Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       23134 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

CAPITOLUL VII
Supravegherea si controlul

Articolul 26
(1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se supravegheaza si se controleaza, in cadrul atributiilor de serviciu, de urmatoarele autoritati si organisme:
a) Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru categoriile de entitati supuse supravegherii conform prevederilor art. 27, respectiv art. 28;
b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala si alte autoritati de control financiar/fiscal controleaza entitatile raportoare, cu exceptia celor supravegheate de autoritatile prevazute la lit. a), cu privire la indeplinirea obligatiilor de raportare prevazute la art. 7 alin. (1), (3) si (5);
c) Oficiul National pentru Jocuri de Noroc pentru entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d);
d) Oficiul, pentru toate entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autoritatilor prevazute la lit. a);
e) organismele de autoreglementare, pentru entitatile raportoare pe care le reprezinta si coordoneaza.
(2) Autoritatile si organismele competente prevazute la alin. (1) vor informa de indata Oficiul, dupa caz:
a) atunci cand, in exercitarea atributiilor specifice, descopera fapte care ar putea avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului;
b) cu privire la alte incalcari ale dispozitiilor prezentei legi cu impact semnificativ asupra expunerii la riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului, constatate conform atributiilor specifice.
(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice si la entitati fara personalitate juridica, altele decat cele aflate sub supravegherea autoritatilor prevazute la alin. (1) lit. a), atunci cand din datele detinute de Oficiu exista suspiciuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului cu privire la tranzactiile efectuate de acestea.
(4) Entitatile raportoare ce fac obiectul supravegherii sau controlului au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor imputerniciti, anume desemnati, ai autoritatilor prevazute la alin. (1) datele si informatiile solicitate de catre acestia pentru realizarea atributiilor specifice. Reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la alin. (1), in exercitarea atributiilor de supraveghere si control, pot retine copii ale documentelor verificate.
(5) Entitatile raportoare au obligatia de a duce la indeplinire masurile dispuse de autoritatile prevazute la alin. (1) in termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise in acest sens.
(6) Autoritatile prevazute la alin. (1), in functie de aria de competenta, vor asigura supravegherea respectarii de catre entitatile supravegheate si controlate pe teritoriul Romaniei de alte entitati dintr-un stat membru a dispozitiilor prezentei legi.
(7) Autoritatile prevazute la alin. (1) coopereaza cu autoritatile competente dintr-un alt stat membru, in vederea asigurarii supravegherii eficiente a indeplinirii cerintelor prezentei legi. Autoritatile prevazute la alin. (1) coopereaza cu autoritatile competente dintr-un alt stat membru pe teritoriul caruia entitatea cu sediul social in Romania realizeaza activitati economice, in vederea asigurarii supravegherii eficiente a indeplinirii cerintelor impuse prin acte normative care transpun Directiva (UE) 2015/849, cu modificarile si completarile ulterioare. Cooperarea poate cuprinde furnizarea de informatii din activitatea de supraveghere si inspectii comune.
(8) Atunci cand aplica o abordare bazata pe risc in ceea ce priveste supravegherea, autoritatile competente prevazute la alin. (1) se asigura ca:
a) inteleg clar riscurile de spalare de bani si de finantare a terorismului;
b) au acces la toate informatiile relevante privind riscurile specifice interne si internationale legate de clientii, produsele si serviciile entitatilor raportoare;
c) stabilesc frecventa si intensitatea supravegherii in functie de profilul de risc al entitatilor raportoare si riscurilor de spalare de bani si de finantare a terorismului, care se revizuieste in mod periodic, precum si atunci cand exista evenimente sau schimbari majore in conducerea entitatilor raportoare.

Articolul 27
(1) Banca Nationala a Romaniei detine atributii exclusive privind supravegherea si controlul, pe baza de risc, al respectarii dispozitiilor prezentei legi de catre urmatoarele categorii de entitati, ce desfasoara activitate si au prezenta fizica pe teritoriul Romaniei:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile de plata persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de plata din alte state membre;
c) institutiile emitente de moneda electronica persoane juridice romane si sucursalele institutiilor emitente de moneda electronica din alte state membre;
d) institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special si institutiile financiare nebancare inscrise numai in Registrul general care au si statut de institutie de plata sau institutie emitenta de moneda electronica.
(2) In cazul institutiilor prevazute la alin. (1) lit. a) -c) persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei supravegheaza si controleaza activitatea prestata de acestea in mod direct pe teritoriul unui alt stat membru.
(3) Entitatile supravegheate si controlate de Banca Nationala a Romaniei ii transmit, conform legii, orice informatii detinute, la solicitarea acesteia, in scopul supravegherii respectarii dispozitiilor prezentei legi sau indeplinirii altor atributii legale.
(4) Banca Nationala a Romaniei poate realiza supravegherea atat pe baza informatiilor furnizate de aceste entitati potrivit solicitarilor Bancii Nationale a Romaniei, cat si prin inspectii efectuate la sediul si la unitatile teritoriale ale acestora si al entitatilor catre care acestea au externalizat activitati, inclusiv agenti si distribuitori, prin personalul imputernicit in acest sens sau prin auditori financiari sau experti numiti de Banca Nationala a Romaniei, ori de cate ori considera necesar.
(5) Banca Nationala a Romaniei poate face recomandari entitatilor prevazute la alin. (1), in vederea adoptarii de masuri corespunzatoare de catre acestea pentru imbunatatirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor si controalelor implementate pentru a atenua si a gestiona cu eficacitate riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului. Entitatea are obligatia de a comunica Bancii Nationale a Romaniei masurile intreprinse, in termenele stabilite de aceasta.
(6) Independent de formularea unor recomandari, Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna entitatilor prevazute la alin. (1) care incalca dispozitiile prezentei legi sau nu implementeaza o recomandare in scopul reducerii riscurilor sau al inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa solicite entitatii imbunatatirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor si controalelor implementate pentru a atenua si a gestiona cu eficacitate riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului, cu indicarea aspectelor ce trebuie imbunatatite;
b) sa impuna obligatia de aplicare a masurilor standard de cunoastere a clientelei pentru produse, operatiuni si/sau clienti in cazul carora politicile si procedurile interne ale entitatii stabilesc aplicarea de masuri simplificate sau/si impunerea obligatiei de aplicare a masurilor suplimentare pentru operatiuni ori clienti in cazul carora acestea stabilesc aplicarea de masuri standard sau simplificate de cunoastere a clientelei;
c) sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operatiunile sau reteaua de sucursale, agenti si distribuitori, inclusiv prin retragerea aprobarii acordate pentru infiintarea sucursalelor din alte state membre sau state terte, dupa caz, suspendarea activitatii sau incetarea activitatii unora dintre sucursale pana la eliminarea deficientelor;
d) sa dispuna incetarea prestarii serviciului de plata sau de distributie de moneda electronica prin intermediul unui agent sau distribuitor;
e) sa solicite entitatii reducerea riscurilor aferente operatiunilor, produselor, serviciilor si sistemelor informatice ale acesteia, cu mentionarea riscurilor ce au fost identificate si trebuie reduse;
f) sa dispuna entitatii inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea compartimentelor si/sau a sucursalelor care au responsabilitati pe linia aplicarii politicilor si procedurilor de cunoastere a clientelei, diminuare si gestionare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
(7) Prin exceptie de la prevederile art. 43 si 44, Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni administrative si/sau masuri sanctionatoare, potrivit prezentei legi, in cazurile in care constata ca o entitate prevazuta la alin. (1) si/sau oricare dintre administratorii sau directorii entitatii sau persoanele desemnate sa asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor acesteia se fac vinovate, dupa caz, vinovati de urmatoarele fapte:
a) nerespectarea masurilor de supraveghere dispuse de Banca Nationala a Romaniei;
b) nefurnizarea, furnizarea cu intarziere sau furnizarea de date si informatii eronate catre Banca Nationala a Romaniei, in cadrul exercitarii atributiilor acesteia de supraveghere si control;
c) incalcarea grava, repetata, sistematica - sau o combinatie a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), art. 7 alin. (1) - (5) si (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) si (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) si (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1) - (3), alin. (6) - (14), art. 18 alin. (2), (3), (6) si (8), art. 19 alin. (4), art. 21 alin. (1) - (3), art. 23 alin. (1), (3), (5) si (6), art. 24 alin. (1) - (7) si (9), art. 25, art. 26 alin. (5) si (6) si art. 33 alin. (1) - (3);
d) obstructionarea persoanelor imputernicite de conducerea Bancii Nationale a Romaniei sa efectueze actiuni de supraveghere si control;
e) initierea sau continuarea relatiei de afaceri sau executarii unor tranzactii cu incalcarea prevederilor prezentei legi.
(8) In cazurile prevazute la alin. (7), Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni administrative:
a) avertisment scris;
b) avertisment public, ce va fi publicat pe pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei, prin care se indica persoana fizica, entitatea responsabila si fapta savarsita;
c) amenda aplicabila entitatii raportoare de pana la 10% din cifra de afaceri anuala totala, calculata pe baza ultimelor situatii financiare disponibile, aprobate de organul de conducere, sau pana la 23.000.000 lei;
d) amenda aplicabila persoanei fizice responsabile, cuprinsa intre 10.000 lei si 23.000.000 lei;
e) retragerea aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor entitatii.

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut