Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

  Publicat: 25 Sep 2020       18326 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Republicata si actualizata 2020


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.

b) orice solutie care permite reglarea automata a temperaturii, dar nu la nivelul incaperii/zonei.

(4) Pentru cladirile existente, proprietarii/administratorii acestora sunt obligati sa instaleze, in masura in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si economic, dispozitive de autoreglare a temperaturii, la inlocuirea generatoarelor de caldura/frig.

(5) In cazul cladirilor existente, dotate cu generatoare de caldura/frig independente si care deservesc spatii diferite, echiparea cu dispozitive de autoreglare a temperaturii se face numai pentru spatiul deservit de generatorul/generatoarele de caldura/frig inlocuit/inlocuite.

(6) In situatia in care intr-o cladire sau unitate de cladire existenta sistemul de incalzire/racire existent se inlocuieste cu un sistem de incalzire/racire nou, proprietarul/administratorul acesteia, dupa caz, este obligat sa instaleze dispozitive de autoreglare a temperaturii, in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si economic.

(7) Pentru cladirile existente conectate la sisteme de incalzire centralizata, la inlocuirea generatoarelor de caldura din sistemul de termoficare, in cazul in care echiparea cu dispozitive de autoreglare nu este fezabila din punct de vedere economic sau poate conduce la incalcari ale dreptului de proprietate, proprietarii/administratorii acestora sunt obligati sa instaleze dispozitive de autoreglare atunci cand sunt inlocuite schimbatoarele de caldura din cladiri.

(8) In cazul constructiilor care nu reprezinta cladiri in sensul prezentei legi si care in urma lucrarilor de interventie efectuate asupra lor devin cladiri asa cum sunt definite de prezenta lege, la instalarea sistemului de incalzire, proprietarii au obligatia instalarii de dispozitive de autoreglare a temperaturii, in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si economic, in conformitate cu prevederile prezentului articol .

Art. 15. -

(1) In cazul cladirilor nerezidentiale noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor nerezidentiale, care au mai mult de 10 locuri de parcare, altele decat cele detinute si ocupate de intreprinderi mici si mijlocii, investitorii/proprietarii acestora, dupa caz, sunt obligati sa instaleze cel putin un punct de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si tubulatura incastrata pentru cablurile electrice pentru cel putin 20% din locurile de parcare prevazute, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioara, a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice, atunci cand:

a) parcarea se situeaza in interiorul cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a cladirii;

b) parcarea este adiacenta cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a parcarii.

(2) In cazul cladirilor nerezidentiale existente cu peste 20 de locuri de parcare, proprietarii acestora au obligatia de a instala pana la data de 1 ianuarie 2025 un numar de puncte de reincarcare pentru vehicule electrice minimum egal cu 10% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua puncte de reincarcare pentru vehicule electrice. Exceptie fac cladirile nerezidentiale existente, detinute si ocupate de intreprinderi mici si mijlocii.

(3) In cazul cladirilor rezidentiale noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor rezidentiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii acestora, dupa caz, sunt obligati sa asigure instalarea tubulaturii incastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea intr-o etapa ulterioara a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice in urmatoarele cazuri:

a) parcarea se situeaza in interiorul cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a cladirii;

b) parcarea este adiacenta cladirii si, in cazul renovarilor majore, masurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrica a parcarii.

(4) In cazul cladirilor cu functiuni mixte rezidentiale si nerezidentiale, noi sau care sunt supuse unor lucrari de renovare majora, acestea sunt incadrate diferentiat, dupa tipul de functiune, potrivit prevederilor alin. (1) sau (3), iar cerintele privind electromobilitatea, aplicate cladirii in ansamblu, rezulta prin cumularea cerintelor aplicabile fiecarei functiuni in parte .

(5) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica:

a) cladirilor noi rezidentiale si nerezidentiale sau cladirilor existente rezidentiale si nerezidentiale care sunt supuse unor renovari majore, care au mai mult de 10 locuri de parcare pentru ale caror lucrari de construire au fost depuse cereri de autorizatie de construire pana la data de 10 martie 2021;

b) cladirilor existente rezidentiale si nerezidentiale care sunt supuse unor renovari majore pentru care costul estimativ al instalatiilor de reincarcare pentru vehicule electrice si de incastrare, prevazut in devizul general si specificat in memoriul pe specialitati, depaseste 7% din costul total al renovarii majore a cladirii;

c) cladirilor publice care fac obiectul unor cerinte comparabile, in conformitate cu Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

d) in situatia in care infrastructura incastrata se bazeaza pe microsisteme izolate, iar aplicarea prevederilor alin. (1) - (3) ar conduce la probleme semnificative pentru functionarea sistemului energetic local si ar pune in pericol stabilitatea retelei locale.

(6) Suplimentar fata de cerintele privind instalarea punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice si a tubulaturii incastrate aferente acestora, la intocmirea proiectului tehnic de executie si/sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, pot fi luate in considerare, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, economic si functional, si aspecte privind:

a) infrastructura incastrata necesara incarcarii inteligente;

b) securitatea la incendiu asociata vehiculelor electrice si infrastructurii de incarcare;

c) accesibilitatea pentru persoanele cu handicap la punctele de reincarcare pentru vehicule electrice;

d) infrastructura de parcare dedicata bicicletelor electrice si a mijloacelor de transport destinate persoanelor cu mobilitate redusa;

e) contorizarea inteligenta;

f) incarcarea inteligenta;

g) facilitarea utilizarii bateriilor vehiculelor electrice ca sursa de energie.

(7) Autorizarea, instalarea, utilizarea, verificarea si dezafectarea statiilor de reincarcare, impreuna cu infrastructura electrica aferenta acestora, trebuie sa se faca cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare.

(8) Operatorii de distributie energie electrica realizeaza racordarea la reteaua electrica de interes public a statiilor de reincarcare impreuna cu infrastructura electrica aferenta acestora in procedura simplificata in conformitate cu reglementarile specifice emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in acest scop.

(9) Autorizarea instalarii statiilor de reincarcare se face conform unor proceduri simplificate stabilite de autoritatile competente, in maximum 45 de zile de la depunerea cererii si a documentatiei aferente.

(10) Instalarea de catre chirias/coproprietar a unui punct de reincarcare pentru vehicule electrice, fara a aduce modificari cladirii si utilizand infrastructura incastrata instalata anterior, poate fi facuta fara aprobarea proprietarului bunului imobil inchiriat sau a celorlalti coproprietari, dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (7). Costul instalarii si al consumului de energie electrica aferent este suportat de chiriasul/coproprietarul care a instalat punctul de reincarcare.

Art. 16. -

(1) La instalarea, inlocuirea sau modernizarea unui sistem tehnic al unei cladiri, performanta energetica globala a partii modificate si, dupa caz, a sistemului complet modificat va fi evaluata de experti atestati de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, iar rezultatele documentate vor fi transmise de catre acestia proprietarului cladirii, sub forma unui raport de evaluare care sa acopere obiectul evaluarii, pentru a ramane disponibile si a putea fi folosite in scopul verificarii conformitatii cu cerintele minime referitoare la sistemele tehnice ale cladirilor stabilite potrivit art. 13 alin. (1) si in scopul eliberarii de certificate de performanta energetica. Rezultatele obtinute prin evaluarea sistemului modificat vor fi mentionate si in foaia de parcurs a cladirii.

(2) In cazul in care o parte sau parti ale unui sistem tehnic sunt supuse unei modernizari care poate afecta semnificativ performanta globala a sistemului respectiv, se va evalua performanta intregului sistem .

(3) Pe baza rezultatului evaluarii performantei globale a sistemului tehnic al cladirii/a partii modificate din acesta, expertul tehnic poate recomanda, in raportul de evaluare, emiterea unui nou certificat de performanta energetica in cazul in care consumul mediu anual inregistrat in ultimii 3 ani s-a modificat cu minimum 25%.

CAPITOLUL IX

Cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero

Art. 17. -

(1) Cladirile noi, pentru care receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza in baza autorizatiei de construire emise incepand cu 31 decembrie 2020, vor fi cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero.

Derogari (1)

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cladirile noi din proprietatea/administrarea autoritatilor administratiei publice, care urmeaza sa fie receptionate in baza autorizatiei de construire emise dupa 31 decembrie 2018, vor fi cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero.

(3) Nivelul necesarului de energie pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabileste prin reglementari tehnice. Ponderea de utilizare a energiei din surse regenerabile se va stabili diferentiat pe functiunile cladirilor si zone cu potential de energie din surse regenerabile.

(4) Pentru incadrarea in termenele prevazute la alin. (1) si (2) privind realizarea cladirilor noi al caror consum de energie este aproape egal cu zero, prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale competente in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire, se va solicita incadrarea necesarului de energie al cladirilor in nivelurile prevazute in reglementarile tehnice specifice.

(5) Primarii localitatilor cu mai mult de 5.000 de locuitori initiaza planuri locale multianuale pentru cresterea numarului de cladiri noi si existente al caror consum de energie este aproape egal cu zero, in care pot fi incluse obiective diferentiate in functie de zonele climatice si de functiunile cladirilor prevazute la art. 7 alin. (1), care se aproba prin hotarari ale consiliilor locale.

(6) Finantarea elaborarii planurilor prevazute la alin. (5) de catre autoritatile administratiei publice locale se asigura astfel:

a) din bugetele proprii;

b) din fondurile structurale si de coeziune ale Uniunii Europene, in conformitate cu regulamentele si procedurile de accesare a acestor fonduri si in conditiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementarii programelor operationale.

(7) Prevederile alin. (5) si (6) se pot aplica si de catre primarii celorlalte localitati urbane si rurale.

(8) In planurile prevazute la alin. (5) se cuprind, in principal, politici si masuri financiare sau de alta natura adoptate pentru promovarea cladirilor al caror consum de energie este aproape egal cu zero, precum si masuri referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile in cladirile noi si in cladirile existente care fac obiectul unor renovari majore.

Afişează Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 372/2005    Legea 372/2005 republicata    Legea 372/2005 republicata 2020    Legea 372/2005 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro