Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 668/2019 pentru modificarea si completarea HG 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

Hotararea nr. 668/2019 pentru modificarea si completarea HG 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

  Publicat: 16 Sep 2019       2280 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 668/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, precum si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 744 din 12.09.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul I


Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica a carui activitate principala este asigurarea, in numele statului, a masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2-4 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
2. La articolul 3 alineatul (1), literele c) si c1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice si de Legea nr. 64/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizeaza, pentru instalatii si echipamente, verificari tehnice in vederea autorizarii/admiterii functionarii, verificari tehnice in utilizare, verificari tehnice in utilizare pentru estimarea duratei remanente de viata, activitati de construire, montare, instalare, punere in functiune, supraveghere tehnica, lucrari de revizie, reparatii si de intretinere; pentru instalatiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta si dispozitiile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c1) avizeaza, in conditiile legii si conform prescriptiilor tehnice, programe si rapoarte tehnice, memorii si documentatii tehnice la instalatii/echipamente;".
3. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
"e1) atesta persoane fizice in vederea realizarii responsabilitatilor stabilite in conformitate cu cerintele si in conditiile prevazute in prescriptiile tehnice;".
4. La articolul 3 alineatul (1), literele h) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) emite, in conformitate cu cerintele si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 12 si avize obligatorii de montare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 13;
. . . . . . . . . .
n) participa la constatarea cauzelor in care s-au produs accidentele la instalatiile si echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaza efectele produse si dispune masurile ce se impun privind siguranta in functionare a acestora, dupa caz;".
5. La articolul 3, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
"(12) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. c1) ISCIR poate acorda imputerniciri persoanelor fizice si juridice autorizate, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat sef."
6. La articolul 4, alineatele (1), (11) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) In cadrul ISCIR functioneaza 13 inspectii teritoriale fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
(11) Numarul maxim de posturi aprobat este de 280.
. . . . . . . . . .
(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizeaza potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile personalului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii."
7. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Inspectorul de stat sef numeste si revoca, prin ordin, inspectorii de stat sef adjuncti, directorii, inspectorii-sefi ai inspectiilor teritoriale si conducatorii structurilor din cadrul ISCIR prevazute la alin. (6)."
8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
Finantarea activitatii ISCIR se asigura integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizeaza din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnica, verificare in functionare si control, precum si din orice alte activitati cu caracter specific, prestate de catre ISCIR in conditiile legii."
9. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Disponibilitatile banesti aflate in conturile ISCIR la finele anului se reporteaza si se utilizeaza de catre aceasta in anul urmator."
10. In tot cuprinsul hotararii, sintagma "Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Economiei".
11. Anexele nr. 1, 11, 12 si 2-4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotarare .
12. Dupa anexa nr. 12 se introduce o noua anexa, anexa nr. 13, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 7 la prezenta hotarare .


Articolul II
In anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la punctul I "Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Economiei" litera b), subpunctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"3. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR - 280 posturi."


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7.

Afişează Hotararea nr. 668/2019 pentru modificarea si completarea HG 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 668/2019    HG 1340/2001    Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat    HG 27/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.