Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

  Publicat: 26 Mar 2009       8429 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 343/2006 publicata in MOF nr. 662 din 01/08/2006
- Rectificarea publicata in MOF nr. 765 din 07/09/2006.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Drept al copilului reglementat de lege.
Drept al copilului reglementat de lege.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1. - Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de cresa.


Art. 2. - (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, precum si pentru cheltuieli sociale.


(2) Angajatii care beneficiaza de tichetele cadou pot beneficia si de tichetele de cresa.


Art. 3. - (1) Tichetele de cresa se acorda angajatilor din cadrul unitatilor prevazute la art. 1.


(2) Suma individuala acordata pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani sub forma tichetelor de cresa se asigura integral din costuri de catre angajator .


Art. 4. - (1) Tichetele de cresa se acorda la cerere, unuia dintre parinti sau, optional, tutorelui, celui caruia i s-au incredintat copii spre crestere si educare ori in plasament familial, pe baza livretului de familie .


(2) Tichetele de cresa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar si, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.


(3) Tichetele de cresa se acorda angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap .


(4) Valoarea tichetelor de cresa se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii acordata conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, si cu stimulentul care se acorda la reluarea activitatii in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile ulterioare.


Art. 5. - (1) Tichetele cadou si tichetele de cresa se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in continuare unitati emitente.


(2) Unitatile emitente desfasoara activitatea prevazuta la alin. (1) numai pe baza autorizatiei de functionare acordate de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.


(3) Unitatile care emit tichete cadou si tichete de cresa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.


Art. 6. - Fiecare tichet cadou sau tichet de cresa este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde cel putin urmatoarele:


a) numele si adresa emitentului;


b) valoarea nominala a tichetului;


c) date referitoare la perioada de valabilitate;


d) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de cresa;


e) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul a fost utilizat.


Art. 7. - (1) Valoarea nominala a tichetelor de cresa, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este in suma de 300 lei (RON) pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa.


(2) Valoarea sumei lunare acordate sub forma de tichete de cresa, prevazuta la alin. (1), se indexeaza semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica.


(3) Valoarea unui tichet cadou, precum si a unui tichet de cresa este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).


Art. 8. - Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete cadou/tichete de cresa achita prin transfer bancar atat contravaloarea nominala a tichetelor cadou, respectiv a tichetelor de cresa, cat si pretul imprimatului reprezentand tichetul cadou sau tichetul de cresa, inainte de livrare.


Art. 9. - Angajatorul distribuie salariatilor tichete de cresa lunar.


Art. 10. - (1) Tichetele de cresa pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul salariatului.


(2) Tichetele de cresa pot fi utilizate in relatia cu cresele cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.


(3) Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul cadou/tichetul de cresa.


Art. 11. - (1) Angajatorul impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariatilor stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de cresa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare si a tichetelor cadou in cazul cheltuielilor sociale.


(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete cadou si tichete de cresa. La stabilirea acestor unitati va fi avuta in vedere calitatea serviciilor.


(3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de cresa intre magazine, crese sau alte unitati educationale, organizate potrivit prevederilor legale, si unitatile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de cresa se face numai prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.


(4) Sumele corespunzatoare valorii nominale a tichetelor cadou si a tichetelor de cresa trebuie derulate in conturi bancare specifice, cu garantie de disponibilitate imediata.


Art. 12. - (1) Sumele corespunzatoare tichetelor de cresa acordate de angajator, in limitele valorii nominale prevazute la art. 7, se incadreaza in categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Sumele corespunzatoare tichetelor cadou si tichetelor de cresa acordate de angajator nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.


Art. 13. - Comercializarea de catre salariati si de catre unitatile educationale a tichetelor cadou si a tichetelor de cresa contra unei fractiuni de pret sau a altor servicii decat cele stabilite prin prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON).


Art. 14. - Constatarea contraventiei prevazute la art. 13, precum si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti.


Art. 15. - Prevederile art. 13 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 16. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 17 mai 2006.


Nr. 193.Afişează Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice