Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5182 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

15. necalcularea si nevirarea, in primele 25 de zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara, a procentului de 2% prevazut de art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
16. declansarea de catre practicianul in insolventa a unor masuri asiguratorii sau a procedurii de executare silita asupra fondului de lichidare;
17. exercitarea de catre practicianul in insolventa incompatibil a oricarei activitati prevazute la art. 11 din O.U.G. in competenta practicienilor in insolventa compatibili;
18. solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel prevazut la art. 118, respectiv cheltuieli de procedura care nu corespund prevederilor prezentului statut si procedurii de decontare UNPIR, constituie incalcarea art. 51 din O.U.G. si a principiilor din Codul de conduita etica;
19. neindeplinirea obligatiei privind completarea formularelor, precum si a datelor statistice prevazute de art. 21 lit. f), h), i), j), k) si l);
20. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri in conditiile art. 101 alin. (7);
21. lipsa de cooperare a asociatilor, coordonatorilor sau practicienilor in conditiile art. 98 alin. (7);
22. neindeplinirea oricarei altei obligatii, neprecizate mai sus, prevazute expres de O.U.G. si de prezentul statut .

Articolul 122
Se sanctioneaza cu avertisment scris faptele prevazute la art. 121 pct. 1 si 6.

Articolul 123
(1) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an faptele prevazute la art. 121 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 si 21.
(2) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada de maximum 6 luni fapta prevazuta la art. 121 pct. 3.

Articolul 124
(1) Se sanctioneaza pecuniar, cu amenda, faptele prevazute la art. 121 pct. 7, 8, 12, 19 si 22.
(2) Cuantumul amenzilor se stabileste intre 1.000 lei si 5.000 lei. Sumele obtinute din sanctiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, dupa caz.
(3) Neplata amenzii in termen de 90 de zile de la data aplicarii sanctiunii se sanctioneaza cu suspendarea din profesie pe o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni.

Articolul 125
(1) Membrul Uniunii sanctionat cu suspendarea calitatii de practician in insolventa are urmatoarele interdictii pe perioada suspendarii:
a) nu poate activa ca practician in insolventa;
b) nu are drept de vot in adunarea generala a filialei si nu poate participa la Congresul Uniunii;
c) nu poate fi ales in organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;
d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea .
(2) Membrii Uniunii sanctionati cu suspendarea calitatii de practician in insolventa sunt obligati ca in termen de cel mult 10 zile de la ramanerea definitiva a hotararii de suspendare sa prezinte la conducerea filialei dovada ca au solicitat inlocuirea lor cu un alt practician in insolventa pe perioada suspendarii.
(3) Daca suspendarea il priveste pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi inlocuit pe perioada suspendarii de catre unul dintre membrii supleanti ai organului de conducere respectiv.
(4) Necomunicarea in termenul prevazut la alin. (2) a dovezii de inlocuire cu un alt practician se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa.

Articolul 126
Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sanctiunea suspendarii, in perioada de reabilitare de un an, avand in vedere necorectarea comportamentului, se va putea considera agravanta si va conduce la aplicarea directa a sanctiunii excluderii.

Articolul 127
(1) Se sanctioneaza pecuniar cu amenda, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevazuta la art. 121 pct. 11.
(2) Amenda este egala cu suma neachitata Uniunii conform veniturilor reale realizate.

Articolul 128
Se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa, faptele prevazute la art. 121 pct. 4, 10, 13, 14, 16 si 17.

Articolul 129
Sanctiunea de excludere definitiva din Uniune determina radierea din Tabloul UNPIR si pierderea calitatii de practician in insolventa.

Articolul 130
(1) Membrii instantelor disciplinare nu pot fi trasi la raspundere pentru hotararile de sanctionare adoptate decat in cazul in care se dovedeste ca si-au exercitat insarcinarea cu rea-credinta sau grava neglijenta .
(2) Regulamentul privind procedura disciplinara este prevazut in anexa nr. 4.

CAPITOLUL XV
Dispozitii finale

Articolul 131
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul statut .

Articolul 132
Dispozitiile art. 120*) referitoare la incasarea, varsarea, virarea sau distribuirea sumelor din fondul de lichidare vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018.
*) In forma anterioara republicarii trimiterea la art. 120 a fost la art. 119.

Articolul 133
(1) Dispozitiile referitoare la abrogarea art. 120**) (privind Fondul de solidaritate) vor intra in vigoare la 1 februarie 2018.
(2) Pana la 31 decembrie 2017, filialele UNPIR vor incasa procentul de 2% si vor alimenta Fondul de solidaritate in conformitate cu prevederile art. 120**).
**) In urma republicarii dispozitiile acestui articol nu se mai regasesc in forma republicata, deoarece anterior prezentei republicari a fost abrogat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 2/2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.
(3) Pana la 10 ianuarie 2018, filialele UNPIR vor vira sumele datorate catre Fondul de solidaritate, pentru incasarile din luna decembrie 2017.

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati