Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

  Publicat: 10 Sep 2019       975 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 736 din 09.09.2019

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Imprejurarea sau evenimentul conditie nu s-au realizat.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

c) furnizori specializati in servicii de informare cu privire la conturi;
d) furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata .

CAPITOLUL V
Cerinte de personal

Articolul 20
(1) In aplicarea art. 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, institutiile impun standarde adecvate la angajarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea masurilor prevazute in norma de cunoastere a clientelei, inclusiv referitoare la reputatie, si verifica informatiile puse la dispozitie de candidati.
(2) Institutiile documenteaza standardele si modul de verificare a informatiilor prevazute la alin. (1).
(3) Institutiile includ in fisele de post ale angajatilor atributiile concrete ce le revin in ceea ce priveste aplicarea normelor de cunoastere a clientelei.

Articolul 21
(1) In aplicarea art. 23 alin. (2) coroborat cu art. 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, institutiile stabilesc si documenteaza standardele de desemnare a ofiterului de conformitate care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
(2) Institutiile transmit Bancii Nationale a Romaniei standardele pentru desemnarea ofiterului de conformitate si, la cererea Bancii Nationale a Romaniei, documente din care sa rezulte ca respectiva persoana dispune de suficienta experienta pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor ce ii revin, potrivit acestor standarde.
(3) In aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, institutiile de credit stabilesc persoana desemnata in calitate de ofiter de conformitate dintre membrii conducerii superioare in intelesul art. 3 alin. (1) pct. 3 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 22
(1) In aplicarea art. 24 alin. (4) si (5) din Legea nr. 129/2019, institutiile asigura pregatirea continua a persoanelor cu responsabilitati in aplicarea masurilor prevazute in normele de cunoastere a clientelei, astfel incat sa se asigure ca acestea cunosc cerintele legale, responsabilitatile ce le revin potrivit normelor interne de cunoastere a clientelei, riscurile la care este expusa institutia potrivit evaluarii proprii de risc, consecintele neindeplinirii corespunzatoare a responsabilitatilor ce le revin si implicatiile pentru institutie si persoanele respective, in cazul producerii riscurilor, si ca dispun de suficiente informatii care sa le permita recunoasterea operatiunilor care pot avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului.
(2) Institutiile includ in programul de pregatire informatii legate de cerintele legale, ghidurile in domeniu, evaluarile proprii de risc prevazute la art. 3, normele interne de cunoastere a clientelei, informari cu privire la instruirile si feedbackul realizate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si aspecte practice relevante ce au rezultat din activitatea proprie si, dupa caz, de la nivelul grupului din care face parte, inclusiv tipologii si studii de caz.
(3) Institutiile verifica periodic toate persoanele cu responsabilitati in aplicarea masurilor prevazute in normele de cunoastere a clientelei pentru a se asigura de faptul ca sunt pregatite in mod adecvat pentru indeplinirea atributiilor ce le revin. In cadrul verificarii, institutiile au in vedere in special departamentele, sediile secundare, agentii si distribuitorii in cazul carora se constata neraportarea unor tranzactii suspecte efectuate prin intermediul acestora si identificate ulterior de institutie, daca elementele de suspiciune erau detectabile la nivelul acestora, precum si in cazul celor in privinta carora verificarile interne sau actiunile de supraveghere ale Bancii Nationale a Romaniei identifica deficiente .

CAPITOLUL VI
Cerinte de organizare

Articolul 23
In aplicarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, institutiile stabilesc, cu respectarea cerintelor prudentiale in materia cadrului de administrare a activitatii aplicabil, cadrul de administrare a riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului si mecanismele de control intern care acopera in mod specific si eficace procesele dezvoltate pentru administrarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului.

Articolul 24
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, institutiile implementeaza, cu respectarea cerintelor prudentiale in materia cadrului de administrare a activitatii aplicabile, sisteme informatice eficace si adecvate, care sa acopere toate activitatile, intreg portofoliul de clienti si toate tranzactiile care au asociat risc de spalare a banilor sau finantare a terorismului, prin care sa monitorizeze, sa colecteze si sa analizeze datele aferente riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului si sa faciliteze realizarea de raportari adecvate interne si externe.
(2) In aplicarea dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, institutiile adopta, in temeiul unei abordari pe baza de risc, proceduri si masuri pentru verificarea eficacitatii si functionarii corecte a sistemelor informatice utilizate pentru administrarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului, inclusiv prin intermediul misiunilor de audit specifice.
(3) Institutiile actualizeaza sistemele informatice utilizate pentru administrarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului, pentru dezvoltarea si implementarea de noi functionalitati si pentru corectarea deficientelor constatate in urma verificarilor realizate potrivit alin. (2) si a actiunilor de supraveghere desfasurate de Banca Nationala a Romaniei.

CAPITOLUL VII
Masuri de control si supraveghere

Articolul 25
In aplicarea art. 23 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, institutiile trebuie sa asigure accesul persoanelor cu responsabilitati relevante in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, al auditorului extern si al Bancii Nationale a Romaniei la toate evidentele si documentele cu privire la clienti si operatiunile efectuate pentru acestia, inclusiv orice analiza pe care institutia a realizat-o pentru conformarea la cerintele in materie, prin punerea la dispozitia acestora in cel mai scurt timp a documentelor si informatiilor.

Articolul 26
(1) In aplicarea art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, institutiile asigura existenta unui proces independent de auditare care sa testeze periodic politicile, normele interne, mecanismele, sistemele informatice si procedurile de administrare a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, inclusiv evaluarile de risc si metodologia de realizare si actualizare a acestora.
(2) Institutiile stabilesc frecventa de testare in functie de riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului la care sunt expuse.

Articolul 27
In aplicarea art. 27 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, institutiile furnizeaza Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, la cerere:
a) metodologia de realizare si actualizare a evaluarii de risc de spalare a banilor si finantare a terorismului aferente activitatii desfasurate;
b) evaluarea de risc de spalare a banilor si finantare a terorismului aferenta activitatii desfasurate;
c) politica pentru administrarea si diminuarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului;
d) normele interne de cunoastere a clientelei;
e) informatii cu privire la clienti si operatiunile efectuate pentru acestia;
f) analizele interne realizate de institutii pentru detectarea tranzactiilor prevazute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019;
g) documentele si corespondenta cuprinzand fundamentarea deciziei de lansare a unor produse sau servicii noi, de furnizare a unor produse sau servicii sau acordarea unor exceptari anumitor clienti, in pofida unei opinii contrare exprimate de persoanele sau structura cu responsabilitati in aplicarea masurilor in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;
h) rapoartele privind modul in care institutia aplica politicile si procedurile de prevenire a spalarii banilor si finantare a terorismului in state terte, la nivelul sucursalelor si al filialelor detinute in proportie majoritara;
i) rapoarte privind modul in care institutia aplica politicile si procedurile de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului in relatie cu activitatile externalizate;
j) rezultatele testarilor realizate prin procesul independent de auditare;
k) fundamentarea standardelor de desemnare a ofiterului de conformitate;
l) orice alte informatii si documente necesare Bancii Nationale a Romaniei pentru realizarea supravegherii in domeniu, in forma si termenele precizate in solicitare.

Articolul 28
In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentului regulament sunt incidente dispozitiile art. 27 din Legea nr. 129/2019.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii

Articolul 29Afişează Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    BNR    Regulamentul 2/2019    Combaterea spalarii banilor    Combaterea finantarii terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana