Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Hotararea nr. 192/2009, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Hotararea nr. 192/2009, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

  Publicat: 20 Mar 2009       3582 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
Hotararea nr. 192/2009, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 09/03/2009

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


- Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"


1. La punctul 51.3, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(10) Eliberarea autorizatiei de utilizator final este conditionata de prezentarea de catre operatorul economic solicitant a dovezii privind constituirea unei garantii, al carei cuantum se va stabili dupa cum urmeaza:


a) pentru produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) si, respectiv, in anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal, garantia va reprezenta o suma echivalenta cu 50% din valoarea accizelor aferente cantitatii de produse aprobate;


b) pentru produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (2), altele decat cele de la alin. (3) al aceluiasi articol, din Codul fiscal, garantia va reprezenta o suma echivalenta cu 50% din valoarea calculata pe baza accizei aferente motorinei, aplicata asupra cantitatii de produse aprobate."


2. La punctul 51.3, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu urmatorul cuprins:


"(101) Garantia stabilita in conformitate cu prevederile alin. (10) se reduce dupa cum urmeaza:


a) cu 50%, in cazul in care operatorul economic isi desfasoara activitatea cu produse energetice accizabile in ultimii 2 ani consecutivi, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, in ultimii 2 ani, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatiile de utilizator final anterioare;


b) cu 75%, in cazul in care operatorul economic isi desfasoara activitatea cu produse energetice accizabile in ultimii 3 ani consecutivi, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, in ultimii 3 ani, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatiile de utilizator final anterioare;


c) cu 100%, in cazul marilor contribuabili care isi desfasoara activitatea cu produse energetice accizabile in ultimul an, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si au respectat, in ultimul an, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatia de utilizator final anterioara."


Art. II. - (1) In vederea constituirii garantiilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, autoritatile fiscale teritoriale competente, la cererea operatorilor economici utilizatori finali prevazuti la pct. 51.3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita institutiilor financiare sau Trezoreriei Statului eliberarea garantiilor care au fost constituite dupa intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 1.618/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.


(2) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final valabile, acordate potrivit prevederilor pct. 51.3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu s-au incadrat in prevederile pct. 69 de la titlul VII din aceleasi norme metodologice, au obligatia de a depune dovada constituirii garantiei, stabilita potrivit prezentei hotarari, la autoritatea fiscala teritoriala competenta, pana la data de 30 aprilie 2009 inclusiv. Neindeplinirea in termen a obligatiei de a depune dovada constituirii garantiei se sanctioneaza cu revocarea autorizatiei de utilizator final.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
aaaaaaaaaaaaaaa
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea


Bucuresti, 25 februarie 2009.


Nr. 192.

Afişează Hotararea nr. 192/2009, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Hotararea nr. 192/2009, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
Articole Juridice

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintel
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 7 octombrie 2019 - a fost promulgata legea de modificare a Codului Fiscal
07 Oct 2019 | 301

Modificari Codul Muncii: Angajatorii obligati sa isi organizeze resursele umane. Cum vor putea fi cercetati disciplinar salariatii?
05 Oct 2019 | 588