Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe

  Publicat: 19 Mar 2009       84230 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Participant la savarsirea unei infractiuni,
Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 146/1997
- Legea nr. 285/2004
- O.U.G. nr. 123/2005
- O.U.G. nr. 190/2005
- Legea nr. 329/2006.

(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au activitati decizionale in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Termen din limba germana
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Reglementat in sectiunea XI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.

e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor inregistrari audiovizuale;

f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari audiovizuale;

g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari audiovizuale, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;

h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari audiovizuale.

(2) Definitiile de la art. 14, 141, 142, 143, 144, 15 alin. (1), art. 151 si 152 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1).

Art. 1064. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.

(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi .

CAPITOLUL IV
Dispozitii comune autorilor, artistilor interpreti sau executanti
si producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale

Art. 1065. - (1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare catre public, artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila.

(2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii prevazute la art. 131, 1311 si 1312.

(3) Colectarea remuneratiei unice se efectueaza in conditiile prevazute la art. 133.

(4) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, proportia repartizarii remuneratiei intre cele doua categorii de beneficiari. In cazul in care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor, remuneratia se imparte, in mod egal, intre cele doua categorii de beneficiari.

Art. 1066. - Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei inregistrari sonore sau audiovizuale pe piata interna, de catre titularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia.

Art. 107. - (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor.

(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de fabricantii si/sau importatorii de suporturi de aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analogic sau digital.

(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare . Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora.

(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 3 in 3 ani, daca una dintre parti o cere, in cadrul unor comisii constituite din:

a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;

b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si aparate, numit de respectivele structuri asociative, si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori majori de suporturi si aparate, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate in acest scop la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte .

(5) In vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, cerere ce va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza sa fie negociate. Lista se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii .

(6) Remuneratiile sunt procentuale si se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importatorilor, si, respectiv, la valoarea fara TVA, cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori, si se plateste in luna urmatoare importului sau datei de facturare.

(7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.

(8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata reprezinta o cota procentuala din valoarea specificata la alin. (6), dupa cum urmeaza:

a) coli de hartie pentru copiator, format A4: 0,1%;

b) alte suporturi: 3%;

c) pentru aparate: 0,5%.

(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a cererii de negociere, si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 1312.

Art. 1071. - Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin obtinerea votului majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin obtinerea celui mai mare numar de voturi la o a doua convocare, indiferent de numarul celor prezenti. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 1072. - (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaza beneficiarilor, astfel:

a) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remuneratie revine, in parti negociabile, autorilor si editorilor operelor inregistrate, 30% revine artistilor interpreti sau executanti, iar restul de 30% revine producatorilor de inregistrari sonore;

b) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remuneratia se imparte in mod egal intre urmatoarele categorii: autori, artisti interpreti sau executanti si producatori;

c) Abrogat;

d) in cazul copiilor inregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se imparte in mod egal intre beneficiarii corespunzand fiecareia dintre cele trei categorii prevazute la lit. a), b) si c), iar, in interiorul fiecarei categorii, conform celor stabilite la literele amintite.

11) In cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

(2) Abrogat.

Art. 108. - Remuneratia compensatorie pentru copia privata nu se plateste in cazul in care suporturile audio, video sau digitale neinregistrate, fabricate in tara sau importate, se comercializeaza angro catre producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale sau catre organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni.

Art. 109. - Abrogat.

Art. 110. - Dispozitiile art. 107 nu se aplica importului de suporturi si aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fara scop comercial, in bagajul personal legal admis.

Art. 111. - Abrogat.

Art. 1111. - (1) In cazul in care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut, in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producator de fonograme sau de inregistrari audiovizuale, acesta pastreaza dreptul de a obtine o remuneratie echitabila.

(2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreti ori executanti, in calitate de beneficiari.

(3) Autorii si artistii interpreti sau executanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producatori, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producatori.

Art. 112. - Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevazute la art. 33-38 se aplica in mod corespunzator si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.

Art. 1121. - In cazul in care titularii de drepturi beneficiaza, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utilizarilor care o genereaza.

CAPITOLUL V

Afişează Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 8/1996    Drepturi de autor    Legea 15/2019    Legea drepturilor de autor actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Pronuntata in sedinta publica din 27.01.2010

Actiune in constatarea dreptului de autor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Pronuntata in sedinta publica din 05.03.2009

Obligarea la plata sumei reprezentand cheltuieli de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 1978 din data 16.09.2011

Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011Articole Juridice

Vanzarea unor carti electronice de ocazie prin intermediul unui site internet constituie o comunicare publica supusa autorizarii autorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un furnizor de acces la internet poate fi obligat sa blocheze accesul clientilor sai la un site web care aduce atingere dreptului de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in libera circulatie si distrugerea "marfurilor contrafacute"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Organismele de radiodifuziune televizata pot interzice retransmiterea prin internet a emisiunilor lor de catre o alta societate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un autor de programe pentru calculator nu se poate opune revanzarii licentelor sale „de ocazie” care permite utilizarea programelor sale descarcate de pe internet
Sursa: EuroAvocatura.ro