Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

  Publicat: 03 Jul 2019       1874 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 03.07.2019.

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

"(4) Tarifele de utilizare a infrastructurii in cazul coridoarelor
feroviare prevazute in Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificatia tehnica de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comanda si semnalizare ale sistemului feroviar in Uniunea Europeana pot fi diferentiate pentru a stimula echiparea trenurilor cu ETCS care respecta versiunea adoptata prin Decizia 2008/386/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificatia tehnica de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comanda si semnalizare al sistemului feroviar transeuropean conventional si a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificatia tehnica de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comanda si semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteza si cu versiunile succesive. Aceasta diferentiere nu trebuie sa aiba ca rezultat o crestere globala a veniturilor administratorului infrastructurii. Diferentierea tarifelor de utilizare a infrastructurii nu se aplica liniilor de cale ferata prevazute in Regulamentul (UE) 2016/919, pe care pot circula doar trenuri dotate cu ETCS."
26. La articolul 38, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care un solicitant intentioneaza sa solicite o capacitate de infrastructura pentru a opera un serviciu de transport feroviar de calatori pe o ruta unde dreptul de acces la infrastructura feroviara este limitat in conformitate cu prevederile art. 11, acesta trebuie sa informeze administratorul infrastructurii si Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar cu cel putin 18 luni inainte de intrarea in vigoare a graficului de circulatie la care se refera cererea de capacitate . Pentru a putea evalua potentialul impact economic asupra contractelor de servicii publice existente, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar se asigura ca toate autoritatile competente care au atribuit un serviciu feroviar de calatori pe ruta respectiva, definit intr-un contract de servicii publice, toate celelalte autoritati competente interesate care au dreptul de a limita accesul in temeiul art. 11, precum si toti operatorii de transport feroviar care executa contractul de servicii publice pe ruta serviciului de transport de calatori respectiv sunt informati fara intarzieri nejustificate si cel tarziu in termen de 10 zile ."
27. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 53
Capacitatile de infrastructura pentru lucrarile de mentenanta a retelei
(1) Cererile de acordare de capacitati de infrastructura pentru realizarea lucrarilor de mentenanta se transmit in cursul procesului de planificare.
(2) Administratorul infrastructurii tine seama de efectele pe care capacitatile de infrastructura rezervate pentru lucrarile de mentenanta planificata a caii le pot avea asupra solicitantilor.
(3) Administratorul infrastructurii trebuie sa informeze cat mai rapid posibil partile interesate despre indisponibilitatea capacitatilor de infrastructura din cauza unor lucrari de mentenanta neplanificate. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita administratorului de infrastructura sa ii puna la dispozitie aceste informatii, in cazul in care considera necesar acest lucru."
28. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul perturbarii circulatiei trenurilor provocate de o problema de natura tehnica sau de un accident, administratorul infrastructurii ia toate masurile necesare pentru restabilirea situatiei normale. Pentru aceasta elaboreaza un plan de interventie in care enumera diferitele organisme care trebuie informate in cazul accidentelor grave sau in cazul perturbarii semnificative a circulatiei trenurilor. In cazul unei perturbari care ar putea afecta traficul transfrontalier, administratorul infrastructurii comunica toate informatiile relevante altor administratori de infrastructura a caror retea si al caror trafic pot fi afectate de aceasta perturbare. Administratorul infrastructurii colaboreaza cu administratorii de infrastructura in cauza pentru a restabili traficul transfrontalier normal."
29. La articolul 55, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar este format din 5 membri . Acestia sunt selectati in cadrul unei proceduri transparente, la propunerea unei comisii de selectie, desemnate de presedintele Consiliului Concurentei, fiind numiti si revocati prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Membrii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt numiti pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data . Presedintele Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurentei. Selectia membrilor se realizeaza potrivit prevederilor Regulamentului privind procedura de selectie a membrilor Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, adoptat de Consiliul Concurentei, si se bazeaza pe asigurarea unui echilibru corespunzator al componentei membrilor din punctul de vedere al experientei si competentei relevante in domeniile prevazute in prezenta lege."
30. La articolul 55, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) In cazul vacantarii functiei de presedinte al Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau in cazul in care presedintele Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar se afla in imposibilitate obiectiva de a-si exercita mandatul fara sa-si fi delegat atributiile pentru mai mult de 10 zile consecutive, presedintele Consiliului Concurentei va exercita temporar mandatul de presedinte al Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar pana la desemnarea unui nou presedinte al Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, respectiv pe perioada pentru care a intervenit indisponibilitatea exercitarii mandatului presedintelui Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar."
31. La articolul 55 alineatul (5), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:".
32. La articolul 55, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(16) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza o structura organizatorica care asigura aparatul tehnic necesar desfasurarii activitatii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Aceasta este direct subordonata Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar in ceea ce priveste exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege."
33. La articolul 56, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fara a aduce atingere termenului prevazut la art. 46 alin. (6), orice solicitant, definit conform art. 3 pct. 28, are dreptul sa conteste la Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, care analizeaza si se pronunta, prin decizie, cu privire la toate plangerile formulate de solicitanti, in cazul in care considera ca a fost tratat inechitabil, ca a fost discriminat sau nedreptatit in orice fel, in special prin deciziile adoptate de catre administratorul infrastructurii sau, dupa caz, de catre operatorul de transport feroviar sau de catre operatorul unei infrastructuri de servicii, in ceea ce priveste:
a) documentul de referinta al retelei in versiunile provizorii si finale ale acestuia;
b) criteriile stabilite in documentul de referinta al retelei;
c) procedura de alocare si rezultatul sau;
d) sistemul de tarifare;
e) nivelul sau structura tarifelor de infrastructura care i se cer sau i se pot cere a fi platite;
f) masuri privind accesul in conformitate cu prevederile art. 10-13;
g) accesul la servicii si tarifarea acestora, in conformitate cu prevederile art. 13;
h) managementul traficului;
i) planificarea lucrarilor de reinnoire si operatiunile de mentenanta programate sau neprogramate;
j) conformitatea cu cerintele privind conflictele de interese prevazute la art. 7-74".
34. La articolul 56 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) sa impuna prin decizie masuri care sa asigure remedierea situatiei, atunci cand se constata ca solicitantul a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptatit in ceea ce priveste unul sau mai multe dintre elementele prevazute la alin. (2)."
35. La articolul 56, alineatele (5) - (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In urma unei solicitari formulate de oricare dintre entitatile enumerate la art. 11 alin. (2), Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileste, prin decizie, daca echilibrul economic al unui contract de servicii publice este periclitat. In acest sens, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar va elabora un regulament pentru testul de echilibru economic, in conformitate cu actele de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana . Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar aproba acest regulament, pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina web a Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
(6) Fara a aduce atingere competentelor Consiliului Concurentei din Romania legate de aplicarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de asigurare a concurentei pe pietele de servicii feroviare, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenta:
a) sa monitorizeze situatia concurentei de pe pietele de servicii feroviare, inclusiv piata serviciilor de transport de calatori de mare viteza, precum si deciziile administratorului infrastructurii in ceea ce priveste alin. (2);
b) sa verifice, din proprie initiativa, respectarea prevederilor alin. (2), in vederea prevenirii discriminarii unor solicitanti;
c) sa verifice, in special, daca documentul de referinta al retelei contine clauze discriminatorii sau creeaza puteri discretionare administratorului infrastructurii, care ar putea fi utilizate pentru discriminarea unor solicitanti;
d) sa decida, dupa caz, din proprie initiativa, cu privire la masurile adecvate de corectare a discriminarilor impotriva solicitantilor, a denaturarilor pietei si a altor tendinte nedorite inregistrate pe aceste piete, in special cu trimitere la prevederile alin. (2).
(7) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (6), Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate impune, prin decizie, masuri care sa asigure remedierea situatiei constatate si poate formula recomandari pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea domeniului transportului feroviar."
36. La articolul 56, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu urmatorul cuprins:
"(91) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar colaboreaza cu alte autoritati publice in indeplinirea atributiilor ce ii revin."
37. La articolul 56, alineatele (12) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(12) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenta de a audita sau de a initia audituri externe la administratorul infrastructurii, la operatorii infrastructurilor de servicii si, unde este relevant, la operatorii de transport feroviar, pentru a verifica conformitatea cu dispozitiile de separare contabila prevazute la art. 6 si cu dispozitiile privind transparenta financiara prevazute la art. 74. In aceasta privinta, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are dreptul de a solicita orice informatii si/sau documente relevante. In special, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenta de a solicita administratorului infrastructurii, operatorilor infrastructurilor de servicii si tuturor operatorilor ori entitatilor care efectueaza sau integreaza diverse tipuri de transport feroviar sau activitati de administrare a infrastructurii, dupa cum se mentioneaza la art. 6 alin. (1) si (2) si la art. 13, sa furnizeze integral sau partial informatiile contabile prevazute in anexa nr. VIII, cu un nivel suficient de detaliere, dupa cum se considera necesar si proportional.
(13) Fara a aduce atingere competentelor Consiliului Concurentei, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate de asemenea sa traga concluzii, pe baza informatiilor contabile primite, potrivit legii, referitoare la ajutoarele de stat, pe care le transmite spre informare Consiliului Concurentei."
38. La articolul 56, dupa alineatul (13) se introduc doua noi alineate, alineatele (131) si (132), cu urmatorul cuprins:
"(131) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar evalueaza acordurile de cooperare prevazute la art. 73 alin. (3).
(132) Fluxurile financiare prevazute la art. 74 alin. (1) fac obiectul monitorizarii de catre Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar."
Afişează OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Spatiul feroviar unic european    OUG 52/2019    Legea202/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.