Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

  Publicat: 18 Mar 2020       2820 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
LEGE nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, Republicata si actualizata 2020

Cu referire la Hotarirea nr. 2/2019 privind aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2019 (M.Of. 280 din 12-apr-2019)

Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Puterile publice existente in stat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 33

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:

a) necomunicarea de catre persoanele fizice si juridice, la cererea si la termenul solicitat de autoritatile administratiei publice implicate, a datelor de evidenta privind bunurile rechizitionabile, precum si a schimbarilor survenite in evidenta acestora;

b) absenta nejustificata sau refuzul persoanelor fizice legal chemate de a presta servicii in interes public pentru prevenirea, localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5. 000 lei, pentru persoanele fizice, respectiv de la 7. 500 lei la 25. 000 lei, pentru persoanele juridice.

(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2) , agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(5) Dispozitiile privind contraventiile prevazute in prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 34

(1) Faptele prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) , savarsite in timpul starii de asediu, de urgenta, de mobilizare sau de razboi, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la un an ori cu amenda.

(2) Faptele prevazute la art. 33 alin. (1) lit. b) , savarsite in timpul starii de urgenta, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 35

Cantitatile de bunuri si durata rechizitiei, procedura rechizitionarii si a chemarii pentru prestari de servicii in interes public, in scopul prevenirii, localizarii si inlaturarii urmarilor unor dezastre, se vor stabili prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin ordine ale prefectilor.

Articolul 36

Statul Major General si Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale sunt autorizate sa controleze periodic modul de tinere a evidentei si de intretinere a bunurilor supuse rechizitiei, de catre operatorii economici, institutiile publice, cat si de catre celelalte persoane juridice, precum si sa verifice exactitatea datelor comunicate de proprietarii sau de detinatorii lor. De asemenea, sunt autorizate sa controleze, periodic, modul de intretinere si starea tehnica a bunurilor supuse rechizitiei, care apartin persoanelor fizice.

Articolul 37

Dispozitiile prezentei legi, referitoare la instiintarea si organizarea predarii bunurilor care se rechizitioneaza, se pun in aplicare de catre Ministerul Apararii Nationale sau de catre autoritatile publice locale, dupa caz.

Articolul 38

(1) Prezenta lege*) intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*) Legea nr. 132/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997.

(2) In termen de 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite norme metodologice**) privind aplicarea prezentei legi, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 11 aprilie 2005.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 10/1974 privind rechizitiile, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 6 aprilie 1974, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 132/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997 si a mai fost modificata si completata prin Legea nr. 410/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 986 din 27 octombrie 2004.

Afişează LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 123/1997    rechizitionare    Decret 195/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Este Starea de Urgenta un caz de forta majora?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut