Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       65999 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Dreptul de a presta liber servicii oriunde in spatiul comunitar este o consecinta a realizarii Pietei Interne.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.CAPITOLUL VII
Consultantii de investitii si agentiile de ratingArt. 35. - (1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanta de investitii, cu privire la instrumentele financiare, se efectueaza de catre consultantii de investitii, persoane fizice sau juridice, inscrise in Registrul C.N.V.M.

(2) Prin consultanta de investitii se intelege recomandarea personala data unui client, in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare.

(3) C.N.V.M. va emite reglementari privind:

a) conditiile pentru obtinerea autorizatiei de a presta servicii de consultanta privind instrumentele financiare, de catre persoane fizice sau juridice, altele decat intermediarii, incluzand si cerintele de capital pentru desfasurarea acestei activitati;

b) procedurile referitoare la conditiile de functionare, supraveghere, raportare si verificare a consultantilor de investitii;

c) suspendarea si retragerea autorizatiei de consultant de investitii.

(4) Prestarea de servicii de consultanta de investitii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achizitionarea sau instrainarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum si decontarea tranzactiilor, inclusiv detinerea de disponibilitati banesti sau instrumente financiare in contul investitorilor.

(5) Consultantii de investitii sunt subiect al regulilor de conduita, adoptate de catre C.N.V.M., in conformitate cu prevederile art. 27.

Art. 36. - (1) C.N.V.M. va emite reglementari privind criteriile de agreere a agentiilor de rating care evalueaza si noteaza emitentii admisi la tranzactionare si instrumentele financiare tranzactionate pe pietele reglementate.

(2) Agentiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat in legatura cu entitatile si instrumentele mentionate la alin. (1).CAPITOLUL VIII
Operatiuni transfrontaliereSectiunea I
Sucursale ale societatilor de servicii de investitii financiare,
persoane juridice romane si libera circulatie a serviciilorArt. 37. - S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare:

a) intr-un stat membru, in conformitate cu prevederile art. 38;

b) intr-un stat nemembru, in baza autorizatiei acordate de C.N.V.M., conform reglementarilor emise in acest sens.

Art. 38. - (1) S.S.I.F., persoana juridica romana, care intentioneaza sa deschida o sucursala intr-un stat membru, va comunica acest lucru C.N.V.M., impreuna cu urmatoarele informatii:

a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei si structura organizatorica a acesteia;

b) identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei;

c) adresa sediului sucursalei;

d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protectia investitorilor sucursalei.

(2) In termen de 3 luni de la primirea comunicarii, C.N.V.M. va transmite autoritatii competente din statul membru gazda informatiile primite sau, dupa caz, va refuza transmiterea acestora si va informa S.S.I.F. in consecinta, impreuna cu motivele refuzului.

(3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale intr-un stat membru de catre o S.S.I.F., persoana juridica romana, daca pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de S.S.I.F., constata ca:

a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativa sau de o situatie financiara adecvata, in raport cu serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei;

b) S.S.I.F. inregistreaza o evolutie necorespunzatoare a situatiei financiare.

(4) In cazul modificarii continutului uneia dintre informatiile prevazute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, in scris, aceasta modificare C.N.V.M. si autoritatii competente din statul membru gazda, cu cel putin o luna inainte de implementarea schimbarii.

(5) C.N.V.M. va comunica autoritatii competente din statul membru gazda orice modificare a informatiilor comunicate anterior, in conformitate cu alin. (2).

Art. 39. - (1) Orice S.S.I.F. care intentioneaza sa presteze servicii de investitii financiare pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. urmatoarele informatii:

a) statul membru in care intentioneaza sa opereze;

b) un plan de afaceri, precizand, in special, serviciul sau serviciile de investitii pe care intentioneaza sa le presteze.

(2) In termen de o luna de la primirea informatiilor mentionate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informatii autoritatilor competente din statul membru gazda. Dupa expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate incepe sa presteze serviciile de investitii financiare in cauza, in statul membru gazda.

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice