Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

  Publicat: 10 Sep 2019       1677 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021, din 30.08.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 736 din 09.09.2019.

1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Puterile publice existente in stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care detine functia de ministru intr-un guvern dar nu este titularul nici unui minister
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Puterile publice existente in stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain

c) transmiterea catre autoritatile administratiei publice locale (primarul si consiliul local, respectiv presedintele consiliului judetean si consiliul judetean) a listei unitatilor de invatamant pentru care se acorda aviz conform, precum si a listei unitatilor de invatamant pentru care nu se acorda aviz conform (insotita de un raport care contine motivele neacordarii avizului conform si propuneri privind organizarea acestora);
d) aprobarea, prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, a retelei scolare pe baza avizului conform al inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale.

Articolul 25
(1) Organizarea retelei scolare se realizeaza anual.
(2) Unitatile de invatamant care isi schimba sediul sau isi
extind activitatea pe aceleasi niveluri de invatamant/specializari/calificari profesionale in noi sedii, in aceeasi localitate sau in municipiul Bucuresti, au obligatia sa anunte, potrivit legislatiei in vigoare: autoritatile publice locale, inspectoratul scolar si ARACIP. Unitatile de invatamant respective au obligatia detinerii autorizatiilor de mediu, sanitare si de securitate contra incendiilor, inainte de inceperea procesului educational pentru situatiile respective. Inspectoratele scolare, in colaborare cu ARACIP, vor desfasura activitati de monitorizare si control, pe baza standardelor de autorizare/acreditare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind indeplinirea cerintelor referitoare la organizarea si functionarea spatiilor de invatamant in care unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie urmeaza sa functioneze, pentru niveluri de invatamant/specializari/calificari profesionale pentru care acestea au fost autorizate/acreditate prin ordin de ministru . Unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie vor desfasura proces educational in noile locatii numai dupa constatarea respectarii, in spatiile respective, a cerintelor standardelor, corespunzator nivelurilor/specializarilor/calificarilor profesionale pentru care unitatile de invatamant respective au fost autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, fiind emis ordin al ministrului educatiei nationale in acest sens, cu atestarea capacitatii maxime de scolarizare.
(3) Extinderea activitatii unitatilor de invatamant intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt judet se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind procedura de autorizare de functionare provizorie, prin ARACIP.

Articolul 26
(1) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea retelei scolare, inspectoratele scolare vor tine seama de urmatoarele criterii:
a) calitatea educatiei furnizate de unitatile de invatamant preuniversitar corelata cu standardul national de autorizare/acreditare/evaluare periodica, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii externe periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, in vigoare;
b) asigurarea finantarii de baza pentru toti copiii/elevii din invatamantul preuniversitar de stat si particular, conform legislatiei in vigoare;
c) eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
d) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de "colegiu/colegiu national";
e) respectarea prevederilor legale privind mentinerea titlului de "colegiu/colegiu national";
f) respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind operatiunile specifice referitoare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv infiintarea/desfiintarea/reorganizarea acestora;
g) incadrarea cheltuielilor unitatii de invatamant de stat in fondurile alocate pentru finantarea de baza si in numarul de posturi didactice, didactice auxiliare si nedidactice aprobate acesteia de catre inspectoratul scolar;
h) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind efectivele de copii si elevi ale acestor unitati de invatamant;
i) respectarea cerintelor standardelor de autorizare de functionare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, privind spatiile de invatamant in care vor functiona unitati de invatamant rezultate in urma procesului de reorganizare.
(2) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar liceal si postliceal special, Ministerul Educatiei Nationale va avea in vedere urmatoarele criterii:
a) calitatea educatiei furnizate de unitatile de invatamant preuniversitar corelata cu standardul national de autorizare/acreditare/evaluare periodica, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor Hotararii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii externe periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, in vigoare;
b) eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
c) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar;
d) respectarea prevederilor legale privind autorizarea de functionare provizorie/acreditarea unitatilor de invatamant pentru nivelurile liceal special si postliceal special;
e) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind efectivele de copii si elevi ale acestor unitati de invatamant;
f) respectarea cerintelor standardelor de autorizare de functionare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, privind spatiile de invatamant in care vor functiona unitati de invatamant rezultate in urma procesului de reorganizare.
(3) Concomitent cu avizul conform, inspectoratele scolare comunica autoritatilor administratiei publice locale, respectiv primarului si consiliului local, lista unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare, centrelor de excelenta si cluburilor sportive scolare, in vederea includerii acestora in reteaua scolara.
(4) Operatiile specifice privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru activitati extrascolare (palate si cluburi ale copiilor), respectiv pentru cluburile sportive scolare, se realizeaza de catre inspectoratele scolare prin hotarari ale consiliilor de administratie ale acestora, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale si cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Articolul 27
In situatia in care, dupa inceperea cursurilor, efectivele de copii si elevi ale unor unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform si s-a emis hotarare a consiliului local/consiliului judetean/ordin de ministru, dupa caz, scad sub limitele prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile de invatamant respective isi continua activitatea, urmand a intra in proces de reorganizare incepand cu anul scolar urmator.

Articolul 28
(1) Dupa inceperea cursurilor, reteaua scolara nu se modifica.
(2) In situatii exceptionale, daca dupa emiterea hotararii consiliului local/consiliului judetean/ordinului de ministru privind organizarea retelei scolare exista solicitari de modificare a acesteia, inainte de inceperea cursurilor, acestea vor fi analizate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in afara calendarului stabilit prin prezenta metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar.
(3) In situatia in care o unitate de invatamant cu personalitate juridica isi modifica denumirea, respectiv in situatia in care isi modifica nivelul de invatamant cel mai inalt pe care a scolarizat/va scolariza, ca urmare a autorizarii de functionare provizorie/acreditarii sau incetarii scolarizarii pe nivelul cel mai inalt, aceasta isi schimba, in mod obligatoriu, denumirea si codul de identificare fiscala. In aceste cazuri se opereaza modificarile in reteaua scolara cu informarea secretarului de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar.
(4) In situatia in care pe parcursul anului scolar sunt emise hotarari judecatoresti, ramase definitive, ce vizeaza reteaua scolara si implica modificari ale acesteia, acestea vor fi puse imediat in aplicare de catre autoritatile administratiilor publice locale/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv inspectoratele scolare la nivelul carora acestea isi produc efectele sau de catre Ministerul Educatiei Nationale, dupa caz.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Articolul 29
(1) Inspectoratele scolare mentin un permanent dialog cu administratia publica locala in ceea ce priveste organizarea retelei scolare din raza de competenta . In situatia in care autoritatile publice locale si inspectoratele scolare au opinii divergente cu privire la organizarea retelei scolare si nu a fost emisa hotararea consiliului local pana la data prevazuta in anexa la prezenta metodologie, Ministerul Educatiei Nationale emite un ordin cu privire la aprobarea retelei scolare.
(2) Situatiile de neemitere a hotararilor consiliilor locale de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 vor fi transmise la Ministerul Educatiei Nationale pana la data prevazuta in anexa la prezenta metodologie, insotite de un raport detaliat care va contine descrierea completa a fiecarei situatii, demersurile realizate pana la acel moment de catre factorii implicati si propuneri de solutionare a acestora.
(3) In urma analizei rapoartelor detaliate transmise de catre inspectoratele scolare, Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (41) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data prevazuta in anexa la prezenta metodologie, emite ordin de ministru privind includerea unor unitati de invatamant in reteaua scolara pentru anul scolar 2020-2021, precum si a retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 din unele localitati in care nu s-a realizat in totalitate procesul de organizare a retelei scolare de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul conform emis de catre inspectoratele scolare.
(4) Pentru stabilirea retelei scolare a invatamantului special de nivel liceal si special de nivel postliceal, inspectoratele scolare solicita consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in aceleasi termene si perioade prevazute in anexa, transmiterea catre Ministerul Educatiei Nationale a proiectului de retea scolara pentru emiterea avizului conform.
(5) Pana la data prevazuta in anexa, Ministerul Educatiei Nationale/inspectoratele scolare trebuie sa comunice, in scris, avizul conform/refuzul de a emite avizul conform autoritatilor administratiei publice locale/judetene, dupa caz, privind organizarea retelei scolare din raza lor teritoriala. Refuzul de a emite avizul conform se motiveaza in scris si se comunica solicitantilor.

Articolul 30
Inspectoratul scolar transmite proiectul planului de scolarizare si reteaua scolara pentru anul scolar 2020-2021 separat, atat pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cat si pentru unitatile de invatamant particular, in doua exemplare (unul in format letric si unul in format electronic scanat) la Ministerul Educatiei Nationale pana la data prevazuta in anexa.

Articolul 31
(1) Orice persoana juridica, publica sau privata, interesata in furnizarea de educatie se supune procesului de evaluare si acreditare, in conditiile legii.
(2) In invatamantul preuniversitar evaluarea, in cadrul celor doua etape ale acreditarii, se face in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inspectoratele scolare tin evidenta cu privire la respectarea termenelor de declansare a procedurii de acreditare a nivelurilor de invatamant/limbilor de predare/programelor de studii/locatiilor/formelor de invatamant/specializarilor/calificarilor profesionale.

Articolul 32
(1) Palatele si cluburile copiilor, precum si cluburile sportive scolare sunt acreditate si se supun evaluarii periodice, din 5 in 5 ani.

Afişează Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cifra de scolarizare    Invatamant preuniversitar de stat    Evidenta efectivelor de prescolari si elevi    Invatamant particular    Aviz conform    Metodologie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.