Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 06 Apr 2009       36750 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Art. 28. - Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2006 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei pentru integrarea in Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 29. - Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 7 decembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
a€ž(3) Pentru activitatea desfasurata, specialistii pregatiti in managementul de proiect cu finantare internationala prevazuti la alin. (1) beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care sunt incadrati si beneficiaza de o majorare cu pana la 75% a salariilor de baza, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului."

2. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin. (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
a€ž(31) Pentru a beneficia de majorarea prevazuta la alin. (3), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.
(32) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (3) se face semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii."

Art. 30. - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se vor stabili criteriile si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului, potrivit art.10 alin. (3) din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, in functie de rezultatele activitatii proprii corespunzator atributiilor din fisa postului.

Art. 31. - Articolul 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 32. - Articolul 7 din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, publicata in Monitorul Oficial nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Functionarii publici si personalul contractual, altul decat cel incadrat pe functii comune din sectorul bugetar, din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si sucursalelor judetene ale acesteia, beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care sunt incadrati, la care se adauga o majorare a salariilor de baza cu pana la 75% din acestea.
(2) Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (1) se face semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii."

Art. 33. - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului, se vor stabili criteriile si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului, potrivit art.7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, in functie de rezultatele activitatii proprii corespunzator atributiilor din fisa postului.

Art. 34. - Alineatul (3) al articolului 30 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a€ž(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe langa salariul de baza, stabilit in conditiile legii, beneficiaza si de spor de vechime si majorarile prevazute de dispozitiile legale aplicabile personalului contractual din autoritati si institutii publice si, dupa caz, prevazute in mod expres de dispozitiile legale speciale aplicabile in autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea".

Art. 35. - Indemnizatiile de conducere pentru personalul bugetar, prevazute in actele normative, reprezinta limite maxime pana la care conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice, avand calitatea de ordonatori de credite, pot stabili nivelurile individuale.

Art. 36. - Alineatul (2) al articolului 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€ž(2) Pentru activitatea desfasurata, managerii publici beneficiaza de prime, spor de vechime si alte drepturi salariale, in conditiile legii."

Art. 37. - Alineatul (7) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€ž(7) Prin decizie interna a conducatorului entitatii publice, persoanele desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25% aplicat la salariul de baza brut lunar, in masura in care functia pe care o detine nu este incompatibila cu activitatea de control financiar preventiv."

Art. 38. - Prin derogare de la prevederile art.5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru Audit Public Intern vor primi o indemnizatie de sedinta egala cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizatia se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 39. - Articolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€žArt. 14 - Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care lucreaza in centrala Ministerului Afacerilor Externe si cunosc una sau mai multe limbi straine rare, altele decat cele de circulatie internationala, pe care le folosesc in exercitarea functiei diplomatice sau consulare, beneficiaza de un spor de 10% calculat asupra salariului de baza corespunzator functiei de incadrare."

Art. 40. - Alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a€ž(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzator ierarhiei acestei functii in cadrul sistemului de salarizare a functionarilor publici; totodata auditorii interni beneficiaza de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25%, aplicat la salariul de baza brut lunar."

Art. 41. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 17 din Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a€ž(1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina, membrii, secretarul acesteia, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 au dreptul la o indemnizatie lunara de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, respectiv in lunile in care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativa. Sporul lunar se acorda de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoanele mentionate, pe baza certificarii de catre presedintele comisiei a desfasurarii activitatii comisiei pe luna respectiva.
(2) Pentru participarea la lucrarile comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici, membrii si persoanele care asigura secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza prevazut de lege pentru functia publica de secretar general din cadrul ministerelor."

Art. 42. - Articolul 42 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€žArt. 42 - (1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 1% din salariul de baza, stabilit conform legii."

Art. 43. - Articolul 33 din Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€žArt. 33 - Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei paritare, presedintele, membrii si secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda doar in lunile in care comisia paritara isi desfasoara activitatea, pe baza proceselor-verbale ale sedintelor acesteia."
Afişează Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice