Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 119/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara

Legea nr. 119/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara

  Publicat: 26 Jun 2019       441 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 509 din 24.06.2019.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 1 martie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 8 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) medic, in localitatile din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei AĞDelta DunariiAğ, stabilite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei AĞDelta DunariiAğ, republicata, cu modificarile ulterioare, si in localitatile izolate sau unde atragerea personalului se face cu dificultate."
2. La articolul 12, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Salariul de baza si celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar si moasei se stabilesc potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia de asistent medical, pe grade/trepte profesionale si pe nivel de studii, conform anexei nr. II - Familia ocupationala de functii bugetare AĞSanatate si asistenta socialaAğ, cap. I pct. 3 AĞInstitutii si unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazareAğ si cap. II AĞReglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medicosociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii socialeAğ.
(4) Salariul de baza si celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. II Familia ocupationala de functii bugetare AĞSanatate si asistenta socialaAğ, cap. I pct. 3 AĞInstitutii si unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazareAğ si cap. II AĞReglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii socialeAğ, pentru functia de instructor de educatie."
3. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Salariul de baza si celelalte drepturi salariale ale medicului se stabilesc in conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe grade profesionale, conform anexei nr. II - Familia ocupationala de functii bugetare AĞSanatate si asistenta socialaAğ, cap. I pct. 2 AĞSalarii de baza pentru personalul de specialitate medicosanitar si auxiliar sanitar din unitati sanitare si unitati de asistenta medico-socialaAğ lit. a) subpct. a.4 si cap. II AĞReglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii socialeAğ."
4. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 13
(1) Finantarea cheltuielilor de personal pentru medicii, asistentii medicali comunitari, mediatorii sanitari si moasele care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum si a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigura din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sanatatii, in limita creditelor bugetare aprobate pentru activitatea de asistenta medicala comunitara cu aceasta destinatie si a normativului de personal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara, cu modificarile ulterioare."
5. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile din Muntii Apuseni, din Rezervatia Biosferei AĞDelta DunariiAğ si din localitatile izolate sau unde atragerea personalului medical se face cu dificultate asigura un spatiu functional, precum si bunurile si serviciile necesare intretinerii si functionarii activitatii medicale a echipei medicale, componenta a activitatii de asistenta medicala comunitara, formata din medic, asistent medical comunitar, moasa.
(3) Modalitatea de asigurare a spatiului de functionare, precum si a bunurilor si serviciilor necesare intretinerii si functionarii activitatii de asistenta medicala comunitara este stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."
6. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 19
Ministerul Sanatatii exercita controlul privind respectarea legislatiei specifice organizarii, functionarii si finantarii activitatii de asistenta medicala comunitara, mijloacele de control urmand a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Afişează Legea nr. 119/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 119/2019    OUG 18/2017    Asistenta medicala comunitara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.