Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

  Publicat: 06 Jun 2019       2502 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 457 din 06.06.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

d) ofertele nu contin toate informatiile si documentele prevazute la alin. (1) sau in anexe, dupa caz.
(4) Ofertele vor fi respinse in cazul in care sunt depuse sau completate cu documentele prevazute la alin. (1) peste termenul de 10 zile de la data publicarii anuntului.
(5) Pentru declararea necorespunzatoare a informatiilor prevazute la alin. (1) lit. a), b) si e) se aplica dispozitiile Codului penal.

ARTICOLUL 10
Dispozitii cu privire la onorariu
(1) La stabilirea nivelului onorariului de catre ofertant vor fi avute in vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi exprimat prin raportare la toate atributiile prevazute de Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in sarcina administratorului/lichidatorului judiciar.
(2) Onorariul propus prin oferta depusa va respecta conditiile pretului prevazute de art. 1.660 si urmatoarele, precum si art. 1.854 alin. (2) si (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Orice oferta care nu respecta aceste conditii va fi descalificata. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar si/sau onorariul de succes cu valoare mai mica de 1%, exclusiv TVA, precum si cele vadit disproportionate, pe de o parte, raportat la societatile debitoare fata de care se doreste selectarea in vederea sustinerii in calitatea de administrator/lichidator judiciar, iar, pe de alta parte, raportat la celelalte onorarii solicitate de catre ceilalti ofertanti.
(3) Onorariul de succes se va aplica exclusiv la sumele ce vor fi distribuite creditorilor in cadrul procedurii, indiferent de orice alte mentiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.

ARTICOLUL 11
Publicarea ofertelor
(1) Comisia de selectie se va intruni si va puncta ofertele conform anexei nr. 8 la prezentul ordin, declarand castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj, in urma eliminarii ofertelor descalificate potrivit art. 9 alin. (3).
(2) In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu acelasi punctaj, departajarea se va face in functie de oferta financiara mai avantajoasa, iar in cazul in care si acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un numar mai mare de personal alocat procedurii. Daca si in aceasta situatie punctajele sunt identice, va fi considerata castigatoare oferta care are un numar mai mare de dosare din portofoliu instrumentate in ultimii 5 ani.
(3) In cazul in care, in cursul procedurii insolventei, ofertantul declarat castigator renunta la mandatul acordat ori este inlocuit pentru motive temeinice de judecatorul-sindic, organul fiscal central poate sustine ofertantul care a avut cea de-a doua oferta cea mai avantajoasa in cadrul selectiei respective. In aceasta situatie, prevederile referitoare la ofertantii cu acelasi punctaj se aplica in mod corespunzator.
(4) Selectiile realizate pentru contribuabilii cu creante sub plafonul prevazut la art. 2 alin. (1) vor fi aduse la cunostinta secretariatului comisiei de selectie de la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 5 zile de la finalizarea selectiei, de catre comisiile prevazute la art. 2 alin. (4), prin grija secretariatului acestora.
(5) In cazul in care cererile de deschidere a procedurii de insolventa sunt formulate de organul fiscal, anterior efectuarii selectiei, acestia vor propune desemnarea unui practician provizoriu in insolventa dintre cei aflati in evidenta practicienilor in insolventa inregistrati la UNPIR. Propunerea desemnarii practicianului in insolventa provizoriu va fi avizata in prealabil de presedintele comisiei de selectie de la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ARTICOLUL 12
Rezultatul selectiilor
(1) Rezultatele selectiilor se consemneaza intr-o decizie intocmita de comisia de selectie, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, care se afiseaza pe pagina de internet si se comunica organului fiscal central care a solicitat efectuarea selectiei, prin intermediul secretariatului comisiei de selectie. Prin afisarea pe pagina de internet se considera a fi comunicata decizia privind rezultatul selectiei catre ofertantii care au participat la selectie.
(2) In cazul in care comisia competenta nu poate finaliza procedura de selectie din motive temeinic justificate pana la data adunarii creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului in insolventa, organul fiscal central il poate sustine pe cel desemnat de instanta de judecata, cu onorariul stabilit de judecatorul-sindic prin hotararea de deschidere, fara a depasi suma de 5.000 de lei, exclusiv TVA, pentru intreaga procedura in cazul onorariului fix si un procent de maximum 5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor in cazul celui de succes.
(3) Comisia de selectie poate emite decizie de modificare si/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de selectie, in urmatoarele situatii:
a) in situatia in care ulterior emiterii acesteia se constata erori in continutul deciziei privind rezultatul procedurii de selectie, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie;
b) in urma solutionarii plangerilor prealabile;
c) in baza hotararilor judecatoresti definitive.
(4) Pentru deciziile prevazute la alin. (3) se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (1) si art. 15.

ARTICOLUL 13
Sustinerea practicianului selectat
(1) Organele fiscale centrale care au calitatea de creditori fiscali in dosarele care au ca obiect procedura insolventei vor propune judecatorului-sindic si vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, dupa caz, selectat, in conditiile prezentului ordin .
(2) In cazul in care procedura de selectie pentru desemnarea practicienilor in procedurile de insolventa deschise este contestata pe calea unei actiuni in instanta, organele fiscale centrale care au calitatea de creditori vor fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, pana la solutionarea definitiva a actiunii, a practicianului in insolventa propus de alti creditori, respectiv institutii publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat .

ARTICOLUL 14
Alte dispozitii
Selectia practicienilor agreati in vederea sustinerii in dosarele in care organul fiscal central este creditor se realizeaza atat pentru calitatea de administrator, cat si pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesara cate o selectie pentru fiecare faza procedurala.

CAPITOLUL IV
Procedura de solutionare a plangerilor prealabile

ARTICOLUL 15
Solutionarea plangerilor
(1) Inainte de a se adresa instantei competente, persoana care se considera vatamata in procedura de agreare sau de selectie trebuie sa solicite comisiei de agreare sau de selectie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei privind rezultatul agrearii/selectiei, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. Comisia de agreare sau de selectie va inainta, prin grija secretariatului, plangerea prealabila, in termen de maximum o zi de la data inregistrarii acesteia, comisiei de solutionare a plangerilor prealabile constituite in conditiile prezentului ordin, in vederea solutionarii acesteia.
(2) Plangerea prealabila, formulata potrivit prevederilor alin. (1), se solutioneaza de comisia de solutionare a plangerilor, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia la unitatea fiscala care a realizat procedura de agreare/selectie.
(3) Comisiile de solutionare a plangerilor prealabile constituite la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se vor intruni intr-un termen de maximum 20 de zile de la inregistrare, urmand a solutiona plangerea ofertantului descalificat sau respins, dupa caz.
(4) In urma solutionarii plangerii va fi emisa o decizie motivata de admitere sau respingere, care se comunica contestatorului, prin grija secretariatului, in interiorul termenului prevazut la alin. (2). Decizia este comunicata si comisiei de agreare sau selectie al carui act a fost atacat cu plangere prealabila, dupa caz, in vederea luarii masurilor corespunzatoare.
(5) Decizia emisa de comisia de solutionare poate fi atacata la instanta competenta in termenul prevazut de dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V
Masuri tranzitorii si dispozitii finale

ARTICOLUL 16
Masuri tranzitorii
(1) Selectiile pentru care au fost publicate anunturi anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi finalizate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare.
(2) Practicienii agreati in conditiile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscale nr. 2.442/2016, cu modificarile ulterioare, isi pastreaza aceasta calitate pana la emiterea unei noi decizii privind rezultatul procedurii de agreare emisa in baza noilor prevederi.

ARTICOLUL 17
Intrarea in vigoare
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016, cu modificarile ulterioare, se abroga.

ARTICOLUL 18

Afişează Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 1443/2019    ANAF    Practicieni in insolventa

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania de catre persoanele fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro