Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 14 Apr 2020       4556 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Actul de sesizare a instantei de judecata de catre procuror, in cazul cand din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de invinuit sau inculpat si ca acesta raspunde penal.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reglementata in cap. II, t. VII, art. 128, C. pen., partea generala. Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale este suspendat pe timpul cat o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cauza de inlaturare a raspunderii pentru abateri de la regulile de convietuire sociala si a raspunderii contraventionale, disciplinare sau penale,
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii ori la detentiune pe viata,
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,

(1) Activitatea de urmarire penala se desfasoara cu precadere cu privire la:

a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;

b) actele de urmarire penala, masurile procesuale si procedeele probatorii a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, cele privind audierea anticipata, precum si luarea masurilor asiguratorii;

c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, cauzele avand ca obiect infractiuni contra vietii si cauzele enumerate la alin. (5);

d) rezolvarea de catre procuror, potrivit art. 327 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, a cauzelor in care urmarirea penala a fost finalizata inaintea instituirii starii de urgenta, verificarea solutiilor de catre procurorul ierarhic superior si solutionarea plangerilor impotriva masurilor si actelor de urmarire penala.

(2) Sesizarea prin rechizitoriu sau acord de recunoastere a vinovatiei a instantei de judecata competente se poate realiza doar in cazurile prevazute limitativ la alin. (5).

(3) Organul de urmarire penala incunostinteaza partile, subiectii procesuali principali si avocatii acestora cu privire la desfasurarea urmaririi penale in cauzele prevazute la alin. (1), cu exceptia situatiilor in care ar fi afectata buna derulare a cercetarilor si aflarea adevarului in cauza. Ordonanta prin care procurorul constata ca nu a operat suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale se comunica, de indata, persoanelor interesate.

(4) Judecatorii de drepturi si libertati solutioneaza cererile, propunerile, plangerile, contestatiile sau orice alte sesizari privind cauzele prevazute la alin. (1) lit. a) -c).

(5) Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia cauzelor in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, a altor cauze urgente apreciate ca atare de catre judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele privind contestatii la executare, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor. Dispozitiile art. 63 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(6) In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura .

(7) Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic, indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte .

(8) Termenele de comunicare a ordonantelor, de formulare si solutionare a plangerilor, altele decat cele reglementate de alin. (1) lit. a) -c), se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata . Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu exceptia celor judecate potrivit prezentului decret, se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata .

(9) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

(10) Daca exista mijloace audiovideo corespunzatoare, in cursul urmaririi penale, ascultarea altor persoane decat cele prevazute la alin. (9) se face prin videoconferinta cu acordul acestora. Dispozitiile art. 63 alin. (4) se aplica in mod corespunzator in procesele penale.

(11) Se suspenda de plin drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale, cu exceptia licitatiilor publice desfasurate prin mijloace electronice.

(12) Pe durata starii de urgenta, bunurile in privinta carora au fost instituite masuri asiguratorii si sunt necesare prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19 pot fi rechizitionate, in conditiile Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public.

(13) Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda. Suspendarea opereaza de drept, fara a fi necesara emiterea unei ordonante sau a unei incheieri in acest scop.

(14) Daca pe durata starii de urgenta, din motive generate de pandemia de COVID-19, un parchet este impiedicat sa functioneze, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate dispune trimiterea uneia sau mai multor cauze dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) -c) la un parchet egal in grad, daca masura se impune in interesul rezolvarii cauzei.

(15) Daca din motive generate de pandemia de COVID-19, o instanta de judecata este impiedicata sa isi continue activitatea, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se desemneaza o alta instanta de acelasi grad care sa preia solutionarea cauzelor a caror judecata continua pe durata starii de urgenta, dispozitiile art. 76 din Codul de procedura penala aplicandu-se in mod corespunzator. Atunci cand este posibil, dosarul cauzei se trimite in format electronic instantei desemnate.

(16) Pe durata starii de urgenta, cauzele in materia liberarii conditionate si cauzele avand ca obiect schimbari privind masura educativa a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie se solutioneaza de urgenta si cu precadere, termenele de judecata fiind, de regula, de 7 zile . Pentru motive temeinic justificate, instanta poate acorda termene mai scurte.

(17) Prin derogare de la prevederile art. 215 alin. (1) din Codul de procedura penala, inculpatul fata de care s-a dispus masura preventiva a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune nu se prezinta la sediul unitatii de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura . Pentru supravegherea inculpatului, organul de politie mentionat se va deplasa, conform programului de supraveghere sau ori de cate ori se apreciaza a fi necesar, la domiciliul inculpatului.

Articolul 65

Urmarirea penala si judecata se desfasoara conform Codului de procedura penala, cu posibilitatea, la nevoie si in functie de evolutia situatiilor generate de starea de urgenta sau efectele acesteia, instituirii unor norme speciale privind procedura de urmarire si judecata a infractiunilor savarsite in timpul starii de urgenta sau profitand de aceasta stare, precum si in cazul infractiunilor flagrante.

Articolul 66

Pe durata starii de urgenta, prevederile art. 63 se aplica in mod corespunzator si in procedurile de competenta Inspectiei Judiciare.

Articolul 67

(1) Pe durata starii de urgenta, activitatea oficiului registrului comertului continua in ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor privind persoanele juridice si persoanele fizice si se deruleaza prin mijloace electronice, in baza cererii de inregistrare si a documentelor anexate la aceasta in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, precum si prin corespondenta, pe suport hartie, in format letric.

(2) Declaratiile pe propria raspundere pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate.

(3) Specimenul de semnatura, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrului comertului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui inscris sub semnatura privata, fara nicio alta formalitate.

(4) Activitatea de asistenta pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii prin mijloace electronice se deruleaza prin mijloace electronice, iar activitatea de furnizare de informatii din registrul comertului si de eliberare de copii si certificate constatatoare, precum si activitatea de publicare si de furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa se realizeaza, prin mijloace electronice, precum si prin corespondenta, pe suport hartie, in format letric.

Articolul 68

(1) Pe durata starii de urgenta se suspenda, la sediul din Bucuresti al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si la birourile teritoriale, activitatea de depunere a dosarelor de cetatenie, sustinerea interviului organizat pentru verificarea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. f) si g) din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sedintele de depunere a juramantului de credinta fata de Romania.

(2) Pe durata suspendarii indeplinirii activitatilor prevazute la alin. (1), termenele prevazute la art. 15 alin. (5) si art. 20 alin. (2) din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu incep sa curga, iar daca au inceput sa curga, se suspenda; dupa incetarea starii de urgenta, termenele isi reiau cursul, socotindu-se pentru implinirea termenului si timpul scurs inainte de suspendare.

Articolul 69

In executarea pedepselor si a masurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probatiune, primirea vizitelor consilierului de probatiune, precum si obligatiile de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, respectiv prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii rezultata din inlocuirea amenzii penale se suspenda pe durata starii de urgenta. Pentru situatiile in care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata masurii educative neprivative de libertate s-a implinit in timpul starii de urgenta, in raportul final se face mentiune despre imposibilitatea obiectiva de executare .

Articolul 70

(1) In executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizita intima, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizita, cat si recompensele constand in permisiunea de iesire din penitenciar se suspenda.

(2) Pentru mentinerea legaturii cu mediul suport se majoreaza durata si numarul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate in regimul de maxima siguranta, la maximum 45 de minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate in regim inchis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 de minute pe zi. Dreptul detinutilor la convorbiri on-line, indiferent de situatia disciplinara si periodicitatea legaturii cu familia, se suplimenteaza corespunzator numarului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare .

(3) Prin derogare de la prevederile legale, pe durata starii de urgenta persoanele fara mijloace banesti au dreptul de a utiliza, pentru achizitionarea de bunuri si produse alimentare, precum si pentru efectuarea convorbirilor telefonice, inclusiv suma de bani reprezentand cota de 10% din venit, consemnata pe numele acestora, la Trezoreria Statului, cu exceptia sumei necesare platii transportului pana la domiciliu, la punerea in libertate.

(4) Prin derogare de la prevederile legale, pe durata starii de urgenta se suspenda activitatea de transfer al persoanelor private de libertate intre locurile de detinere, cu exceptia situatiilor impuse de urgentele medicale, solicitarile exprese formulate de organele judiciare, schimbarea regimului de executare, numai daca in locul de detinere nu este organizata executarea pedepsei pentru noul regim, precum si a transferurilor din motive de siguranta. In toate aceste cazuri, transferurile se realizeaza numai cu avizul Directiei de Supraveghere Medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(5) Persoanele condamnate clasificate in regimul semideschis si deschis pot executa pedeapsa in camere de detinere permanent inchise si asigurate.

(6) Pentru minorii privati de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de detinere actioneaza ca reprezentant legal, exclusiv pentru acordarea asistentei medicale si a masurilor de preventie.

(7) In situatia existentei unui risc epidemiologic crescut sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, cu afectarea persoanelor private de libertate si a personalului, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor poate dispune relocarea unor efective mari de persoane private de libertate in alte penitenciare, indiferent de profilul acestora, sau in centre educative/centre de detentie ori stabilimente/facilitati de cazare apartinand unitatilor care fac parte din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(8) In vederea respectarii dreptului la asistenta medicala si a realizarii actului medical necesar persoanelor private de libertate, pe durata starii de urgenta, la solicitarea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a directorilor unitatilor subordonate acesteia cu avizul directorului general, cu acordul Ministerului Sanatatii si al comandantului actiunii, se desemneaza specialisti din partea retelei sanitare publice si a structurilor de sanatate publica teritoriale, pentru sprijinirea modalitatii de acordare a asistentei medicale in cazul persoanelor private de libertate, inclusiv la nivelul locului de detentie .

(9) In completarea obligatiilor prevazute in Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul de penitenciare este obligat sa participe la toate activitatile desfasurate in conformitate cu dispozitiile superiorilor.

(10) Pe durata starii de urgenta, in raport cu necesitatile si situatia operativa existente la nivelul unitatii penitenciare unde este incadrat sau al altei unitati din politia penitenciara, politistului de penitenciare i se pot modifica, fara acordul sau, locul si/sau felul muncii.

(11) In situatia existentei unui risc epidemiologic crescut sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, cu afectarea detinutilor si a personalului, in cazuri exceptionale, la solicitarea fundamentata a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne si/sau Ministerul Apararii Nationale asigura sprijinul necesar pentru realizarea in conditii de siguranta a misiunilor de paza a perimetrelor locurilor de detinere, respectiv de relocare a unor efective mari de detinuti la alte penitenciare sau stabilimente/facilitati de cazare, prin personal si/sau tehnica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si/sau al Ministerului Apararii Nationale.

Articolul 71

Prevederile art. 70 se aplica in mod corespunzator si in centrele de retinere si arestare preventiva, cu urmatoarele exceptii:

a) dreptul la convorbiri telefonice se suplimenteaza pentru persoanele private de libertate la maximum 45 de minute pe zi;

Afişează Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Decret 195/2020    Decret 240/2020    starea de urgenta    coronavirus    termene de judecata stare de urgenta    avocat starea de urgenta    masuri starea de urgenta    justitie starea de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati