Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

  Publicat: 08 Jan 2020       15732 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


LEGEA nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Actualizata 2020, prin:
- Legea 176/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura (M.Of. 828 din 11-oct-2019)

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Activitate desfasurata de catre o banca pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

f) orice alte registre prevazute de lege.

(2) Societatea agricola este obligata sa pastreze toate actele de administrare a societatii.

(3) Toate registrele societatilor agricole sint scutite de orice taxe si timbre prevazute in legea timbrului, impozitelor pe acte si fapte juridice si in oricare alte legi.

Articolul 45

Registrele obligatorii vor fi numerotate pe fiecare pagina si parafate de catre un administrator imputernicit anume de consiliul de administratie sau de comitetul de directie, pe raspunderea sa.

Pe ultima pagina, administratorul va constata numarul filelor ce le cuprinde fiecare registru, va semna aceasta constatare, punind si stampila societatii.

Articolul 46

Registrele vor fi tinute in limba romana in ordinea fiecarei operatiuni, fara a lasa vreun loc alb, fara stergere sau adaugire; se pot face indreptari si stersaturi daca necesitatea o cere, insa se vor face numai astfel ca cifrele si cuvintele indreptate sau sterse sa fie citibile.

Societatea este datoare sa pastreze timp de 10 ani de la ultima operatiune registrele, scrisorile si telegramele, iar facturile cel putin 5 ani.

Articolul 47

Administratorii sint indatorati sa intocmeasca bilantul anual si sa-l prezinte cenzorilor, impreuna cu contul de profit si pierderi si cu toate documentele justificative, cu cel putin 15 zile inainte de ziua fixata pentru adunarea generala .

Bilantul se intocmeste potrivit legii.

Articolul 48

(1) In termen de 15 zile de la data tinerii adunarii generale anuale, care trebuie sa aiba loc cel mai tirziu pina la data de 15 martie, administratorii societatii sint obligati sa depuna la judecatorie, pentru a fi atasate la dosarul societatii, urmatoarele:

a) copie de pe bilant insotita de contul de profit si pierderi si raport;

b) copie de pe procesul-verbal al adunarii generale;

c) lista asociatilor intrati si iesiti din societate in cursul anului, cu valoarea partilor sociale subscrise de fiecare.

(2) Aceleasi documente vor fi depuse la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti pe raza careia isi desfasoara activitatea .

Articolul 49

(1) Administratorii sint solidar raspunzatori fata de societate:

a) de realitatea varsamintelor efectuate de catre asociati;

b) de cultivarea terenurilor si protejarea mediului inconjurator potrivit reglementarilor legale;

c) de existenta reala a profitului repartizat;

d) de existenta registrelor cerute de lege si de corectitudinea si regularitatea inregistrarilor;

e) de executarea intocmai a hotaririlor adunarii generale;

f) de stricta respectare a indatoririlor pe care legea si statutele le impun si care nu au caracterul unei insarcinari speciale si personale.

(2) Responsabilitatea pentru acte sau pentru omisiuni nu se intinde si la acei administratori care nu sint in culpa.

(3) Administratorul care, intr-o operatiune determinata, are fie in numele sau personal, fie ca reprezentant al altuia, interese contrare intereselor societatii, va trebui sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa se abtina de la orice deliberare privitoare la aceasta operatiune . Administratorul care incalca aceasta dispozitie este raspunzator de pierderile ce vor rezulta pentru societate .

Articolul 50

Actiunea civila impotriva administratorilor, pentru fapte care privesc responsabilitatea lor, apartine adunarii generale.

Din momentul in care adunarea generala a hotarit darea in judecata, administratorii decad din functie, iar adunarea generala trebuie sa aleaga alti administratori.

Raspunderea administratorilor nu inceteaza prin aprobarea bilantului si nici prin descarcarea ce se da anual acestora de catre adunarile generale.

SECTIUNEA 2: Cenzorii

Articolul 51

Adunarea generala alege in fiecare an, dintre asociati, de la unu la trei cenzori titulari si de la unu la trei cenzori supleanti. Lor li se poate stabili o indemnizatie fixa, daca statutul prevede aceasta.

Articolul 52

(1) Nu pot fi alesi cenzori si daca totusi s-au ales, decad din functiile lor:

a) salariatii societatii;

b) rudele administratorilor pina la gradul al treilea inclusiv, precum si sotii sau sotiile acestora;

c) cei care se gasesc in conditiile prevazute in alin. 2 si 3 ale art. 36.

(2) In caz de vacante, cenzorii supleanti, dupa virsta, inlocuiesc pe cei titulari.

(3) Daca nici cu ajutorul supleantilor nu se poate completa numarul cenzorilor, cei ramasi vor face cooptarile necesare, dar tot dintre asociati.

Articolul 53

(1) Cenzorii sint obligati:

a) sa stabileasca de acord cu administratorii societatii si potrivit dispozitiilor legii, forma bilantului si situatia partilor sociale;

b) sa examineze, cel putin la fiecare trei luni, registrele societatii, pentru a lua cunostinta de operatiunile financiare si sa certifice ca scriptele sint bine tinute;

c) sa faca periodic si inopinat controlul caseriei si, in orice caz, cel putin o data pe trimestru;

d) sa constate, cel putin o data pe luna, prin mijlocul registrelor sociale, existenta titlurilor sau valorilor de tot felul depuse in pastrarea societatii;

e) sa verifice indeplinirea dispozitiilor actului de constituire si ale statutului privitoare la conditiile cerute pentru prezenta asociatilor in adunarea generala;

f) sa revada bilantul si sa faca raportul cu cel putin opt zile mai inainte de data adunarii generale;

Afişează LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Societati agricole    avocat Societati agricole    Constituire societati agricole    jurist Societate agricola    LEGEA 36/1991

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019