Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 06 Apr 2009       36644 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Fond constituit in baza unor prevederi legale din profitul obtinut de catre agentii economici in scopul capitalizarii unei parti din acest profit.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

P R O I E C T

ORDONANTA DE URGENTA

cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Luand in considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

avand in vedere opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare in sensul diminuarii cheltuielilor curente de administrare si alocarea cu prioritate a resurselor catre proiecte cu efect multiplicator in economie care reprezinta principalul mijloc de limitare a ritmului de scadere economica si de compensare partiala a reducerii activitatii din sectorul privat,

pentru pastrarea echilibrelor bugetare, sunt necesare unele masuri menite sa reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art.115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I
Rectificarea bugetara pe anul 2009

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 si nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2. - (1) Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3. - Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in structura cheltuielilor aprobate in Anexa nr. 3/1314/16 - a€˛Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli si alineate pe anul 2009 - Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice".

Art. 4. - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice, se majoreaza la venituri cu suma de 80.000 mii lei si, in mod corespunzator, la cheltuieli titlul - cheltuieli de capital pentru finantarea modernizarii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen.

Art. 5. - Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa redistribuie in cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 a€˛Asigurari si asistenta sociala" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 a€˛Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila la titlul 71 a€˛Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale.

Art. 6. - Se autorizeaza Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri sa efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, in vederea finantarii in anul 2009 a a€˛Programului privind organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2009".

Art. 7. - In cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 a€˛Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Finantelor Publice, va aproba finantarea temporara, din veniturile obtinute din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole si de Pescuit .
Art. 8. - Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009, se diminueaza la capitolul 74.08 a€˛Protectia mediului", titlul 56 a€˛Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.

Art. 9. - Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa redistribuie suma de 4.918 mii lei de la Proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002- a€˛Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ce vor fi propuse spre finantare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la Proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - a€˛Constructia infrastructurii feroviare si rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)", prevazute in anexa 3/24/21.

Art. 10. - Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 a€˛Transporturi" alineatul a€˛Subventii pentru transportul de calatori cu metroul" se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2008."

Art. 11. - Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa introduca in Programul a€˛Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate", capitolul 70.10 a€˛Locuinte, servicii si dezvoltare publica" cu suma de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a capitolului 66.10 a€˛Sanatate".

Art. 12. - In Bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2009 la capitolul 54.01 - Alte servicii publice generale, titlul 20 - Bunuri si servicii, articolul 25 - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale, se cuprinde si suma de 1.000 mii lei pentru consultanta juridica in domeniul datoriei publice, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui capitol.

Art. 13. - Creditele bugetare aprobate pentru activitatea de cercetare dezvoltare nu se diminueaza, cu exceptia celor de la titlul a€˛Cheltuieli de personal"

Art. 14. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2009, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, se diminueaza cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.

Art. 15. - (1) Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009, se diminueaza la veniturile din contributii de asigurari cu suma de 594,5 milioane lei, din care 382,7 milioane lei la contributiile de asigurari sociale de sanatate si 211,8 milioane lei la contributiile pentru concedii si indemnizatii, la cheltuieli cu suma de 8,9 milioane lei la capitolul 66.05 "Sanatate", titlul a€˛Cheltuieli de personal", si cu suma de 3,8 milioane lei la capitolul 97.05 a€˛Rezerve", subcapitolul 02 a€˛ Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate", iar excedentul se diminueaza cu suma de 581,8 milioane lei.

Art. 16. - (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr. 19/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) In bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminueaza la contributiile de asigurari sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei si se majoreaza la subventii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminueaza cu suma de 4,1 milioane lei la titlul a€˛cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 a€˛Asigurari si asistenta sociala", iar excedentul se diminueaza cu suma de 221,4 milioane lei.
(3) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se diminueaza cu suma de 9,4 milioane lei la contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminueaza cu aceeasi suma.

Afişează Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice