Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       26264 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

"- Art. 27: Acordarea vizei

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(3) Lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Romaniei este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului.

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(4) Viza de lunga sedere se acorda numai daca:

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

a) sunt indeplinite conditiile cu privire la intrarea pe teritoriul Romaniei, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) , c) -h) ;

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii in Romania, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) si alin. (2) lit. c) ;

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

c) pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei in Sistemul informatic integrat pentru managementul migratiei si azilului;

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

d) nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata in scopul migrarii ilegale;

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

e) strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savarsite in strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicita acordarea vizei;

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

f) sunt indeplinite conditiile generale prevazute in prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de acordare a vizei, in functie de scopul pentru care este solicitata;

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

g) documentul de calatorie nu este contrafacut, fals sau falsificat;

h) nu exista indoieli intemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative inaintate de catre solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care acestea le cuprind ori la gradul de incredere care poate fi acordat declaratiilor solicitantului.

(5) In situatia in care strainii nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4) lit. a) , deoarece fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul nepermiterii intrarii, viza de lunga sedere se acorda numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene.

(6) Strainilor a caror sedere pe teritoriul Romaniei este in interesul statului roman li se acorda viza de lunga sedere, la solicitarea expresa a Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului sau autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate adresata Centrului National de Vize, fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (4) , daca nu prezinta pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala. A

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(1) Autoritatile romane acorda strainilor, la cerere, vize dintre cele prevazute la art. 20, in conditiile si pentru scopurile prevazute in Codul de vize sau in prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz.

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(2) Ministerul Afacerilor Externe informeaza Comisia Europeana cu privire la intelegerile de reprezentare incheiate in temeiul art. 8 din Codul de vize.

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 28: Conditii cu privire la valabilitatea documentelor de calatorie

(1) Documentul de calatorie in care urmeaza sa fie aplicata viza trebuie sa fi fost eliberat in ultimii 10 ani, iar valabilitatea acestuia trebuie sa depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni.

(Din 28-nov-2014 Art. 28, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 24. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(2) Pe cale de exceptie, pentru motive de urgenta, cu caracter umanitar sau de interes national ori in virtutea unor obligatii internationale asumate de Romania, pot fi acordate vize si strainilor care se afla in posesia unor documente de trecere a frontierei de stat, a caror valabilitate este mai mica decat cea prevazuta la alin. (1) , cu conditia ca durata de valabilitate a vizei sa nu o depaseasca pe cea a documentului.

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"- Art. 28: Conditii cu privire la valabilitatea documentelor de calatorie

(1) Conditiile cu privire la valabilitatea documentului de calatorie pe care urmeaza sa fie aplicata viza de tranzit aeroportuar sau viza de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 12 din Codul de vize.

(2) Conditiile cu privire la valabilitatea documentului de calatorie prevazute la art. 12 din Codul de vize se aplica si pentru documentele de calatorie in care urmeaza sa fie aplicata viza de lunga sedere. "

(Din 31-iul-2011 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 9. din Legea 157/2011)

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu urmatorul cuprins:

"- Art. 281: Conditii cu privire la solicitarea vizei de tranzit aeroportuar si a vizei de scurta sedere

Conditiile cu privire la depunerea cererilor pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere, precum si cele referitoare la admisibilitatea acestor cereri sunt cele prevazute la art. 9 si 10, respectiv la art. 19 din Codul de vize. "

(Din 31-iul-2011 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 10. din Legea 157/2011)

Articolul 29: Conditii cu privire la solicitarea vizei

(1) Cererea de acordare a vizei trebuie sa fie insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art. 28, in care sa poata fi aplicata viza, de documente care sa justifice scopul si conditiile calatoriei, precum si de dovada ca poseda mijloace de intretinere pe timpul sederii in Romania si pentru a parasi teritoriul Romaniei.

(2) Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de intretinere sumele de bani in valuta convertibila, cecuri de calatorie, carnete de cec asupra unui cont in devize, carti de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult doua zile inaintea solicitarii vizei, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzatoare.

(3) La depunerea cererii de acordare a vizei romane, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.

(4) Cererea de acordare a vizei de intrare in Romania nu se preia, fiind considerata inadmisibila, iar examinarea dosarului de viza este oprita, in urmatoarele cazuri:

a) este depusa cu mai mult de 3 luni inainte de data preconizata a sosirii in Romania;

b) solicitantul nu prezinta formularul de cerere completat, semnat si doua fotografii conforme standardelor;

c) atunci cand taxa de viza nu a fost platita.

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009