Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 332/2019 privind stabilirea componentei, atributiilor si responsabilitatilor comitetului de masiv si ale Consiliului National al Muntelui

Hotararea nr. 332/2019 privind stabilirea componentei, atributiilor si responsabilitatilor comitetului de masiv si ale Consiliului National al Muntelui

  Publicat: 05 Jun 2019       529 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 444 din 04.06.2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.

Articolul 1
(1) In vederea aplicarii politicilor si strategiilor de dezvoltare si protectie a mediului montan se constituie, la nivel teritorial, cate un comitet de masiv pentru fiecare dintre grupele de munti prevazute in anexa la Legea muntelui nr. 197/2018, organism fara personalitate juridica, cu rol consultativ.
(2) Numarul si denumirile comitetelor de masiv sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Articolul 2
(1) Comitetul de masiv cuprinde 18 membri si are urmatoarea componenta:
a) un primar al unei unitati administrativ-teritoriale din raza teritoriala a fiecarei grupe de munti, desemnat prin votul primarilor din localitatile aferente respectivei grupe de munti;
b) un reprezentant al consiliilor judetene aferente fiecarei grupe de munti, desemnat de presedintii consiliilor judetene din raza teritoriala a respectivei grupe de munti;
c) un reprezentant al prefectilor din raza teritoriala a fiecarei grupe de munti, desemnat de prefectii din judetele aferente respectivei grupe de munti;
d) cate un reprezentant al fiecarei autoritati si institutii publice cu impact asupra protectiei si dezvoltarii durabile a zonei montane: directia pentru agricultura judeteana, directia sanitar- veterinara si pentru siguranta alimentelor, directia apelor romane, agentia pentru protectia mediului, structura teritoriala a Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, reprezentanta teritoriala a Ministerului Turismului, directia de sanatate publica, directia silvica, inspectoratul scolar, structura montana a Jandarmeriei Romane;
e) doi reprezentanti ai societatii civile din cadrul unor organizatii cu activitate reprezentativa in domeniul protectiei si dezvoltarii durabile a zonei montane in grupa de munti respectiva, desemnati prin vot de catre aceste organizatii;
f) un reprezentant al mediului de afaceri din grupa de munti respectiva, desemnat prin vot de catre aceste organizatii;
g) un reprezentant al unitatilor de cercetare-dezvoltare- inovare din domeniul montan si/sau agricol din grupa de munti respectiva;
h) un reprezentant al gestionarilor fondului cinegetic din grupa de munti respectiva, desemnat prin vot de catre aceste organizatii.
(2) Reprezentantii prevazuti la alin. (1) se desemneaza conform procedurii aprobate prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale a Zonei Montane, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Componenta nominala a comitetului de masiv se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale a Zonei Montane, pe baza propunerilor formulate de institutiile si organizatiile prevazute la alin. (1).
(4) Regulamentul de organizare si functionare al comitetului de masiv se adopta la prima reuniune a comitetului de masiv, care va avea loc in termen de maximum 15 zile de la data aprobarii componentei nominale a comitetului de masiv, in baza regulamentului-cadru de organizare si functionare al comitetului de masiv elaborat de Agentia Nationala a Zonei Montane si aprobat de directorul general al acesteia.
(5) Mandatul membrilor comitetului de masiv este de 4 ani.
(6) Membrii comitetului de masiv isi exercita atributiile cu titlu gratuit.
(7) Fiecare membru al comitetului de masiv are dreptul la un singur vot.

Articolul 3
(1) Comitetul de masiv este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi cu majoritate simpla de voturi dintre membrii sai, la prima reuniune a acestuia.
(2) Mandatele de presedinte si de vicepresedinte au o durata de un an de la data alegerii.
(3) In absenta presedintelui comitetului de masiv, atributiile acestuia sunt preluate de vicepresedintele comitetului de masiv.

Articolul 4
(1) Prima sedinta a comitetului de masiv este prezidata de catre reprezentantul consiliului judetean.
(2) Comitetul de masiv se intruneste la convocarea presedintelui acestuia sau la cererea a doua treimi din membrii sai, de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie, prin grija secretariatului.
(3) Adoptarea hotararilor in cadrul reuniunilor comitetului de masiv se face cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti, iar, in caz de egalitate, votul presedintelui comitetului de masiv este hotarator.
(4) Secretariatul comitetului de masiv este asigurat de catre Agentia Nationala a Zonei Montane, prin centrele regionale de dezvoltare montana, conform regulamentului de organizare si functionare al comitetului de masiv.

Articolul 5
(1) In cadrul comitetului de masiv se constituie o comisie tehnica, din randul membrilor comitetului de masiv, formata din 3 pana la 5 membri, careia acesta ii poate delega partial competentele sale pe perioada dintre doua intruniri ale comitetului.
(2) Comitetul de masiv poate desemna in cadrul sau comisii de specialitate in domenii precum:
a) agricultura si dezvoltare rurala;
b) protectia mediului si conservarea biodiversitatii;
c) silvicultura, cinegetica si gospodarirea apelor;
d) infrastructura montana;
e) educatie montana;
f) inovare si cercetare.
(3) Procedurile de numire, numarul membrilor si modul de functionare a comisiilor de specialitate sunt stabilite in regulamentul de organizare si functionare al comitetului de masiv.

Articolul 6
Comitetul de masiv exercita urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) formuleaza propuneri de politici si strategii la nivel de grupe de munti catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor si Padurilor, Agentia Nationala a Zonei Montane, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Consiliul National al Muntelui si alte institutii sau autoritati publice abilitate, in scopul includerii acestora in documentele de programare;
b) participa la consultari privind implementarea politicilor, programelor si masurilor cu aplicabilitate la specificul montan sau la situatia particulara a grupei de munti;
c) colaboreaza cu organisme neguvernamentale, operatori economici, universitati si institutii academice/stiintifice, grupuri de actiune locala, cu alte persoane de drept public si privat, in scopul dezvoltarii durabile a grupei de munti;
d) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice la nivel de grupe de munti pentru punerea in aplicare a propunerilor formulate de Consiliul National al Muntelui privind strategia si politicile nationale pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane;
e) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice la nivelul grupei de munti si prezinta periodic informari catre Consiliul National al Muntelui;
f) initiaza, colaboreaza si participa la nivel de grupe de munti la manifestari stiintifice, culturale, targuri si expozitii si la alte activitati destinate zonei montane;
g) monitorizeaza aplicarea programelor care au drept scop dezvoltarea durabila a grupei de munti;
h) realizeaza schimbul de informatii cu celelalte comitete de masiv si creeaza parteneriate cu experti, operatori economici si alte persoane fizice sau juridice care pot contribui la elaborarea de studii, cercetari si proiecte specifice pentru dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel de grupe de munti;
i) contribuie la atragerea de fonduri din surse interne si externe pentru punerea in aplicare a programelor de dezvoltare durabila a zonei montane la nivel de grupe de munti;Afişează Hotararea nr. 332/2019 privind stabilirea componentei, atributiilor si responsabilitatilor comitetului de masiv si ale Consiliului National al Muntelui pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 322    Comitetul de masiv    Consiliul National al Muntelui    Ministerul Turismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.