Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene

Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene

  Publicat: 27 Jul 2019       2502 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European, in Confederatia Elvetiana sau intr-un stat tert, din 20.06.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 607 din 23.07.2019.

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

Articolul 1
(1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor (C.N.F.P.A.) este institutie publica aflata in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului (M.T.S.) si are ca obiect de activitate formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor si a altor specialisti din domeniul sportului, in conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
(2) Profesia de antrenor este reglementata in Romania prin Hotararea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.
(3) Educatia si formarea profesionala pentru ocupatia de antrenor se fac in conformitate cu prevederile standardului ocupational pentru calificarea antrenor cod COR 342201 (www.anc.edu.ro).

Articolul 2
Prezenta metodologie se aplica titlurilor de calificare profesionala care atesta finalizarea cursurilor de formare a antrenorilor la o institutie acreditata sau autorizata de formare si dezvoltare profesionala continua din strainatate.

Articolul 3
(1) Recunoasterea consta in evaluarea si compatibilizarea nivelului, domeniului si/sau a specializarii/calificarii profesionale mentionate in actul de formare profesionala obtinut in strainatate cu sistemul national de formare profesionala, cu luarea in considerare a cerintelor de admitere la respectivul program de formare profesionala, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat. Atestatul de recunoastere confera titularului drepturi in vederea continuarii formarii, perfectionarii, promovarii in cadrul profesiei si/sau accesului la piata fortei de munca, in conditiile legii.
(2) Recunoasterea calificarilor profesionale pentru profesia de antrenor de catre C.N.F.P.A. permite beneficiarilor sa aiba acces, in tara noastra, la aceeasi profesie ca cea pentru care sunt calificati in statul membru de origine si sa o exercite in Romania in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
(3) Profesia de antrenor pe care solicitantul doreste sa o exercite in Romania este aceeasi cu cea pentru care este calificat in statul de origine in cazul in care activitatile respective sunt comparabile.

Articolul 4
(1) C.N.F.P.A. acorda solicitantilor accesul la profesia de antrenor si dreptul de exercitare a acesteia in aceleasi conditii ca cele pentru cetatenii romani, daca acestia detin un titlu de calificare prevazut de un alt stat membru pentru a avea acces la aceeasi profesie sau pentru a o exercita pe teritoriul Romaniei.
(2) Titlurile de calificare indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au fost eliberate de o autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spatiului Economic European (S.E.E.), din Confederatia Elvetiana sau dintr-un stat tert desemnata in conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative ale respectivului stat;
b) atesta pregatirea titularului pentru exercitarea profesiei in cauza.
(3) C.N.F.P.A. accepta nivelul atestat de catre statul de origine, titlul de calificare profesionala si competentele dobandite in statul de origine pentru profesia de antrenor daca sistemul de formare profesionala din statul de origine este compatibil cu sistemul national de formare profesionala .
(4) Persoanele care beneficiaza de recunoasterea calificarilor profesionale trebuie sa aiba cunostinte de limba romana necesare pentru exercitarea profesiei de antrenor in Romania.
(5) C.N.F.P.A. colaboreaza cu Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) in vederea recunoasterii actelor de studii din strainatate.

Articolul 5
Recunoasterea se aplica urmatoarelor categorii de cetateni:
a) cetateni romani, cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, precum si categoriilor de persoane care beneficiaza, conform legii, de egalitate de tratament cu cetatenii romani;
b) cetatenilor din state terte numai in vederea accesului pe piata fortei de munca din Romania.

Articolul 6
Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor recunoaste titlurile de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, prevazute la art. 2, in vederea accesului la piata fortei de munca din Romania, dupa cum urmeaza:
a) recunoaste titlurile de calificare profesionala obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana;
b) recunoaste titlurile de calificare profesionala obtinute in state terte;
c) in scopul obtinerii dreptului de libera practica pentru exercitarea profesiei de antrenor reglementata in Romania, C.N.F.P.A. recunoaste titlurile de calificare profesionala obtinute in state terte de cetatenii europeni si de celelalte categorii de cetateni prevazute in actele normative de reglementare a profesiei, precum si diplomele obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana care dau acces la profesia de antrenor reglementata, acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel.

Articolul 7
(1) In vederea recunoasterii titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, C.N.F.P.A. analizeaza si verifica:
a) conditiile de acces;
b) statutul institutiei de formare profesionala emitente, prin intermediul Sistemului informatic pentru piata interna - IMI;
c) nivelul titlului de calificare profesionala; />d) durata studiilor;
e) numarul de ore parcurs in programul de formare raportat la standardul ocupational pentru calificarea antrenor cod COR 342201;
f) specializarea in ramura de sport obtinuta prin programul de formare profesionala;
g) curriculumul/programa de formare profesionala;
h) volumul de munca/rezultatele invatarii/competentele dobandite;
i) nivelul de antrenor obtinut raportat la Hotararea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.
(2) In cazul in care evaluarea elementelor mentionate la alin. (1) evidentiaza diferente substantiale intre programele de formare a antrenorului din Romania si cele din strainatate, C.N.F.P.A.:
a) poate recunoaste prin aplicarea de masuri compensatorii, respectiv continuarea programelor de formare profesionala, sustinerea de examene de diferenta si/sau efectuarea de stagii de
practica in cadrul C.N.F.P.A., stagii de adaptare, in vederea armonizarii diferentelor dintre studiile efectuate in strainatate si programul de formare profesionala din sistemul romanesc;
b) pentru recunoasterea prin masuri compensatorii aplica proba de aptitudini. Proba de aptitudini consta intr-un test de verificare a cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale ale solicitantului; C.N.F.P.A. intocmeste o lista de discipline si competente care, pe baza unei comparatii intre educatia si formarea impuse in Romania prin standardul ocupational si cele pe care le-a urmat solicitantul, nu sunt atestate de titlul de calificare din posesia solicitantului;
c) respinge motivat cererea de recunoastere.
(3) Recunoasterea titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor care fac obiectul unor tratate internationale se realizeaza in conformitate cu prevederile acestora.
(4) In procedura de recunoastere, C.N.F.P.A. poate lua in considerare deciziile anterioare pronuntate in cazuri similare.

Articolul 8
(1) Titlurile de calificare profesionala pentru profesia de antrenor nu se recunosc in urmatoarele situatii:
a) institutia care organizeaza cursul de formare profesionala care a eliberat titlul de calificare profesionala pentru profesia de antrenor nu este recunoscuta in statul de origine;
b) daca inscrierea la programul de formare profesionala pentru care se solicita recunoasterea s-a realizat pe baza unei diplome obtinute la o institutie neacreditata in statul de origine;
c) daca inscrierea la programul de formare profesionala pentru care se solicita recunoasterea s-a realizat pe baza unei diplome care nu indeplineste conditiile de acces;

Afişează Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Titluri de calificare profesionala    Profesia de antrenor    Titluri obtinute in UE    Recunoasterea titlurilor de calificare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.