Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Ordinul nr. 133/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Ordinul nr. 133/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

  Publicat: 15 Apr 2009       10444 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 133/2009,
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Publicat in Monitorul Oficial nr. 245 din 13/04/2009

Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata,

in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin .

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) In subordinea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, functioneaza unul sau mai multe birouri de cadastru si publicitate imobiliara, fara personalitate juridica, denumite in continuare birouri teritoriale, infiintate conform prevederilor legale."

2. La articolul 3, alineatul (1) se abroga.

3. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.

4. La articolul 11 se abroga.

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Se interzice scoaterea cartilor funciare, a actelor ce stau la baza inscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor si a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu exceptia situatiilor in care se solicita efectuarea unei expertize grafologice, in conditiile legii. In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza cartea funciara si actele juridice predate in original si termenul de restituire . In arhiva, in locul cartii funciare si a actului ridicat, se va lasa o copie a acestora si un exemplar al adresei de ridicare si al procesului-verbal incheiat."

6. La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu urmatorul cuprins:

"(11) Procesul-verbal se inregistreaza in registrul de corespondenta si contine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau sef, dupa caz, denumirea institutiei care ridica originalele, numele si calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predarii actelor juridice, data ridicarii si data la care se preconizeaza sa fie inapoiate, numele si semnatura celui care preda, respectiv primeste.

(12) Registratorul coordonator sau, dupa caz, registratorulsef va tine evidenta cartilor funciare si a actelor transmise in original altor institutii, intr-un registru de evidenta separat. Daca la implinirea termenului de restituire acestea nu au fost inapoiate, se vor solicita institutiilor care le-au ridicat informatii referitoare la termenul de restituire .

(13) Actul prin care se solicita punerea la dispozitie a originalului cartii funciare se noteaza din oficiu in cartea funciara. Cererile inregistrate dupa ridicarea originalului cartii funciare se vor solutiona dupa restituirea acestuia.

(14) Agentia Nationala poate dispune scoaterea originalelor din arhiva biroului teritorial in cadrul proiectelor de conversie in format electronic."

7. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor in vigoare, care vor avea mentiunea A«conform cu exemplarul aflat in arhivaA». In cuprinsul copiilor se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate in situatia in care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciara, sau de institutiile abilitate sa solicite aceste copii, potrivit legii."

8. La articolul 31, alineatul (2) se abroga.

9. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 39. - (1) Cartea funciara este alcatuita din titlu si 3 parti: A, B, C."

10. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In aceasta categorie pot fi enumerate:

a) incapacitatile totale sau partiale de exercitiu ale titularului dreptului real inscris;

b) instituirea curatelei;

c) modalitatile juridice care afecteaza dreptul inscris in cartea funciara;

d) aratarea de raporturi juridice cu o alta persoana, de natura sa afecteze regimul juridic al bunului imobil;

e) aratarea oricarei actiuni care da caracterul de drept litigios unui drept real inscris in cartea funciara, a actiunii de predare a inscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmeaza a se inscrie, a actiunii de iesire din indiviziune, a plangerii sau a actiunii penale in legatura cu o infractiune care a stat la baza inscrierilor din cartea funciara;

f) aratarea actiunii pentru anularea hotararii declarative de moarte a titularului de drept real inscris in cartea funciara;

g) aratarea situatiilor cand se face urmarirea silita a imobilelor;

h) interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;

i) contractul de locatiune sau cesiunea de venituri mai mari de 3 ani;

j) dreptul de preemptiune;

k) promisiunea stabilita prin conventie de a incheia un contract de instrainare cu privire la bunul imobil;

l) intentia de instrainare sau ipotecare a bunului imobil;

m) revocarea procurii date in vederea incheierii unui act translativ de proprietate avand ca obiect un imobil;

n) sechestrul asigurator si judiciar;

o) schimbarea rangului unei ipoteci;

p) plangerea impotriva incheierii de carte funciara;

q) respingerea cererii de inscriere;

r) deschiderea procedurii insolventei si sentinta declarativa de faliment;

s) lucrarile de expropriere a imobilului;

t) orice alte fapte, drepturi personale sau actiuni a caror notare este permisa de lege si au legatura cu imobilul."

11. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Efectul de opozabilitate a inscrierii se produce din momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului respectiv in registrul general de intrare in cartea funciara."

12. La articolul 56, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

Afişează Ordinul nr. 133/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice