Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008

Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008

  Publicat: 20 Mar 2009       55627 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 394/1943
- Legea nr. 515/1946
- O.G. nr. 11/1993
- Legea nr. 83/1994
- O.U.G. nr. 38/2008 publicata in MOF nr. 284 din 11/04/2008.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, debitorul unui raport juridic obligational generat de faptul juridic licit al imbogatirii fara justa cauza.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale,
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In caz de suspendarea executarii creditorul va putea obtine masuri de asigurare.

Art. 55. - In procesele pornite fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie, la somatia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decit exceptiunile de nulitate a titlului prevazut de art. 2, precum si cele care nu sint oprite de art. 23.

Exceptiunile personale vor trebui sa fie de grabnica solutiune si intotdeauna intemeiate pe o proba scrisa.

Exceptiunile trebuiesc invocate la primul termen de infatisare.

Prin primul termen de infatisare se intelege primul termen de la prima instanta, cind procedura fiind indeplinita, partile pot pune concluzii in fond, chiar daca piritul sau oponentul nu se prezinta.

Art. 56. - Daca din raportul care a dat nastere emisiunii sau transmisiunii cecului, deriva o actiune cauzala, aceasta ramine in fiinta, cu toata emiterea sau transmiterea cecului, afara de cazul cind se dovedeste novatiunea.

Posesorul cecului nu poate exercita actiunea cauzala decit oferind debitorului restituirea cecului, depunindu-l la grefa instantei competente si justificind in acelasi timp indeplinirea formalitatilor necesare pentru conservarea fata de debitor a actiunilor de regres ce-i pot apartine.

Art. 57. - Cind posesorul cecului a pierdut actiunea cambiala contra tuturor obligatiilor si nu are contra acestora actiune cauzala, poate actiona pe tragatorul care nu a avut disponibilul la tras, ori s-a imbogatit pe nedrept in dauna sa.

Aceeasi actiune o poate exercita in aceleasi conditiuni, si in contra girantilor.

Art. 58. - Protestul se adreseaza de executorul judecatoresc. Asistenta martorilor nu este necesara la adresarea protestului.

Art. 59. - Protestul poate fi dresat prin act separat sau pe insusi originalul cecului, ori pe duplicatul acestuia.

Daca protestul este facut prin act separat, mentiunea de adresare a protestului va fi facuta pe titlul depus la protest, afara de cazul cind a trebuit sa se procedeze la adresarea protestului fara posesiunea titlului.

Art. 60. - Protestul trebuie facut la locul de plata in contra trasului sau al celui indicat pentru plata, chiar daca nu sint prezenti.

Daca domiciliul acestor persoane nu poate fi gasit, protestul se adreseaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de plata indicat in cec.

Incapacitatea trasului sau a tertiului indicat in art. 8 nu dispenseaza de obligatiunea de a adresa protestul contra acestuia, afara de cazul cind trasul este falit, in care caz sentinta declarativa de faliment este suficienta pentru a exercita regresul.

Daca trasul sau tertiul a incetat din viata, protestul se va face de asemenea pe numele sau, dupa regulile precedente.

Art. 61. - Protestul trebuie sa cuprinda:

1. Anul, luna, ziua si ora in care a fost dresat.

2. Numele si prenumele celui care a cerut facerea protestului.

3. Numele persoanei contra careia s-a facut protestul.

4. Aratarea locului in care a fost dresat, cu mentiunea cercetarilor facute.

5. Somatiunea de plata cu raspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obtinut nici un raspuns.

Protestul va fi subscris de cel care l-a dresat.

Protestul prin act separat va trebui sa cuprinda si transcrierea exacta a cecului.

Art. 62. - Protestul cerut de art. 43 poate fi inlocuit, daca posesorul consimte, printr-o declaratie de refuz de plata, scrisa si datata pe titlu, semnata de tras.

Aceasta declaratiune, pentru a avea efectele protestului, trebuie investita cu data certa, in termenul stabilit pentru facerea protestului.

In cazurile prevazute de primul alineat al acestui articol, girul fara data se socoteste facut inainte de declaratie .

Art. 63. - Judecatoriile vor tine un registru de proteste, in care se vor inregistra zilnic si in ordinea datei, cecurile protestate, cu efectuarea mentiunilor cerute de articolele precedente.

In prima zi a fiecarei saptamini, fiecare judecatorie va trimite Camerei de Comert si Industrie judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, un tabel cu protestele de neplata a cecurilor facute in cursul saptaminii precedente. Acest tabel va indica data protestului, numele si prenumele persoanei impotriva careia s-a dresat protestul, ale celei care a cerut protestul, numele si prenumele tragatorului, suma de plata si ultima zi de prezentare a cecului protestat.

Originalul protestului facut prin act separat va fi predat posesorului cecului.

Capitolul 7
Despre pluralitatea exemplarelor

Art. 64. - In afara de cecurile la purtator, orice cec emis in Romania si platibil intr-un stat, poate fi tras in mai multe exemplare identice. Cind un cec este emis in mai multe exemplare, aceste exemplare trebuiesc a fi numerotate in insusi textul titlului; lipsind aceasta, fiecare exemplar se socoteste un cec distinct.

Art. 65. - Plata unuia din exemplare este liberatorie, chiar daca nu s-a stipulat ca o atare plata anuleaza efectul celorlalte exemplare.

Girantul care a transmis exemplarele la diferite persoane, ca si girantii urmatori, sint tinuti in temeiul tuturor exemplarelor purtind semnatura lor si care nu le-a fost inapoiate.

Capitolul 8
Despre alterari

Art. 66. - In cazul alterarii textului unui cec, semnatarii posteriori alterarii sint tinuti in termenii textului alterat; semnatarii anteriori sint tinuti in termenii textului original.

Cind din titlu nu rezulta sau nu se dovedeste ca semnatura a fost pusa inainte sau dupa alterare, se presupune ca a fost pusa inainte.

Capitolul 9
Despre anularea si inlocuirea cecului

Art. 67. - In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul va putea instiinta despre aceasta pe tras si sa solicite anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judecatoriei de la locul de plata a cecului.

Cererea va trebui sa arate mentiunile esentiale ale cecului.

Presedintele judecatoriei, dupa examinarea cererii si a elementelor produse, ca si a dreptului posesorului, va pronunta in cel mai scurt timp posibil o ordonanta prin care, specificind datele cecului, il va declara nul in miinile oricui s-ar gasi si va autoriza a se face plata cecului dupa 15 zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, daca intre timp detinatorul cecului nu a facut opozitie.Afişează Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008
Articole Juridice

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a tra
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Ştiri Juridice