Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul nr. 1166/2009, privind modificarea si completarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

Ordinul nr. 1166/2009, privind modificarea si completarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

  Publicat: 02 Jun 2009       4018 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Documente atasate
Anexa Decont TVA.htm
Ordinul nr. 1166/2009, privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 02/06/2009

A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Anexa nr. 1, prin care se aproba modelul si continutul formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod MEF: 14.13.01.02, se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin .


2. La paragraful 3 din anexa nr. 2 "Instructiuni pentru completarea formularului (300) iž«Decont de taxa pe valoarea adaugataiž»", dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), care va avea urmatorul cuprins:


"e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf."


3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a randului 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Randul 23 - se inscrie taxa pe valoarea adaugata efectiv dedusa pentru achizitiile prevazute la rd. 15-20:


- conform art. 145 si 1451 din Codul fiscal, in cazul persoanelor care efectueaza numai operatiuni cu drept de deducere. Nu se preia in acest rand taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;


- conform art. 1451 si 147 din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluata din coloanele jurnalului pentru cumparari, in functie de destinatia achizitiilor, astfel:


a–ª taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni cu drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;


a–ª taxa dedusa conform pro rata pentru achizitiile destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si de operatiuni fara drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;


a–ª taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia in acest rand. Totalul rd. 23 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 15-20."


Art. II. - Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut in anexa la prezentul ordin se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii mai 2009.


Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. IV. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederilor prezentului ordin .Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin BlejnarBucuresti, 29 mai 2009.

Documente Atasate
Anexa Decont TVA.htm

Afişează Ordinul nr. 1166/2009, privind modificarea si completarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice

ICCJ: Termenul de „salariu de baza” prevazut de OUG 83/2014 se refera si la "salariul functiei de baza" al politistilor
12 Nov 2019 | 505