Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordinul MAPDR nr. 198/2009 - aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice

Ordinul MAPDR nr. 198/2009 - aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice

  Publicat: 14 Apr 2009       20021 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Documente atasate
Anexa.jpg
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Ministerului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 198/2009 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234, din 9 aprilie 2009.

A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Vazand Referatul de aprobare nr. 251.385 din 1 aprilie 2009 al Directiei politici si strategii in silvicultura,
in baza prevederilor art. 13 alin. (3) si ale art. 15 alin. (1) si (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 pentru organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin .


Art. 1.
- Se aproba Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 696/2008 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 9 decembrie 2008.
Art. 3. - Autorizatiile, certificatele de inregistrare emise si inscrierea in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, in baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 696/2008, isi mentin valabilitatea.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.


Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu
Bucuresti, 3 aprilie 2009.
Nr. 198.


ANEXA

Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Gestionarea durabila a padurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.
(2) Pentru constituirea si functionarea ocoalelor silvice se acorda asistenta tehnica de specialitate de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare.
Art. 2. - Asistenta tehnica de specialitate acordata de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare consta in oferirea de informatii referitoare la:
a) prevederile legale in vigoare privind constituirea si functionarea ocoalelor silvice;
b) drepturile si obligatiile pe care le au detinatorii de paduri referitoare la respectarea si aplicarea regimului silvic;
c) intocmirea si promovarea documentatiilor necesare avizarii si autorizarii functionarii ocoalelor silvice;
d) sprijinul acordat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pentru constituirea in asociatii, potrivit reglementarilor legale.

CAPITOLUL II
Constituirea si autorizarea functionarii ocoalelor silvice


Art. 3. - (1) Constituirea ocoalelor silvice prevazute la art. 1 se face de catre:
a) unitatile administrativ-teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere;
b) persoanele fizice si/sau persoanele juridice care au in proprietate terenuri forestiere;
c) persoanele juridice rezultate in urma asocierii persoanelor prevazute la lit. a) si b);
d) administratorul padurilor proprietate publica a statului.
(2) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte si/sau cantoane silvice.
(3) Autorizarea functionarii unui ocol silvic se face cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul ocolul silvic care solicita autorizarea.
(4) Functionarea ocoalelor silvice se autorizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare in vederea inscrierii in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.
Art. 4. - (1) Criteriile minime care trebuie indeplinite pentru avizarea si autorizarea ocoalelor silvice sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Numarul minim de cantoane silvice care constituie un ocol silvic este de 4, iar pentru structura silvica de rang superior numarul minim de ocoale silvice este de doua.
(3) Ocoalele silvice se constituie, functioneaza si asigura administrarea si/sau serviciile silvice pentru suprafete de fond forestier aflate in limitele teritoriale ale judetului in care acestea au sediul social si pentru suprafete de fond forestier situate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale limitrofe din judete invecinate.Documente Atasate
Anexa.jpg

Afişează Ordinul MAPDR nr. 198/2009 - aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Ordinul MAPDR nr. 198/2009 - aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice
Articole Juridice

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 635/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Codul fiscal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 828/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedur
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 4/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unei parti din art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Ştiri Juridice

RIL admis: Lipsa autorizatiei de construire si/sau a procesului-verbal de receptie constituie impediment la dobandirea dreptului de proprietate
09 Apr 2019 | 453