Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

  Publicat: 30 Jun 2020       3118 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ansamblul normativelor de calitate in furnizarea unui serviciu public si/sau de utilitate publica, stabilite prin acte normative.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Puterile publice existente in stat.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.

k) cheltuieli cu protejarea patrimoniului cultural;

l) alte categorii de cheltuieli necesare implementarii proiectelor de infrastructura de transport, in conformitate cu prevederile contractelor de finantare .

(11) Intre administratorul infrastructurii rutiere, CNAIR si UAT/ADI se incheie protocolul de implementare in baza caruia administratorul infrastructurii rutiere are calitatea de titular al dreptului de implementare si de beneficiar al proiectului, iar UAT au calitatea de implementator. Protocolul de implementare a proiectului de infrastructura rutiera va cuprinde:

a) denumirea si datele de identificare ale partilor protocolului;

b) obiectul protocolului de implementare;

c) durata protocolului de implementare;

d) drepturi si obligatii ale titularului dreptului de implementare;

e) drepturi si obligatii ale implementatorului;

f) situatia juridica a terenului care face obiectul protocolului de implementare si datele de identificare ale terenului;

g) starea in care se afla proiectul de infrastructura de transport rutier;

h) documentatii tehnico-economice existente la data transferului;

i) obligatii ale implementatorului privind respectarea regulilor de eligibilitate ale finantatorului si privind obligativitatea asigurarii pistei de audit si asigurarea disponibilitatii documentelor, in conformitate cu prevederile contractelor de finantare;

j) alte categorii de informatii necesare pentru implementarea proiectului de infrastructura de transport rutier.

k) verificarea calitatii proiectului.

(12) Protocolul de implementare se aproba in prealabil de catre consiliul de administratie al CNAIR, precum si de catre consiliul local sau, dupa caz, judetean de la nivelul UAT. Daca UAT au infiintate ADI, iar acestea preiau proiectul pentru implementare, protocolul de implementare se aproba de structurile de conducere ale acestora.

(13) La data finalizarii implementarii proiectului de infrastructura, implementatorul are obligatia de a preda toate rezultatele proiectului, conform prevederilor contractului de finantare si protocolului de implementare, catre CNAIR, inclusiv documentele aferente.

(14) La data finalizarii implementarii proiectelor de infrastructura vor fi predate de catre UAT/ADI catre CNAIR pe baza de protocol de predare-primire urmatoarele documente: contractele de achizitie publica in vigoare, garantiile aferente proiectului asigurate de catre executantii de lucrari, precum si orice alte contracte incheiate de implementator in interesul implementarii proiectului. In baza protocolului de predare-primire administratorul de infrastructura rutiera CNAIR se subroga in drepturi si obligatiile UAT/ADI in cadrul contractelor de achizitie publica incheiate de UAT/ADI. In protocolul de predare-primire a rezultatelor proiectului, contractelor si garantiilor, incheiat in termen de 30 de zile de la data aprobarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru ultimul contract de lucrari din cadrul proiectului, se vor consemna: datele de identificare ale partilor, obiectul protocolului de predare-primire, drepturi si obligatii ale partilor, starea tehnica a proiectului/fiecarui contract, precum si orice alte informatii pe care partile le considera necesare pentru implementarea proiectului. Eventualele defecte de calitate la data incheierii protocolului de predare-primire se remediaza potrivit prevederilor contractuale sau conform prevederilor legale in vigoare.

(15) Pe durata protocolului de implementare si in perioadele de garantie, daca este cazul, autoritatea publica locala raspunde de implementarea proiectului de infrastructura rutiera la standardele de calitate prevazute de legislatia in vigoare si isi asuma intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor tehnice, precum si a oricaror alte reglementari in vigoare pentru implementarea proiectelor de infrastructura rutiera, in baza protocolului, utilizand structurile CNAIR de verificare a calitatii lucrarilor.

(16) Revizuirea/Completarea documentatiilor tehnico- economice pentru implementarea proiectului de infrastructura de transport rutier revine in sarcina UAT/ADI care au preluat proiectul de infrastructura rutiera in vederea implementarii.

(17) Avizul CTE de la nivelul CNAIR pentru documentatia tehnico-economica elaborata/modificata/revizuita in vederea includerii la finantare in cadrul Programului operational Infrastructura mare (POIM) a proiectelor propuse se emite in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii solicitarii pentru obtinerea avizului.

(18) UAT aproba documentatiile tehnico-economice in conditiile prevazute de lege pentru proiectele pe care le-au preluat in implementare, inclusiv pentru proiectele in care implementatorul este ADI.

(19) Avizarea solutiei tehnice pentru realizarea proiectelor de infrastructura de transport rutier din cadrul documentatiilor tehnico-economice elaborate/modificate/revizuite, dupa caz, de catre structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu CNAIR, se face in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii de catre beneficiar sau de catre UAT/ADI la structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport . Structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport poate cere clarificari, de regula, o singura data, termenul pana la primirea raspunsului la clarificari suspendand termenul de emitere a avizului.

(20) CNAIR este obligata sa ia masuri pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructura rutiera propuse de UAT/ADI, atunci cand acestea sunt situate pe un coridor transeuropean de transport sau sunt parte din infrastructura de transport rutier cum sunt: autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale, alte infrastructuri similare ori sunt parte a unei infrastructuri care asigura conexiunea cu reteaua de transport TEN-T Centrala/Globala.

(21) Protocolul de implementare incheiat conform prevederilor alin. (11) intre CNAIR si UAT/ADI, in calitate de implementatori, indeplineste functia de document justificativ pentru inregistrarea de catre autoritatile publice locale, in evidenta financiar-contabila proprie, a cheltuielilor generate in implementarea proiectelor de infrastructura rutiera. Valoarea acestor cheltuieli se consemneaza in protocolul de predare- primire, conform legislatiei in vigoare.

(22) Protocolul de predare-primire incheiat conform prevederilor alin. (14) intre UAT/ADI, in calitate de predator, si CNAIR, in calitate de primitor, indeplineste functia de document justificativ pentru preluarea in evidentele financiar-contabile a valorii proiectului de infrastructura rutiera, punere in functiune, intretinere si mentenanta prevazute de normele tehnice in vigoare.

(23) Cheltuielile privind despagubirile pentru exproprieri se suporta integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si se platesc de catre expropriator, conform prevederilor legale, putand fi rambursate din fonduri europene, corespunzator clauzelor contractelor de finantare .

(24) Hotararile Guvernului privind exproprierile se adopta la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pe baza documentatiilor elaborate de beneficiar si la propunerea acestuia.

(25) Se autorizeaza Autoritatea de management din cadrul Programului operational Infrastructura mare (POIM) sau, dupa caz, Organismul intermediar Transport sa ia toate masurile legale ce se impun pentru modificarea programului operational inclusiv pentru includerea ca beneficiari a UAT/ADI, in vederea implementarii proiectelor prevazute la alin. (1). In baza protocolului de implementare incheiat potrivit prevederilor alin. (11), UAT/ADI are calitatea de beneficiar si poate incheia cu respectarea prevederilor legale contracte de finantare cu Autoritatea de management a Programului operational Infrastructura mare (POIM) sau, dupa caz, cu Organismul intermediar Transport .

Art. 7. -

(1) UAT din regiunile mai putin dezvoltate, conform clasificarii din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale de statistica (NUTS), in baza documentatiilor tehnico-economice elaborate, pot propune Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare CNCFR, constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte de infrastructura feroviara care vizeaza trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte solutii identificate prin studiile de trafic elaborate in acest sens, destinate serviciului public de transport in comun de calatori.

(2) UAT pot forma asociatii de dezvoltare intercomunitare, denumite in continuare ADI, care pot constitui parteneriate cu CNCFR in vederea implementarii proiectelor de infrastructura. In situatia in care se constituie ADI, prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica acestora, obligatiile/responsabilitatile/atributiile UAT fiind inlocuite cu cele ale ADI.

(3) Odata cu propunerea transmisa CNCFR de a implementa proiecte de infrastructura feroviara in parteneriat, UAT/ADI trebuie sa fundamenteze capacitatea de implementare a proiectelor respective, prin raportare la categoriile de activitati pe care UAT/ADI propun sa le deruleze in cadrul proiectelor respective.

(4) Lista proiectelor de infrastructura feroviara care pot face obiectul prevederilor prezentului articol se aproba prin ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, la propunerea Organismului intermediar Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, dupa verificarea capacitatii de implementare a proiectelor respective, conform prevederilor alin. (3).

(5) Avizul CTE de la nivelul CNCFR pentru documentatia tehnico-economica elaborata/modificata/revizuita in vederea includerii la finantare in cadrul Programului operational Infrastructura mare (POIM) a proiectelor propuse se emite in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii solicitarii pentru obtinerea avizului.

(6) Avizarea solutiei tehnice pentru realizarea proiectelor de infrastructura de transport feroviar din cadrul documentatiilor tehnico-economice elaborate/modificate/revizuite, dupa caz, de catre structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu CNCFR, se face in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii de catre beneficiar la structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport . Structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport poate cere clarificari, de regula, o singura data, termenul pana la primirea raspunsului la clarificari suspendand termenul de emitere a avizului.

(7) Infrastructura rezultata in urma implementarii proiectelor de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1), inclusiv terenurile achizitionate si/sau expropriate, daca este cazul, sunt proprietate publica a statului si se vor inscrie in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in sistemul integrat de cadastru si carte funciara .

(8) Pentru implementarea proiectelor de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1) UAT/ADI, in calitate de partener, va derula urmatoarele categorii de activitati:

a) elaborarea, modificarea, revizuirea, completarea, actualizarea documentatiilor tehnico-economice, supunerea spre aprobare conform legii, dupa caz, necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport feroviar;

b) derularea procedurilor de achizitie publica, in calitate de autoritate contractanta, pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1);

c) incheierea tuturor contractelor de achizitie publica, inclusiv a contractelor de executie a lucrarilor, contractelor de proiectare, consultanta, asistenta tehnica, precum si a altor contracte necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport feroviar;

d) monitorizarea si implementarea efectiva a proiectelor de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1);

e) monitorizarea si urmarirea lucrarilor executate pentru proiectele de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1);

f) decontarea lucrarilor executate de catre executantii de lucrari;

g) elaborarea si depunerea cererilor de prefinantare/plata/rambursare a cheltuielilor rezultate din implementarea proiectelor de infrastructura feroviara;

h) intocmirea si supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de receptie la terminarea lucrarilor in conditiile prevazute de lege;

i) alte categorii de activitati care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructura de transport feroviar.

(9) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1), reprezentand cofinantarea si cheltuielile neeligibile, se cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare .

(10) Finantarea cotei de contributie europeana din proiectul de infrastructura feroviara se deruleaza prin mecanismul cererilor de prefinantare/plata/rambursare, la solicitarea beneficiarului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(11) Pana la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1) se cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare in cadrul Programului operational Infrastructura mare (POIM).

(12) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructura feroviara prevazute la alin. (1) includ urmatoarele categorii:

Afişează OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 101/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati