Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Procedura privind acordarea derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public

Procedura privind acordarea derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public

  Publicat: 04 Sep 2019       838 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedura privind acordarea derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de inalta tensiune in curent continuu, de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte prevazute in norma tehnica de racordare, din 28.08.2019 publicata in Monitorul Oficial nr. 726 din 04.09.2019.

Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,

(2) Gestionarul sau potentialul gestionar trebuie sa transmita la ORR informatiile prevazute la alin. (1) in termen de o luna de la data primirii solicitarii.
(3) Daca gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC nu transmite informatiile solicitate la termenul prevazut la alin. (2), cererea de derogare individuala se claseaza.

Articolul 15
OTS transmite la ORR rezultatele evaluarii sale privind cererile de derogare individuale pentru sistemele HVDC/MGCCC si documentele relevante care confirma indeplinirea sau neindeplinirea criteriilor de derogare aprobate de ANRE, in termen de doua luni de la data primirii solicitarii in acest sens de la ORR, conform prevederilor art. 6 lit. b).

Articolul 16
ORR, in cooperare cu OTS si/sau cu orice OD adiacent afectat, dupa caz, evalueaza cererea de derogare individuala si ACB elaborata conform metodologiei ACB, urmarind respectarea criteriilor de derogare.

Articolul 17
(1) In termen de sase luni de la data primirii cererii de derogare individuale, ORR transmite cererea la ANRE, rezultatele evaluarii cererii de derogare si, dupa caz, evaluarea OTS.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, inainte de expirarea sa, cu inca o luna, daca ORR solicita informatii suplimentare de la gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului/MGCCC, si cu doua luni daca ORR solicita OTS o evaluare a cererii de derogare individuala pentru sistemul HVDC/MGCCC.

Articolul 18
(1) ANRE emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare individuala in termen de sase luni din ziua urmatoare primirii cererii.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit cu trei luni, inainte de expirarea sa, daca ANRE solicita informatii suplimentare de la gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC sau din partea oricarei alte parti interesate, respectiv ORR, OTS sau fabricantul sistemului HVDC/MGCCC.
(3) Perioada suplimentara incepe de la data primirii de catre ANRE a informatiilor complete.

Articolul 19
(1) Gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC trebuie sa transmita orice alte informatii suplimentare solicitate de ANRE in termen de doua luni de la data primirii solicitarii.
(2) In cazul in care gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC nu transmite informatiile solicitate in termenul prevazut la alin. (1), cererea de derogare individuala se claseaza, cu exceptia cazurilor in care, inainte de expirarea acesteia:
a) ANRE a decis sa acorde o prelungire; sau
b) gestionarul sau potentialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC a informat ANRE, printr-o expunere motivata, ca cererea sa de derogare este completa.

Articolul 20
(1) ANRE emite o decizie motivata cu privire la cererea de derogare individuala.
(2) In cazul in care ANRE aproba cererea de derogare individuala, decizia trebuie sa prevada durata acordarii derogarii.
(3) ANRE comunica decizia gestionarului sistemului HVDC/MGCCC sau potentialului gestionar, ORR, OTS si ACER.

Articolul 21
(1) O cerere de derogare individuala pentru o MGCCC care are sau va avea un singur punct de racordare la o singura zona sincrona de la obligatia de indeplinire a cerintelor referitoare la domeniile de tensiune, posibilitatile de a injecta putere reactiva, reglajul de frecventa, caracteristicile retelei, schemele de protectie electrica, calitatea energiei electrice si operarea sistemului, prevazute in norma tehnica de racordare, nu face obiectul prevederilor art. 12 lit. d) si e).
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), ANRE poate include conditii suplimentare in decizia motivata, prevazuta la art. 20 alin. (1).

SECTIUNEA a 3-a
Cerere de derogare de categorie

Articolul 22
ORR sau OTS, dupa caz, transmite cererea de derogare de categorie la ANRE.

Articolul 23
Cererea de derogare de categorie trebuie sa includa urmatoarele date, informatii si documente:
a) datele de identificare a ORR/OTS, precum si persoana de contact responsabila pentru transmiterea datelor si schimbul de informatii;
b) descrierea MGCCC pentru care se solicita derogarea si, dupa caz, capacitatea maxima cumulata corespunzatoare si numarul de module generatoare;
c) cerinta/cerintele normei tehnice de racordare pentru care se solicita derogarea si o descriere detaliata a derogarii solicitate;
d) motivarea detaliata a cererii de derogare, insotita de toate documentele justificative relevante;
e) informatii/documente din care sa rezulte ca derogarea solicitata nu are niciun efect negativ asupra comertului transfrontalier;
f) ACB elaborata in conformitate cu prevederile metodologiei ACB. Daca este cazul, ACB este elaborata in coordonare cu OTS si/sau orice OD adiacent/adiacenti.

Articolul 24
In termen de doua saptamani din ziua urmatoare primirii unei cereri de derogare de categorie de la un OD sau ODI relevant, ANRE solicita OTS sa evalueze cererea de derogare urmarind respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.

Articolul 25
(1) In termen de doua saptamani din ziua urmatoare primirii cererii de evaluare prevazute la art. 24, OTS informeaza OD sau ODI relevant daca cererea de derogare de categorie este completa.
(2) In cazul in care OTS considera ca cererea este incompleta, solicita completarea acesteia inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), iar OD sau ODI relevant trebuie sa transmita informatiile suplimentare solicitate in termen de o luna de la data primirii solicitarii.

Articolul 26
(1) OTS transmite la ANRE evaluarea in termen de sase luni de la data primirii solicitarii de evaluare a cererii de derogare prevazute la art. 24, inclusiv documentele relevante care confirma respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, inainte de expirare, cu inca o luna in cazul in care este necesar ca OTS sa obtina informatii suplimentare de la OD sau ODI relevant.

Articolul 27
(1) ANRE emite o decizie motivata cu privire la cererea de derogare de categorie transmisa in termen de sase luni din ziua urmatoare primirii cererii.
(2) Atunci cand cererea de derogare de categorie se solicita de catre OD sau ODI relevant, perioada de sase luni incepe din ziua urmatoare primirii de catre ANRE a evaluarii OTS.
(3) Termenele prevazute la alin. (1) si (2) pot fi prelungite, inainte de expirare, cu o perioada de trei luni, in cazul in care ANRE solicita informatii suplimentare de la ORR care a transmis cererea de derogare sau de la oricare parte interesata, respectiv OD adiacenti, OTS sau fabricantul instalatiei de producere a energiei electrice.
(4) Perioada suplimentara prevazuta la alin. (3) incepe din ziua urmatoare primirii informatiilor complete.Afişează Procedura privind acordarea derogarilor sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la retelele electrice de interes public pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Procedura    Retele electrice de interes public    Derogari    Sisteme de inalta tensiune    Centrale electrice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existentei unor motive contradictorii in cuprinsul sentintei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019Articole Juridice

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Sanctiunea disciplinara a retrogradarii. Conditii si perioada
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea felului muncii fara consimtamantul salariatului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva si serioasa a postului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a unei fapte ce poate constitui infractiune
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transferul drepturilor la pensie in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati