Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       62173 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Balance of payments) Sistem de inregistrare a tuturor tranzactiilor economice ale unei tari cu restul lumii intr-o anumita perioada.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

- Articolul 3

Pentru realizarea scopurilor prevazute la articolul 2, actiunea Comunitatii cuprinde, in conditiile si in conformitate cu termenele stabilite in prezentul tratat:

(a) eliminarea, intre statele membre, a taxelor vamale si a restrictiilor cantitative la intrarea si iesirea marfurilor, precum si a oricaror alte masuri cu efect echivalent;

(b) o politica comerciala comuna;

(c) o piata interna caracterizata prin eliminarea, intre statele membre, a obstacolelor care stau in calea liberei circulatii a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor;

(d) masuri privind intrarea si circulatia persoanelor in piata interna in conformitate cu articolul 100c;

(e) o politica comuna in domeniile agriculturii si pescuitului;

(f) o politica comuna in domeniul transporturilor;

(g) un sistem care impiedica denaturarea concurentei pe piata interna;

(h) apropierea legislatiilor interne in masura necesara functionarii pietei comune;

(i) o politica in domeniul social care include un Fond Social European;

(j) intarirea coeziunii economice si sociale;

(k) o politica in domeniul mediului;

(l) intarirea competitivitatii industriei Comunitatii;

(m) promovarea cercetarii si dezvoltarii tehnologice;

(n) incurajarea crearii si dezvoltarii de retele transeuropene;

(o) o contributie la realizarea unui nivel ridicat de protectie a sanatatii;

(p) o contributie la o educatie si o formare de calitate, precum si la inflorirea culturilor statelor membre;

(q) o politica in domeniul cooperarii pentru dezvoltare;

(r) asocierea tarilor si a teritoriilor de peste mari in vederea cresterii schimburilor si a continuarii efortului comun de dezvoltare economica si sociala;

(s) o contributie la intarirea protectiei consumatorilor;

(t) masuri in domeniile energiei, protectiei civile si turismului."

4. Se introduce urmatorul articol:

- Articolul 3a

(1) Pentru realizarea scopurilor prevazute la articolul 2, actiunea statelor membre si a Comunitatii cuprinde, in conditiile si in conformitate cu termenele prevazute de prezentul tratat, instituirea unei politici economice bazate pe stransa coordonare a politicilor economice ale statelor membre, pe piata interna si pe definirea obiectivelor comune, si conduse in conformitate cu principiul unei economii de piata deschise, in care concurenta este libera .

(2) In paralel, in conditiile si in conformitate cu termenele si procedurile prevazute de prezentul tratat, aceasta actiune cuprinde stabilirea irevocabila a ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU, precum si definirea si aplicarea unei politici monetare si a unei politici de schimb unice, al caror obiectiv principal este mentinerea stabilitatii preturilor si, fara a aduce atingere acestui obiectiv, sustinerea politicilor economice generale in Comunitate, in conformitate cu principiul unei economii de piata deschise, in care concurenta este libera .

(3) Aceasta actiune a statelor membre si a Comunitatii implica respectarea urmatoarelor principii directoare: preturi stabile, finante publice si conditii monetare sanatoase, precum si o balanta de plati stabila."

5. Se introduce urmatorul articol:

- Articolul 3b

Comunitatea actioneaza in limitele competentelor care ii sunt conferite si ale obiectivelor care ii sunt atribuite prin prezentul tratat.

In domeniile care nu sunt de competenta sa exclusiva, Comunitatea nu intervine, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, decat in cazul si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate intr-un mod satisfacator de statele membre, insa pot fi realizate mai bine la nivel comunitar datorita dimensiunilor sau efectelor actiunii preconizate.

Actiunea Comunitatii nu poate depasi ceea ce este necesar in vederea atingerii obiectivelor prezentului tratat."

6. Articolul 4 se inlocuieste cu urmatorul text:

- Articolul 4

(1) Realizarea misiunilor incredintate Comunitatii este asigurata de:

- un Parlament European;

- un CONSILIU;

- o Comisie;

- o Curte de Justitie;

- o Curte de Conturi .

Fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin prezentul tratat.

(2) Consiliul si Comisia sunt sprijinite de un Comitet Economic si Social si de un Comitet al Regiunilor, care exercita functii consultative."

7. Se introduc urmatoarele articole:

- Articolul 4a

Se infiinteaza, in conformitate cu procedurile prevazute de prezentul tratat, un Sistem European al Bancilor Centrale, denumit in continuare "SEBC", si o Banca Centrala Europeana, denumita in continuare "BCE"; acestea actioneaza in limitele competentelor care le sunt conferite prin prezentul tratat si prin statutele SEBC si BCE, denumite in continuare "Statutul SEBC", anexat la prezentul tratat.

Articolul 4b

Se infiinteaza o Banca Europeana de Investitii care functioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin prezentul tratat si prin statutul anexat acestuia."

8. Articolul 6 se elimina si articolul 7 devine articolul 6. Al doilea paragraf al acestuia se inlocuieste cu urmatorul text:

"Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, poate adopta orice reglementare in vederea interzicerii acestor discriminari."

9. Articolele 8, 8a, 8b si 8c devin articolele 7, 7a, 7b, respectiv 7c.

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice