Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice pentru aplicarea OUG 8/2017 privind lansarea Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, din 07.05.2019.

Normele metodologice pentru aplicarea OUG 8/2017 privind lansarea Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, din 07.05.2019.

  Publicat: 21 May 2019       985 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, din 07.05.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 398 din 21.05.2019.

Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Denumire data monedei unice europene.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Denumire data monedei unice europene.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.

Articolul 1
Scopul prezentelor norme metodologice il reprezinta reglementarea modului de instituire a unei scheme de ajutor de minimis, denumita in continuare schema, pentru sustinerea accesului pe piete externe a operatorilor economici romani, denumiti in continuare operatori, prin acordarea de ajutoare de minimis sub forma unei alocatii financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar in vederea internationalizarii acestora.

Articolul 2
(1) Obiectivul Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, denumit in continuare Program, consta in stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuala a operatorilor romani care sa faciliteze accesul acestora pe pietele externe si dezvoltarea de parteneriate in vederea internationalizarii.
(2) Programul urmareste promovarea produselor si serviciilor operatorilor romani pe pietele externe.
(3) Aplicarea la Program a operatorilor se va face prin sesiuni ordinare anuale si sesiuni extraordinare stabilite de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, denumit in continuare MMACA, prin ordin al ministrului. De regula, sesiunile ordinare anuale se deschid in ultimul trimestru al anului precedent celui de implementare. Sesiunile extraordinare de aplicare vor fi deschise de catre MMACA din initiativa proprie sau la solicitarea mediului de afaceri, atunci cand exista o conjunctura favorabila de piata si un buget disponibil .

Articolul 3
(1) Toate activitatile finantate in cadrul schemei se deruleaza pana la 31 decembrie 2020. Platile se efectueaza pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2021.
(2) Alocatia financiara nerambursabila de tip sprijin forfetar, precum si grila de evaluare a cererilor operatorilor vor fi prezentate in anuntul de deschidere aferent fiecarei sesiuni de depunere a cererilor. Sprijinul forfetar se va aloca operatorilor selectati sub forma unei sume globale si invariabile pentru fiecare instrument si sesiune de aplicare, insa aceasta nu va depasi valoarea de 25.000 lei pentru participarea la targuri si expozitii internationale, respectiv 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice in strainatate.
(3) Anuntul de deschidere aferent fiecarei sesiuni de depunere a cererilor va fi publicat pe site-ul MMACA cu minimum 5 zile inainte de deschiderea respectivei sesiuni.
(4) Finantarea in cadrul prezentei scheme se face din fonduri de la bugetul de stat .
(5) Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71.000 mii lei. Numarul estimat de firme beneficiare este de 5.000.

Articolul 4
(1) Notiunea de "intreprindere unica" este definita la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 1.407/2013 al Comisiei.
(2) Pot beneficia de prevederile Programului operatorii care indeplinesc cumulativ, la data completarii cererii-tip prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, pentru inscrierea in Program, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt inregistrati conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca institutie medicala in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, si 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate, intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte .
Pentru fuziunile si/sau achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta .
Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ajutoarele de minimis acordate in temeiul prezentei scheme nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat/de minimis acordate pentru aceleasi costuri eligibile;
c) respecta principiul inadmisibilitatii dublei finantari: nu este posibila sub nicio forma dubla finantare a acelorasi activitati (total sau partial) indiferent de buget;
d) nu se afla in procedura de executare silita, inchidere operationala, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa colectiva, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii si nu indeplinesc criteriile prevazute de lege pentru a fi supusi unei proceduri de insolventa colectiva la cererea creditorilor lor;
e) nu sunt subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile si penalitatile aferente.
(3) Nu beneficiaza de prevederile Programului societatile cu:
a) activitati de pescuit si acvacultura, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (031 - Pescuitul si 032 - Acvacultura);
b) activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;
c) activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate in anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
(i) cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
(ii) cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari.
Prin prelucrarea produselor agricole se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare. Prin comercializarea produselor agricole se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei altei forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei altei activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in locuri distincte, rezervate acestei activitati;
d) activitati legate de export, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in unul dintre sectoarele exceptate din cele mentionate mai sus, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.

Articolul 5
(1) Prin Program se finanteaza participari ale operatorilor economici romani la targuri si expozitii cu caracter international organizate in statele membre ale Uniunii Europene si in tarile terte, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, precum si participarea la misiuni economice.
(2) Unui operator i se va acorda alocatie financiara pentru o singura cerere de inscriere eligibila la aceeasi actiune de promovare.

Articolul 6
(1) Completarea formularului de inscriere in Program, in vederea obtinerii finantarii, se va face on-line pe site-ul mentionat in anuntul de deschidere a sesiunilor de inscriere, conform art. 3 alin. (3).
(2) Data de la care este activa inscrierea on-line se comunica pentru fiecare sesiune pe site-ul institutiei cu minimum 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.
(3) Pentru participarea la Program fiecare solicitant trebuie sa foloseasca o adresa de e-mail valida. Aceasta adresa de e-mail va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a Programului.
(4) Acordarea finantarii se realizeaza in baza grilei de evaluare aferenta sesiunii de inscrieri, a ordinii de inscriere si in limita bugetului sesiunii.
(5) Datele necesare cererii-tip pentru inscrierea in Program si declaratiei de minimis se vor completa si incarca in aplicatia on-line.
(6) Dupa finalizarea inscrierii datelor in formularele on-line, aplicantii vor descarca cererea-tip de inscriere si declaratia de minimis generate de aplicatia on-line. Acestea vor fi semnate olograf, vor purta semnatura electronica valida a operatorului, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, si vor fi incarcate in aplicatia on-line. Dupa incarcarea pe platforma on-line a fisierelor semnate electronic, inscrierea se considera incheiata.

Articolul 7

Afişează Normele metodologice pentru aplicarea OUG 8/2017 privind lansarea Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, din 07.05.2019. pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul pentru Mediul de Afaceri    OUG 8/2017    Operatori economici    Internationalizare    MMACA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.