Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania

Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania

  Publicat: 22 Jun 2019       1969 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 501 din 20.06.2019.

Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Tratatul de la Amsterdam a intarit rolul si pozitia Presedintelui Comisiei. Conform noului Tratat, Guvernele Statelor Membre desemneaza de comun acord persoana pe care intentioneaza sa o numeasca Presedinte, alegere care va trebui aprobata de Parlamentul European.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.

- operatiunile care sunt interzise notarilor publici prin intermediul textelor legale si reglementarilor cu privire la statutul notarului (se au in vedere operatiunile interzise notarilor publici prin textele care reglementeaza profesia);
- fapta intentionata;
- fapta penala."

8. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Drepturile si obligatiile notarilor publici"

9. La articolul 7, partea introductiva si literele a) -e) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
Notarii publici au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de despagubiri civile pentru risc de raspundere civila, in conformitate cu prevederile prezentului statut;
b) sa primeasca, la cerere, informatii cu privire la sumele de bani subscrise si depuse si orice alte informatii, referitoare la activitatea Casei de Raspundere Civila;
c) sa beneficieze de sprijin din partea Casei de Raspundere Civila si a camerei notarilor publici din care fac parte, in procesele de raspundere civila;
d) sa participe la reuniunile camerei notarilor publici din care fac parte si la cele ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, in care se discuta probleme referitoare la Casa de Raspundere Civila, sa isi prezinte opiniile si sa fie alesi in organele de conducere ale Casei de Raspundere Civila;
e) sa incheie, la libera alegere, si contracte de asigurare la societati de specialitate din Romania;".
10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 8
(1) Notarii publici, membri ai Casei de Raspundere Civila, au urmatoarele obligatii:
a) inainte de inceperea activitatii, notarul public este obligat, sub sanctiunea neemiterii licentei de functionare, sa incheie contractul de raspundere civila cu Casa de Raspundere Civila a Notarilor Publici si sa plateasca taxa de inscriere, devenind astfel membru al acesteia;
b) sa incheie contract de raspundere civila, cel putin la nivelul minim al contributiei de raspundere civila prevazute in prezentul statut;
c) pe perioada exercitarii functiei, notarul public este obligat, sub sanctiunea retragerii licentei de functionare, sa achite, anual si integral, costul contractului de raspundere civila, in conditiile stabilite prin contractul de raspundere civila;
d) sa depuna toate diligentele, sa administreze probele necesare si sa exercite in mod corespunzator dreptul la aparare, folosind caile de apel si recurs, pentru dovedirea nevinovatiei, in caz de chemare in judecata pentru raspundere civila;
e) sa depuna la Casa de Raspundere Civila o copie de pe actiunea de chemare in judecata pentru raspundere civila in maximum 10 zile de la primirea citatiei impreuna cu toate documentele justificative si o cerere scrisa adresata Casei de Raspunde Civila in care sa prezinte punctul de vedere;
f) sa faca toate demersurile in vederea exercitarii in conditii corespunzatoare a dreptului la aparare, sa invoce toate exceptiile necesare si sa conlucreze cu organele Casei de Raspunde Civila in vederea sustinerii apararii;
g) sa respecte prevederile prezentului statut, hotararile camerei notarilor publici din care fac parte si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, referitoare la contractul de raspundere civila a notarilor publici;
h) sa declare existenta altor asigurari, pentru aceeasi raspundere, la asiguratori diferiti, la data producerii evenimentului asigurat;
i) sa nu faca nicio promisiune sau plata tertului ce pretinde despagubiri;
j) sa conserve dreptul de regres al Casei de Raspundere Civila impotriva celor vinovati de producerea daunei, altii decat notarii publici.
(2) La data retragerii licentei de functionare, contractul de raspundere civila inceteaza sau se suspenda, dupa caz, in functie de incetarea sau, respectiv, suspendarea calitatii de notar public."

11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
Organele de conducere ale Casei de Raspundere Civila sunt:
- Congresul notarilor publici;
- Consiliul de administratie;
- presedintele ."

12. La articolul 10, partea introductiva si literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 10
Atributiile Congresului notarilor publici privind activitatea de raspundere civila a notarilor publici sunt:
a) adopta Statutul Casei de Raspundere Civila, modificarile si completarile ce i se aduc;
b) analizeaza si aproba raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Consiliului de administratie al Casei de Raspundere Civila;".

13. La articolul 11, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii Consiliului de administratie raspund solidar, pentru prejudiciile cauzate Casei de Raspundere Civila, prin hotararile pentru care acestia au votat pentru adoptare. Obligarea la plata eventualelor despagubiri se face de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania."
14. La articolul 12, literele a) -g) si i) vor avea urmatorul cuprins:
"a) gestioneaza fondurile Casei de Raspundere Civila si aproba, anual, atat bugetul de venituri si cheltuieli, in baza avizului dat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, cat si exercitiul bugetar;
b) aproba modelul contractului de raspundere civila care se incheie cu notarii publici;
c) aproba plata despagubirilor pentru riscul de raspundere civila;
d) angajeaza, prin concurs, personalul Casei de Raspundere Civila, in conformitate cu nomenclatorul de functii, numarul de functii, numarul de posturi si grila de salarizare, aprobate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
e) accepta donatiile si legatele facute Casei de Raspundere Civila;
f) anual, la emiterea contractului de raspundere civila, Casa de Raspundere Civila va solicita Uniunii informatii cu privire la conduita profesionala a notarului public, iar, in functie si de aceasta, se va intocmi fisa de evaluare de risc de raspundere civila a notarului public, pe baza careia se vor stabili, in conditiile statutului, de catre Consiliul de administratie cuantumul anual al contributiei de raspundere civila, suma garantata obligatorie, obligativitatea reintregirii sumei maxime a garantarii de raspundere civila si, corelativ, plata contributiei de raspundere civila;
g) informeaza, anual, notarii publici, prin camerele notarilor publici, cu privire la contributiile de raspundere civila subscrise si depuse;
. . . . . . . . . .

Afişează Hotararea nr.19/2019 privind modificarea Hotararii Congresului notarilor publici din Romania nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania    Hotararea 19/2019    Hotararea 11/2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.