Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

  Publicat: 03 Mar 2020       7977 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane - Actualizata 2020

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Participant la savarsirea unei infractiuni,

*) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 30

Personalul contractual este supus reglementarilor din legislatia muncii, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

CAPITOLUL V

Drepturi si obligatii

Articolul 31

(1) In realizarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii principale:

a) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor, in conditiile prezentei legi;

b) sa conduca persoane la sediul politiei, ca masura administrativa, in conditiile prezentei legi;

c) sa invite la sediul politiei persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor politiei, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si motivului invitatiei;

d) sa puna in executare mandatele de aducere, mandatele de arestare si pe cele de executare a pedepselor, in conditiile prevazute de lege;

e) in cazul savarsirii unei infractiuni, al urmaririi unor infractori sau al unei actiuni teroriste, sa intre in incinta locuintelor, a unitatilor economice, a institutiilor publice ori particulare, a organizatiilor social-politice, indiferent de detinator sau de proprietar, precum si la bordul oricaror mijloace de transport romanesti, cu respectarea dispozitiilor legale;

f) sa efectueze controlul corporal al persoanei legitimate si, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, in conditiile prezentei legi;

g) sa efectueze controale si razii atunci cand exista indicii temeinice cu privire la savarsirea de infractiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infractiuni sau posibile actiuni teroriste;

h) sa poarte asupra sa armamentul si munitia necesare, indiferent daca este in uniforma sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru indeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fara insemnele distinctive ale politiei;

i) sa foloseasca orice mijloace de transport si comunicatii, indiferent de proprietar sau detinator, persoana fizica ori persoana juridica, cu exceptia celor apartinand corpului diplomatic, pentru luarea unor masuri legale ce nu sufera amanare si nu pot fi aduse la indeplinire altfel; cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, si vor fi suportate din fondurile unitatilor de politie sau, dupa caz, de catre persoanele care au determinat interventia, nu mai tarziu de 15 zile;

j) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun in timpul serviciului pentru executarea unor misiuni, iar personalul din politia pentru transporturi, pe cele feroviare si navale; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza legitimatiei de serviciu;

k) sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea la sediul politiei a persoanelor ce fac obiectul acestei masuri, precum si sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale;

l) sa procedeze, in conditiile legii, la cererea persoanelor interesate sau in scopul identificarii criminalistice a persoanelor care au savarsit infractiuni ori sunt suspecte de savarsirea unor infractiuni, la prelevarea sau, dupa caz, la procesarea de profile genetice, amprente papilare, imagini faciale, semnalmente, semne particulare si orice alte date biometrice, stocate in baza de date criminalistice;

m) sa interzica, temporar, accesul sau prezenta oricarei persoane in perimetrul locului savarsirii unor infractiuni sau contraventii, daca prin aceasta ar fi afectata desfasurarea normala a activitatii organelor abilitate, legata de probarea faptelor;

n) sa interzica, temporar, patrunderea intr-un spatiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, intr-un imobil sau mijloc de transport, ori sa dispuna evacuarea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane;

o) sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile ilegale;

p) sa opreasca fortat si sa imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, in conditiile legii;

q) sa consulte specialisti ori experti, sa solicite si, in conditiile legii, sa obtina obiecte, inscrisuri sau relatii oficiale de la autoritati ori institutii publice, precum si sa solicite obiecte, inscrisuri sau relatii de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice;

r) sa exercite orice alte drepturi si sa indeplineasca orice alte indatoriri prevazute de lege.

(2) In exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege politistul are obligatia sa respecte intocmai drepturile si libertatile fundamentale ale omului, prevazute de lege si de Conventia europeana a drepturilor omului.

(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este obligat sa aiba un comportament civilizat, sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, respectiv sa adopte o atitudine politicoasa si ferma. Politistul trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare si abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale.

Articolul 32

(1) In vederea obtinerii de date si informatii cu privire la activitatea persoanelor sau grupurilor de persoane suspectate de pregatirea sau savarsirea unor infractiuni grave sau cu moduri de operare deosebite, precum si pentru identificarea, cautarea, localizarea si/sau prinderea persoanelor date in urmarire potrivit legii, Politia Romana poate folosi informatori.

(2) Sursele de informare, metodele si mijloacele activitatii de culegere a informatiilor au caracter confidential si nu pot fi dezvaluite de nimeni in nicio imprejurare. Exceptie fac cazurile in care indatoririle functiei, nevoile justitiei sau legea impune dezvaluirea lor. In aceste situatii dezvaluirea se va face, dupa caz, cu asigurarea protectiei necesare.

(3) Prin activitatea de culegere, verificare si valorificare a datelor si informatiilor politistii nu trebuie in niciun fel sa lezeze sau sa ingradeasca in mod ilegal drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, viata privata, onoarea sau reputatia acestora.

(4) Ministerul Afacerilor Interne asigura protectia si incadrarea in munca a politistilor care, lucrand sub acoperire, au fost deconspirati in imprejurari care exclud culpa acestora.

(5) Organizarea si functionarea activitatii de culegere a informatiilor pentru activitatea specifica politiei se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(6) Ministrul afacerilor interne prezinta, anual sau ori de cate ori se impune, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si comisiilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei rapoarte referitoare la activitatea de culegere a informatiilor si fondurile utilizate in acest scop.

(7) Colectarea, stocarea si utilizarea datelor despre persoanele aflate in atentia politiei se fac in conformitate cu legea si cu principiile internationale privind protectia datelor.

Articolul 33

(1) Politistul este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul legitimarii sa tina mainile la vedere si, dupa caz, sa renunte temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

(2) Politistul este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul controlului corporal sa adopte o pozitie inofensiva, ce permite realizarea efectiva si in siguranta a acestui control . Prin pozitie inofensiva se intelege:

a) tinerea mainilor deasupra capului sau paralel cu solul;

b) departarea picioarelor;

c) adoptarea pozitiei sezut;

d) adoptarea pozitiei culcat;

e) alta pozitie a corpului, care previne savarsirea unei actiuni violente indreptate impotriva politistului si respecta demnitatea umana.

(3) Solicitarea de a adopta o pozitie inofensiva trebuie sa fie adecvata pericolului pe care il poate reprezenta persoana si sa nu depaseasca nevoile reale pentru atingerea scopului interventiei. Se interzice solicitarea adoptarii pozitiei sezut sau culcat in cazul femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitati si copiilor.

(4) In intelesul prezentei legi, prin atac armat se intelege atacul savarsit de o persoana cu o arma de foc sau cu obiecte, dispozitive, substante sau animale ce pot pune in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor.

(5) Se prezuma intentia savarsirii unei actiuni violente indreptate impotriva politistului fapta persoanei de a se apropia de acesta dupa ce, in prealabil, a fost avertizata prin cuvintele: Politia, stai! - Nu te apropia! ori de a nu se conforma solicitarilor prevazute la alin. (1), referitoare la renuntarea temporara la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat, sau alin. (2).

Articolul 34

(1) Politistul este indreptatit sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanei numai in situatia in care:

a) aceasta incalca dispozitiile legale ori exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;

b) exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta a fost prezenta la locul savarsirii unei fapte ilegale ori are cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;

Afişează Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 218/2002    Legea 218/2002 republicata    Legea politiei romane actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 145/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Conflict negativ de competenta. Contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 298/2013

Modul de sesizare a instantei de judecata in cazul infractiunilor comise de politisti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite

Competenta dupa calitatea persoanei. Organe de cercetare ale politiei judiciare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 47 din 5 ianuarie 2006Articole Juridice

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita