Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

  Publicat: 07 Jun 2019       4877 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 461 din 07.06.2019.

Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

a) orice document din care rezulta ca debitoarea nu detine bunuri valorificabile in conditiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sume de bani in patrimoniu sau ca acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare aprobate de judecatorul-sindic);
b) hotararea adunarii creditorilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu restituirea cu prioritate a sumelor avansate, in termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
c) cererea practicianului prin care se obliga pe propria raspundere sa restituie avansul, in termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
d) factura fiscala."
13. La articolul 117 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) pana la 5.000 lei, in baza hotararii judecatoresti pentru procedurile de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de pana la 5.000 lei, exclusiv TVA.
Indiferent de cuantumul onorariului din hotararea judecatoreasca, din fondul de lichidare se va deconta doar onorariul in limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) si art. 51 din O.U.G. sunt incidente;".
14. La articolul 117 alineatul (1), litera c) se abroga.
15. La articolul 117 alineatul (2), literele a) -g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificari, convocari si comunicari ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operatiuni din cadrul procedurii - conform documentelor justificative;
b) cheltuielile de cazare si deplasare impuse de necesitatea prezentarii practicianului in insolventa la termenele de judecata fixate in litigii in care debitoarea este parte, in cazul acelor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata din afara localitatii unde se afla tribunalul care judeca dosarul de insolventa. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifica pe baza decontului de deplasare, la care sunt atasate tichetele de transport sau bonul fiscal, in limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;
c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare in conditiile art. 1161 necesare asigurarii de catre practicianul in insolventa a bunei desfasurari a procedurii (cum ar fi, dar fara a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrarii societatii debitoare si tinerea contabilitatii societatii debitoare in ipoteza in care administratorului special i-a fost ridicat partial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societatii debitoare in relatia cu partenerii comerciali, precum si in relatia cu autoritati suverane/suprasuverane etc.). In conditiile in care, din constrangeri legate de timp sau pentru distante mai mari de 200 km, se opteaza pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al calatoriilor la clasa economica. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la conditii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiasi decont de deplasare, la care sunt atasate facturile si bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adauga si diurna legala, aferenta personalului alocat in acest scop. Se vor aplica prevederile alin. (4);
d) cheltuieli necesare pentru tinerea contabilitatii societatii debitoare de pana la 500 lei, fara TVA, pentru toata perioada derularii procedurii;
e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare in conditiile art. 1161 pot fi si cheltuieli necesare indeplinirii obligatiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competenta in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi predarea instalatiilor ce contin materiale radioactive, substante chimice periculoase etc.), si pentru care nu poate fi asigurata pastrarea in conditiile de siguranta cerute de lege, existand un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactiva, iar din acest motiv obligatiile de mediu nu pot fi transmise odata cu imobilul supus valorificarii in procedura, precum si cheltuieli legate de elaborarea documentatiei tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificarii solutiilor fezabile pentru indeplinirea obligatiilor de mediu si a costurilor aferente acestor solutii. Se vor aplica prevederile alin. (4);
f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operatiunilor de verificare, selectionare, inventariere si legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie sa faca dovada organizarii procedurii de selectie a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunt privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;
g) onorariile stabilite de judecatorul-sindic pentru curatorii numiti in actiunile in anulare sau actiunile in raspundere formulate de catre practicianul in insolventa si expertizele judiciare incuviintate de judecatorul-sindic din oficiu in actiunile in anulare sau actiunile in raspundere pana la 1.000 lei in functie de durata actiunilor pentru curatori.
Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedura stabilite de judecatorul-sindic, prin hotarare, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedura care respecta tarifele si standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile art. 51 din O.U.G. sunt incidente."
16. La articolul 117, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Cheltuielile de procedura trebuie insotite de documente justificative care atesta efectuarea/prestarea serviciilor de catre terti conform reglementarilor prezentului statut si procedurii de decontare UNPIR."
17. La articolul 117 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) onorariile si cheltuielile cu procedura dispuse prin sentinta sau incheiere de judecatorul-sindic in situatia in care cererile de decont sunt inaintate la filiala dupa implinirea termenului de prescriptie de trei ani, calculat de la data comunicarii sentintei/incheierii prin intermediul Buletinul Procedurilor de Insolventa sau conform Codului de procedura civila."
18. La articolul 117, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cheltuielile prevazute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare in limitele prevazute de dispozitiile statutare in prezentul capitol doar daca sunt prezentate in rapoartele lunare, aprobate de catre judecatorul-sindic. Aceste sume ce se vor avansa pentru acoperirea cheltuielilor de la alin. (2) lit. c) se vor aproba de filiala Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea, pe baza documentelor din care sa rezulte ca suma urmeaza sa se restituie cu prioritate conform aprobarii adunarii creditorilor, in conditiile art. 1161."
19. La articolul 117, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitara la nivelul Uniunii a dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f).
(7) In scopul bunei gestionari a fondului de lichidare conform destinatiei prevazute de art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, CNC poate plafona cheltuielile decontabile lunar din fondul de lichidare de natura celor de la alin. (2) lit. e) si f). "
20. La articolul 119, alineatele (4), (7) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul falimentului, procentul de 2% se aplica oricarei sume incasate in contul debitoarei. Pentru sumele incasate din vanzari se aplica procentul de 2% la suma incasata, exclusiv TVA. Prin exceptie, procentul de 2% nu se aplica:
a) in situatia in care un creditor garantat sau negarantat doreste sa preia bunul supus garantiei in contul creantei sale, prin compensare totala sau partiala, acesta din urma va achita toate cheltuielile de procedura, insa cota de 2% se va aplica numai asupra partii din pret care se achita in numerar (fondurile obtinute), exclusiv TVA;
b) in ipoteza platilor efectuate benevol de catre administratorul special din surse proprii a obligatiilor catre creditori sau in situatia achitarii datoriilor debitoarei de catre terte persoane .
. . . . . . . . . .
(7) Procentul de 2% se varsa de fiecare practician in subcontul filialei unde isi are sediul societatea debitoare.
. . . . . . . . . .
(11) Practicianul are obligatia completarii on-line in portalul de date a rubricilor ce cuprind date din raportul asupra fondurilor obtinute si a unuia din planul de distribuire odata cu depunerea acestora la dosarul cauzei."
21. La articolul 119, alineatul (16) se abroga.
22. La articolul 120, punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"18. solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel prevazut la art. 117, respectiv cheltuieli de procedura care nu corespund prevederilor prezentului statut si procedurii de decontare UNPIR, constituie incalcarea art. 51 din O.U.G. si a principiilor din Codul de conduita etica;".
23. La articolul 120, punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19. neindeplinirea obligatiei privind completarea formularelor, precum si a datelor statistice prevazute de art. 21 lit. f), h), i), j), k) si l);".
24. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 122
(1) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an faptele prevazute la art. 120 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 si 21.
(2) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada de maximum 6 luni fapta prevazuta la art. 120 pct. 3."
25. La articolul 123, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Neplata amenzii in termen de 90 de zile de la data aplicarii sanctiunii se sanctioneaza cu suspendarea din profesie pe o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni."
26. Dupa articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 134, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 134
Dispozitiile referitoare la AA«portalul de dateAA» si toate obligatiile membrilor cu privire la utilizarea acestuia intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data la care acesta a devenit operational, comunicata tuturor membrilor prin grija Secretariatului general si al filialelor UNPIR."
27. In anexa nr. 1 la statut, paragraful 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Lucrarile vor fi notate de la 1 la 10, proportional cu punctajul obtinut. Nota minima de promovare a examenului este 8."
Afişează Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNPIR    Practicieni in insolventa    Hotararea 3/2007

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Actiunea in reconstituirea vechimii in munca se introduce doar impotriva fostului angajator in cazul in care acesta inca exista
Pronuntaţă de: Tribunalul Botosani Sectia Civila, Sentinta civila nr. 31/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

Insolventa. Aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale intocmite de lichidatorul judiciar
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 479 din data 28.03.2012Articole Juridice

Societatea simpla (Art. 1.890 - 1.948 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenta si doctrina
Sursa: Editura Hamangiu

Tratat de drept european al drepturilor omului
Sursa: Editura Hamangiu

Cum sa tratezi dificultatile financiare
Sursa: Gheorghe Piperea - www.piperealaw.ro