Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

  Publicat: 18 Mar 2020       5129 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
LEGE nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, Republicata si actualizata 2020

Cu referire la Hotarirea nr. 2/2019 privind aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2019 (M.Of. 280 din 12-apr-2019)

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Puterile publice existente in stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Puterile publice existente in stat.
(urmarea imediata). Este unul din elementele laturii obiective ale infractiunii si consta in rezultatul sau in schimbarea pe care o produce in lumea exterioara actiune sau inactiunea.
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

(1) Pot fi chemate pentru prestari de servicii in interes public persoanele apte de munca, in varsta de 16-60 de ani barbatii si de 16-55 de ani femeile.

(2) Unii specialisti, ca: medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economisti, farmacisti, asistenti medicali etc. , pot fi chemati sa presteze servicii in specialitatile lor si peste limita maxima de varsta prevazuta la alin. (1) , dar nu mai mult de 65 de ani barbatii si de 60 de ani femeile. Peste aceste limite, persoanele pot fi chemate numai la cererea lor.

CAPITOLUL II: Evidenta bunurilor rechizitionabile si a persoanelor fizice chemate pentru prestari de servicii in interes public

Articolul 9

(1) Autoritatile administratiei publice sunt obligate sa asigure, in raza lor de activitate, efectuarea rechizitiilor de bunuri si chemarea persoanelor pentru prestari de servicii in interes public.

(2) Pentru realizarea scopului prevazut la alin. (1) , autoritatile publice impreuna cu celelalte autoritati imputernicite iau masuri pentru:

a) verificarea tinerii evidentei de catre operatorii economici, institutiile publice si alte persoane juridice detinatoare ale bunurilor rechizitionabile;

b) verificarea starii tehnice a mijloacelor de transport auto, navale, aeriene, a tehnicii de constructii, portuare si de aerodrom, rechizitionabile;

c) verificarea existentei materialelor, alimentelor, carburantilor, lubrifiantilor, precum si a altor bunuri rechizitionabile, stabilite prin planul de mobilizare;

d) analizarea fortei de munca ce poate fi chemata pentru prestari de servicii in interes public, de la operatorii economici, institutiile publice, precum si din fiecare localitate, pentru persoanele neincadrate in munca .

Articolul 10

(1) Operatorii economici, institutiile publice si celelalte persoane juridice tin evidenta bunurilor rechizitionabile pe care le au in proprietate sau in folosinta legala, conform normelor prevazute de lege privind evidenta bunurilor din patrimoniul lor.

(2) Evidenta bunurilor supuse rechizitiei, aflate in proprietatea persoanelor fizice, se tine de catre autoritatile administratiei publice locale.

(3) Autoritatile administratiei publice locale, persoanele juridice si fizice, proprietare sau detinatoare legale de bunuri repartizate prin planul de rechizitii, sunt obligate sa comunice date privind existentul, starea si caracteristicile acestora, la cererea beneficiarilor, respectiv a prefectului, centrului militar, Statului Major al Fortelor Aeriene si a Statului Major al Fortelor Navale, dupa caz.

(4) Schimbarile survenite in evidenta si in starea bunurilor cuprinse in planul de rechizitii aprobat se comunica de catre proprietarii sau detinatorii legali, semestrial, autoritatilor prevazute la alin. (3) .

Articolul 11

(1) Guvernul poate dispune periodic recensamantul anumitor categorii de bunuri supuse rechizitiei, stabilind totodata perioada, informatiile si autoritatile publice carora li se comunica rezultatul .

(2) Proprietarii si detinatorii legali ai bunurilor supuse rechizitiei sunt obligati sa le declare si, la cerere, sa le prezinte comisiilor de recensamant.

(3) Autoritatile administratiei publice sunt obligate sa participe la operatiunile de recensamant.

Articolul 12

Beneficiarii rechizitiilor sunt obligati sa tina evidenta acestor bunuri in unitati fizice si valorice.

CAPITOLUL III: Efectuarea rechizitiei de bunuri si prestarilor de servicii in interes public

Articolul 13

(1) Bunurile se rechizitioneaza numai in baza ordinului de predare emis de autoritatile militare prevazute la art. 6 din prezenta lege.

(2) Ordinul de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza va cuprinde, obligatoriu, denumirea autoritatii militare emitente si a unitatii beneficiare, temeiul legal al rechizitiei, datele de identificare a bunurilor, a proprietarului sau a detinatorului acestora, precum si mentiunile despre locul si termenul predarii bunurilor.

(3) Ordinul de predare se inmaneaza proprietarului sau detinatorului legal de catre delegatul centrului militar, al autoritatilor administratiei publice locale, al politiei sau al unitatii beneficiare, dupa caz.

Articolul 14

La predarea bunurilor rechizitionate se incheie un proces-verbal in care sunt inscrise, pe langa datele de identificare, mentionate in ordinul de predare, starea si valoarea bunurilor la data rechizitiei.

Articolul 15

(1) Aeronavele, navele si instalatiile de aeroport si portuare vor fi preluate, impreuna cu echipajele si personalul care le deservesc, iar mijloacele de transport auto si tehnica de constructii, cu soferii si, respectiv, cu mecanicii conductori.

(2) Alte bunuri decat cele prevazute la alin. (1) , care nu pot fi folosite decat numai cu personal calificat, vor fi preluate, de asemenea, impreuna cu personalul care le deserveste.

(3) Aeronavele si navele rechizitionate, aflate in afara teritoriului national, sunt obligate sa revina din cursa in cel mai scurt timp posibil.

(4) Persoanele aflate in situatiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt considerate mobilizate sau chemate pentru prestari de servicii in interes public, in conditiile prezentei legi.

Articolul 16

(1) Instiintarea persoanelor fizice despre prestarile de servicii in interes public la care sunt chemate se face prin ordin de chemare individual sau colectiv.

(2) Ordinul de chemare va cuprinde, obligatoriu: denumirea autoritatii militare emitente si a unitatii beneficiare, temeiul legal al chemarii, numele, prenumele si domiciliul persoanei chemate, termenul si locul unde trebuie sa se prezinte.

(3) Ordinul de chemare a salariatilor va fi expediat la locul de munca al acestora si se va preda celui in cauza prin grija conducatorului sau nemijlocit.

(4) Pentru celelalte persoane fizice, ordinul de chemare va fi transmis de catre autoritatile administratiei publice locale, prin unitatea de politie pe raza careia persoana in cauza domiciliaza sau isi are resedinta.

(5) De regula, persoanele chemate pentru prestari de servicii in interes public vor lucra, pe cat posibil, in localitatile in care isi au domiciliul sau resedinta si in domeniul pentru care sunt pregatite profesional ori au aptitudini deosebite.

Articolul 17

(1) In timpul mobilizarii sau pe timp de razboi, persoanele chemate pentru prestari de servicii in interes public sunt rezervisti aflati in disponibilul centrului militar, necuprinsi in lucrarile de mobilizare la locul de munca, precum si persoane fara obligatii militare.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) , persoanele chemate pentru prestari de servicii in interes public sunt supuse regulamentelor, disciplinei si jurisdictiei militare.

CAPITOLUL IV: Comisii de rechizitii. Despagubiri . Restituiri. Contestatii

Articolul 18

(1) Proprietarii bunurilor rechizitionate au dreptul la despagubiri, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) De asemenea, pe perioada rechizitiei, proprietarii sau detinatorii sunt scutiti de impozite si de plata taxelor pentru bunurile rechizitionate, iar obligatiile ce decurg din contractele legal incheiate se suspenda.

Articolul 19

Pentru stabilirea cantitatilor de bunuri rechizitionabile, a despagubirilor, precum si pentru solutionarea litigiilor care deriva din executarea rechizitiilor se infiinteaza si functioneaza:

a) comisii mixte de rechizitii;

b) Comisia Centrala de Rechizitii.

Afişează LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 123/1997    rechizitionare    Decret 195/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Este Starea de Urgenta un caz de forta majora?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut