Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008

Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008

  Publicat: 20 Mar 2009       55965 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 394/1943
- Legea nr. 515/1946
- O.G. nr. 11/1993
- Legea nr. 83/1994
- O.U.G. nr. 38/2008 publicata in MOF nr. 284 din 11/04/2008.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inscris (cambie, bilet la ordin, cec, etc.) emis de catre o banca sau o institutie de credit, care confera detinatorului sau
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Bond issue) Obligatiuni vandute conform unui contract si care au o singura data a scadentei.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.

Ordonanta trebuie sa fie notificata atit tragatorului, cit si trasului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, la cererea si pe cheltuiala petitionarului.

Cu toata instiintarea, plata cecului facuta detinatorului mai inainte de notificarea ordonantei libereaza pe tras de obligatia de plata .

Art. 68. - In termen de 15 zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial detinatorul cecului va putea face opozitie in contra acestei ordonante, opozitie ce se va comunica petitionarului, trasului si tragatorului, odata cu citarea lor inaintea tribunalului locului de plata .

Art. 69. - Pina la implinirea termenului prevazut de art. 67, petitionarul va putea exercita toate actele de conservare a drepturilor sale si poate sa ceara plata cecului, dind cautiune sau in lipsa de cautiune, consemnarea sumei.

Art. 70. - Dupa trecerea termenului prevazut de art. 69, fara a se fi facut opozitie, sau dupa respingerea opozitiei, printr-o hotarire ramasa definitiva, cecul pierdut sau sustras nu mai are nici un efect.

Oricine a obtinut inlocuirea cecului va putea sa ceara plata cecului, prezentind ordonanta de anulare si certificatul grefei respective de neintroducerea opozitiei la termen, sau prezentind hotarirea definitiva de respingerea opozitiei.

Art. 71. - In caz de pierderea, sustragerea sau distrugerea unui cec, avind clauza "netransmisibil", nu se poate cere anularea lui; primitorul va putea cere insa trasului si tragatorului inlocuirea cecului printr-un duplicat.

Art. 72. - Ordonanta sau hotarirea ramasa definitiva stinge orice drept decurgind din cecul anulat, fara a prejudeca eventualele actiuni ale posesorului fata de cel care a obtinut anularea.

Capitolul 10
Despre prescriptie

Art. 73. - Actiunile de regres ale posesorului impotriva girantilor, tragatorului sau celorlalti obligati, se prescriu prin 6 luni, socotite de la expirarea termenului de prezentare.

Actiunile de regres ale diferitilor obligati la plata cecului, unii impotriva altora, se prescriu prin 6 luni, socotite din ziua in care obligatul a platit cecul sau din ziua in care actiunea in regres a fost pornita impotriva sa.

Art. 74. - Intreruperea prescriptiei nu are efect decit impotriva aceluia fata de care actul de intrerupere a fost facut.Capitolul 11
Dispozitii generale

Art. 75. - Prin expresiile societate bancara, societate de credit si institutie de credit intrebuintate in prezenta lege se intelege persoanele juridice prevazute de legislatia privind activitatea bancara si de credit .

Art. 76. - Prezentarea si protestul unui cec nu pot fi facute decit intr-o zi lucratoare.

Cind cea din urma zi a termenului prescris de lege, pentru indeplinirea actelor privitoare la cec si in special pentru facerea protestului sau a unui act echivalent este o zi de sarbatoare legala, acest termen este prorogat pina la prima zi lucratoare ce urmeaza. Zilele de sarbatoare legale intermediare sint cuprinse in calculul termenului.

Art. 77. - In termenele prevazute prin lege nu se socoteste ziua de la care ele incep sa curga.

Art. 78. - Nu sint admise termene de gratie nici legale, nici judecatoresti.

TITLUL II
Despre cecul circular

Art. 79. - Cecul circular este un titlu de credit la ordin, emis de o societate de credit, anume autorizate pentru sume ce le are disponibile de la primitorii cecurilor in momentul emisiuni, platibil la vedere in oricare din locurile aratate de emitent.

Societatea bancara sau alta societate de credit, autorizata sa emita cecuri circulare, trebuie sa depuna la Banca Nationala a Romaniei, cel mai tarziu a doua zi de la emitere, o cautiune in titluri de stat, garantate de stat, sau lombardabile la Banca Nationala, socotite la cursul zilei de 40% din valoarea cecurilor circulare emise zilnic, cautiune asupra careia posesorii unor asemenea cecuri au un privilegiu special.

Cautiunea nu se va putea restitui de Banca Nationala a Romaniei decat contra prezentarii cecului respectiv, cu mentiunea ACHITAT.

Art. 80. - Cecul circular va cuprinde:

1. Denumirea de "cec circular" in cuprinsul titlului.

2. Promisiunea neconditionata de a plati la vedere o anumita suma de bani .

3. Numele si prenumele primitorului.

4. Aratarea datei si locului in care cecul circular a fost emis.

5. semnatura societatii bancare sau a societatii de credit .

Titlul caruia ii lipseste vreuna din conditiile mai sus aratate nu are valoare de cec circular.

Art. 81. - Posesorul decade din dreptul de regres, daca nu prezinta titlul la plata in termen de 30 de zile de la emisiune .

Actiunea contra emitentului se prescrie prin trecere de 3 ani de la data emisiunii.

Girul in favoarea emitentului stinge cecul.

Art. 82. - Societatea bancara sau alta societate de credit poate incredinta emiterea de cecuri circulare unei societati bancare corespondente, cu conditia insa ca cecul emis sa poarte viza societatii bancare sau a societatii de credit autorizate, iar corespondentul sa semneze ca reprezentant al acestei societati bancare sau societati de credit autorizate.

Art. 83. - Sint aplicabile cecului circular, in masura in care nu se deroga prin prezenta lege si nu sint necompatibile cu aceasta, toate dispozitiile din legea cambiala referitoare la gir, plata, protest, regres, prescriptie cum si cele relative la titlurile cu semnaturi false sau ale unor persoane incapabile.

De asemenea se vor aplica cecului circular dispozitiile necontrarii referitoare la cecul barat, numai in cont, netransmisibil si de calatorie.

In procedura de anulare si inlocuire a cecului circular se vor aplica dispozitiile art. 67, cu urmatoarele modificari:

Cererea va fi adresata presedintelui judecatoriei in a carei raza teritoriala emitentul are un stabiliment.

Notificarea ordonantei se va face de unul din stabilimentele cele mai apropiate emitentului care, pe cheltuiala petitionarului va instiinta de indata despre aceasta toate stabilimentele locurilor de plata unde cecul este platibil. Opozitia se va face la instanta care a dat ordonanta, comunicindu-se petitionarului si reprezentantului emitentului copie de pe opozitie odata cu citatia.

Emitentul care a platit cecul circular, cu toata instiintarea despre pierderea sau sustragerea cecului, nu raspunde de plata facuta inainte de notificarea ordonantei de anulare. De asemenea, emitentul care a platit un cec circular chiar dupa primirea notificarii, nu este responsabil daca plata a fost facuta de un stabiliment caruia, dintr-un fapt neimputabil emitentului, nu i-a putut ajunge la cunostinta notificarea ordonantei de anulare.Afişează Legea nr. 59 din 01/05/1934, Legea asupra cecului. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Articole Juridice

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica c
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice

Salariul minim diferentiat pentru studii superioare o sa dispara. Care va fi salariul minim in anul 2020
26 Nov 2019 | 464