Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       6325 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

(1) Biroul de informare si relatii publice este condus de un judecator desemnat de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu acordul prealabil al acestuia, care indeplineste si rolul de purtator de cuvant, sau de un absolvent al unei facultati de jurnalism ori specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen. In functie de volumul de activitate al judecatorului desemnat sa conduca Biroul de informare si relatii publice, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu avizul Colegiului de conducere, poate dispune degrevarea partiala sau totala a acestuia de atributiile ce ii revin ca judecator.

(2) Biroul de informare si relatii publice se incadreaza cu personalul prevazut prin statul de functii.

(3) Atributiile personalului Biroului de informare si relatii publice se stabilesc prin fisa fiecarui post.

Articolul 109

(1) Biroul de informare si relatii publice are urmatoarele atributii:

a) asigura primirea si rezolvarea solicitarilor privind informatiile de interes public;

b) asigura organizarea si functionarea punctului de informare-documentare, potrivit legii;

c) tine evidenta raspunsurilor si a chitantelor remise de solicitanti privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

d) elaboreaza anual raportul Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind accesul la informatiile de interes public;

e) furnizeaza ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

f) acorda, fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de comunicare in masa;

g) asigura, periodic sau de fiecare data cand activitatea Inaltei Curti de Casatie si Justitie prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri sau briefinguri.

(2) Biroul de informare si relatii publice efectueaza toate lucrarile privind accesul la informatiile de interes public si relatiile cu mijloacele de comunicare in masa dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia.

SECTIUNEA a 6-a

Compartimentul relatii internationale

Articolul 110

Compartimentul relatii internationale functioneaza in cadrul Cancelariei.

Articolul 111

(1) Compartimentul relatii internationale se incadreaza cu personalul prevazut prin statul de functii.

(2) Atributiile personalului Compartimentului relatii internationale se stabilesc prin fisa fiecarui post.

Articolul 112

Compartimentul relatii internationale are urmatoarele atributii:

a) indeplineste lucrarile de competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cadrul relatiilor internationale;

b) duce la indeplinire toate dispozitiile primite de la presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in domeniul cooperarii internationale;

c) asigura cooperarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu institutii din strainatate;

d) asigura intocmirea si expedierea corespondentei cu strainatatea;

e) pregateste materialele documentare pentru delegatiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie care se deplaseaza in strainatate;

f) asigura obtinerea pasapoartelor si a vizelor pentru deplasari in strainatate;

g) organizeaza actiunile de protocol ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si asigura traducerea simultana in cadrul acestora;

h) asigura primirea si insotirea delegatiilor straine si din tara in cadrul programului aprobat de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

i) asigura traducerea corespondentei cu strainatatea, a hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, a rapoartelor primite de la organizatiile internationale si a materialelor pentru delegatiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

j) efectueaza orice alte lucrari si indeplineste toate sarcinile in domeniul relatiilor internationale, dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

SECTIUNEA a 7-a

Compartimentul juridic

Articolul 113

Compartimentul juridic functioneaza in cadrul Cancelariei.

Articolul 114

In cadrul Compartimentului juridic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi desfasoara activitatea consilieri juridici, care au calitatea de functionari publici.

Articolul 115

Compartimentul juridic are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Inalta Curte de Casatie si Justitie in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, asigurand apararea;

b) redacteaza, in termenele procedurale, cererile de chemare in judecata, intampinarile, concluziile scrise si cererile privind exercitarea cailor de atac, in dosarele in care Inalta Curte de Casatie si Justitie este parte;

c) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea si apararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale;

d) tine evidenta hotararilor judecatoresti privind obligatiile stabilite in sarcina Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, informeaza presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la acestea si le transmite, in copie, spre executare Departamentului economico-financiar si administrativ;

e) participa in comisiile constituite la nivelul sau cu participarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea desfasurarii examenelor ori a concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cazurile in care, potrivit legii, membrii comisiilor pot avea calitatea de functionari publici;

f) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, contractele de achizitie publica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

g) verifica, avizeaza sau intocmeste lucrarile in domeniul achizitiilor publice, care implica specializarea juridica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

h) participa in calitate de experti in comisiile constituite in temeiul legislatiei privind achizitiile publice;

i) avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele emise de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

j) efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia in domeniul sau de activitate .

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu