Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului

Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului

  Publicat: 01 Jul 2019       1079 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 537 din 01.07.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

Articolul I

Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 164/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 871 din 1 noiembrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abroga.
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. -
Intre structurile de specialitate ale directiei generale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b)-h) se stabilesc relatii de cooperare, in vederea indeplinirii atributiilor care le revin."
3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. -
Personalul directiei generale este format din functionari publici si functionari publici cu statut special - politisti, repartizati pe domenii de activitate ."
4. La articolul 10 alineatul (1), litera e) se abroga.
5. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) controlul de specialitate, pe linia de competenta, al modului de organizare si desfasurare a activitatii in cadrul institutiilor prefectului."
6. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Pe linie de control, directia generala are ca atributie realizarea, din insarcinarea conducerii ministerului, a controlului ierarhic de specialitate asupra activitatii institutiilor prefectului, cu privire la exercitarea atributiilor prevazute in acte normative ori a sarcinilor date de conducerea ministerului."
7. La articolul 10 alineatul (5), literele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) intocmirea, la solicitarea Directiei Generale Juridice, a unor puncte de vedere cu privire la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, in domeniul de competenta;
d) elaborarea, in calitate de unitate initiatoare, a proiectelor de acte normative din domeniul sau de competenta si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, care privesc activitatea institutiilor prefectului sau a ministerului in relatia cu acestea;
e) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului."
8. La articolul 12, alineatul (4) se abroga.
9. La articolul 18, litera a) se abroga.
10. La articolul 18, literele b), e), f), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) elaborarea de strategii, planuri de actiune si alte documente de politici publice privind activitatea directiei generale si a institutiilor prefectului, in colaborare cu celelalte compartimente functionale ale directiei generale;
. . . . . . . . . .
e) sprijinirea institutiilor prefectului pe linia elaborarii documentatiei in vederea implementarii programelor proprii de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
f) formularea de propuneri de imbunatatire a activitatii directiei generale sau a institutiilor prefectului prin introducerea de instrumente de lucru specifice;
. . . . . . . . . .
h) intocmirea unor puncte de vedere cu privire la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al compartimentului;
i) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al compartimentului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;".
11. La articolul 18, litera j) se abroga.
12. La articolul 18, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) coordonarea si controlul institutiilor prefectului in vederea asigurarii identitatii vizuale in mediul electronic prin intermediul paginilor de internet proprii."
13. La articolul 20, literele a), c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) indrumarea si coordonarea activitatii institutiilor prefectului, la solicitarea acestora, pentru aplicarea intr-un mod coerent si unitar a legislatiei referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidentiale si pentru Parlamentul European, precum si a referendumului national;
. . . . . . . . . .
c) asigurarea evidentei unitatilor administrativ-teritoriale care indeplinesc conditiile pentru organizarea de alegeri locale partiale;
d) elaborarea, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, a proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru stabilirea datei si pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale;
e) monitorizarea si indrumarea institutiilor prefectului in vederea indeplinirii la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti a obiectivelor prevazute in Programul de guvernare, strategii si politici publice;".
14. La articolul 20, litera f) se abroga.
15. La articolul 20, literele h), i), j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) monitorizarea activitatii institutiilor prefectului cu privire la raportarea anuala a starii economico-sociale a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, ce se inainteaza Guvernului prin Ministerul Afacerilor Interne;
i) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al serviciului;
j) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al serviciului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
k) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;".
16. La articolul 20, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) asigurarea evidentei si monitorizarea efectuarii concediilor de odihna si a altor concedii legale ale prefectilor si subprefectilor, precum si a efectuarii deplasarilor acestora in conformitate cu dispozitiile legale."
17. La articolul 22, literele a), d), f), i), j), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) acordarea de sprijin, la solicitarea institutiilor prefectului, prin formularea unor puncte de vedere in legatura cu organizarea si desfasurarea activitatii de verificare a respectarii, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, a Constitutiei Romaniei, republicata, a legilor, a ordonantelor si hotararilor Guvernului si a celorlalte acte normative;
. . . . . . . . . .
d) sprijinirea institutiilor prefectului, la solicitarea acestora, prin formularea unor puncte de vedere cu privire la respectarea la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti a regimului general al autonomiei locale, precum si la derularea procedurilor administrative in relatia cu autoritatile administratiei publice locale;

Afişează Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulamentul DGPR    Ordinul 73/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.