Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

  Publicat: 21 May 2019       4576 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Unitatea detinatoare sau persoana juridica abilitata de lege sa solutioneze o notificare cu privire la un bun care nu se afla in patrimoniul sau (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finantelor Publice, prefecturile, alte autoritati publice centrale sau locale implicate);
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

1 Se completeaza in functie de situatia existenta la momentul depunerii cererii.
1. Datele de identificare ale firmei de audit:
Denumirea firmei de audit
. . . . . . . . . . .
Forma juridica
. . . . . . . . . . .
Adresa sediului social
. . . . . . . . . . .
Codul de inregistrare fiscala
. . . . . . . . . . .
Numarul individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar
. . . . . . . . . . .
Date de contact (telefon, fax, e-mail)
. . . . . . . . . . .
2. Date privind reprezentantul legal al firmei de audit:
Numele si prenumele
. . . . . . . . . . .
Functia
. . . . . . . . . . .
Date de contact (telefon, fax, e-mail)
. . . . . . . . . . .
3. Date privind actuarul (angajat sau colaborator cu contract de prestari servicii la firma de audit):
Numele si prenumele
. . . . . . . . . . .
Functia
. . . . . . . . . . .
4. Date privind expertul in auditarea sistemelor informatice care detine certificarea CISA "Certified Information Systems Auditor" (angajat sau colaborator cu contract de prestari servicii la firma de audit):
Numele si prenumele
. . . . . . . . . . .
Functia
. . . . . . . . . . .
5. Informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit
. . . . . . . . . . .
Subsemnatul/Subsemnata, cunoscand prevederile privind falsul in declaratii din Codul penal, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Autoritatea de Supraveghere Financiara ar trebui informata. Totodata, in numele firmei de audit pe care o reprezint, ma angajez sa comunic Autoritatii de Supraveghere Financiara orice modificare privind informatiile furnizate.

Reprezentant legal al firmei de audit
. . . . . . . . . . .
(nume si prenume)
. . . . . . . . . . .
(semnatura si stampila)

ANEXA Nr. 2

DECLARATIE1

1 Aceasta declaratie va fi completata si semnata de reprezentantul legal al firmei de audit care a primit propunerea de a efectua misiunea de audit la entitate . Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare .
Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . (numele si prenumele), reprezentant legal al . . . . . . . . . . (denumirea firmei de audit) , propus(a) pentru realizarea auditului statutar la entitatea2 . . . . . . . . . . . (denumirea entitatii), declar ca firma de audit mentionata nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevazute de legislatia in vigoare.
2 Nu se aplica entitatilor care activeaza pe piata sistemului de pensii private.

Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele . . . . . . . . . .
Nr. individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

DECLARATIE

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . (numele si prenumele) , partener-cheie de audit al . . . . . . . . . . (denumirea firmei de audit) , propus(a) pentru realizarea auditului statutar la entitatea1 . . . . . . . . . . . (denumirea entitatii):

Afişează Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara    Audit statutar    Norma nr. 13/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Mihancea impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim