, precum si un ecuson cuprinzand numele si fotografia conducatorului auto.

(3) Cu exceptia inscrisurilor sau a simbolurilor realizate in conditiile prevazute la art. 67 alin. (1), se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor inscrisuri si/sau insemne decat a celor aprobate prin prezenta lege.

Art. 36. - (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe langa statia radio de emisie-receptie, un dispozitiv GPS de monitorizare.

(2) Un taxi poate avea dotari optionale, cum ar fi: dispozitivul fix de inregistrare a precizarilor facute de client, perete despartitor intre conducatorul auto si clienti, dispozitiv de plata prin intermediul cardului bancar.

Art. 37. - (1) Pe toata durata activitatii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei legi de catre reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:

a) administratia publica locala;

b) organele fiscale locale si judetene;

c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si din unitatile sale teritoriale;

d) Autoritatea Rutiera Romana - ARR, prin reprezentantele teritoriale;

e) Biroul Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantele teritoriale;

Afişează Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Taxi    Legea 38/2003    Legea taximetriei actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Primirea la munca a 4 persoane fara contract de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Botosani, Sectia Civila, Sedinta din 14.06.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Amanarea aplicarii pedepsei. Institutia amanarii aplicarii pedepsei este incompatibila cu pronuntarea unei solutii de condamnare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

In cazul anularii unui zbor, pasagerii pot solicita o compensatie pentru prejudiciul moral suferit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea facturii cu si fara TVA
Sursa: InfoTVA