Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

  Publicat: 21 May 2019       560 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 397 din 21.05.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Diferenta pozitiva intre valoarea elementelor care constituie garantia unui credit si valoarea creditului, constata de catre banci cu ocazia verificarii garantiilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Articolul I
Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania se organizeaza si functioneaza in baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca persoana juridica de drept public, avand ca principal obiect de activitate apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic stomatolog, ca profesie liberala de practica publica autorizata, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
(2) Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
(3) Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Sediul Central al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania este in municipiul Bucuresti.
(2) Emblema cu sigla Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania este prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul regulament."
3. La articolul 7, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) socioeconomic, financiar-contabil si administrativ;".
4. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 21
(1) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret .
(2) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de 1/200 membri inscrisi in fiecare colegiu teritorial la data organizarii alegerilor, cel putin un reprezentant pentru un colegiu teritorial.
(3) La nivelul fiecarui colegiu teritorial se aleg membri supleanti in Adunarea generala nationala in proportie de 30% din numarul reprezentantilor prevazuti la alin. (2), cel putin 2 membri supleanti. Rotunjirile se fac in plus ."
5. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al medicului stomatolog si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi. In caz de absenta motivata, membrul titular poate fi inlocuit de supleant, care are drept de vot.
(2) Deciziile Adunarii generale nationale se adopta cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi. In caz de absenta a membrului titular ales, acesta este inlocuit cu membrul supleant ales, avand drept de vot."
6. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Lucrarile sedintelor Adunarii generale nationale vor fi consemnate prin stenograme. Deciziile Adunarii generale nationale vor fi transmise colegiilor teritoriale."
7. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Lucrarile sedintelor Consiliului national vor fi consemnate prin stenograme. Deciziile Consiliului national vor fi transmise colegiilor teritoriale."
8. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 31
(1) Convocarea prin una dintre modalitatile prevazute la art. 30 se va face cu cel putin 7 zile inaintea datei intrunirii consiliului si va fi insotita de ordinea de zi si de proiectele de decizii, actele normative etc. ce urmeaza a fi analizate, dezbatute si votate. Exceptie de la timpul de convocare fac sedintele consiliilor extraordinare, care vor putea fi convocate in termen de minimum 5 zile ."
9. La articolul 35, litera u) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"u) voteaza Comisia superioara de disciplina propusa de Biroul executiv national."
10. La articolul 38, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 38
(1) In functie de necesitatile concrete, Consiliul national poate aproba infiintarea si a altor comisii de lucru. Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara. La nivel local se adopta o organizare similara.
. . . . . . . . . .
(3) La nivel local pentru comisii se adopta o procedura similara."
11. La articolul 43, literele c) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) intocmeste rapoartele anuale de activitate ale comisiilor de lucru, pe care le supune votului Adunarii generale nationale;
. . . . . . . . . .
g) elaboreaza si propune pentru discutii, votare si aprobare proiectele in plenul Consiliului national sau, dupa caz, in plenul Adunarii generale nationale;".
12. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 71
Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, la nivel teritorial sau al municipiului Bucuresti, sunt adunarea generala, consiliul teritorial si biroul executiv teritorial."
13. La articolul 73, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 73
(1) Consiliul colegiului teritorial, respectiv al municipiului Bucuresti este format din:
a) 7 membri pentru un numar de pana la 100 de medici stomatologi inscrisi;
b) 11 membri pentru 101-300 de medici stomatologi inscrisi;
c) 15 membri pentru 301-500 de medici stomatologi inscrisi;

Afişează Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 35/2019    Colegiul Medicilor Dentisti din Romania    Decizia 3/2019    Decizia 5/2007    Regulament de organizare si functionare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.