Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Recursuri in interesul legii » Decizia nr. 4/2009, privind investirea cu formula executorie a Cecului, Biletului la ordin si a Cambiei

Decizia nr. 4/2009, privind investirea cu formula executorie a Cecului, Biletului la ordin si a Cambiei

  Publicat: 08 Jun 2009       23719 citiri        Secţiunea: Recursuri in interesul legii  


A fost promulgat la 11.09.1865
Decizia nr. 4/2009, privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 04/06/2009Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pāna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobānditorul subsecvent
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
- SECTIILE UNITE -DECIZIA Nr. 4
din 19 ianuarie 2009

Dosar nr. 24/2008

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au intrunit la data de 13 octombrie 2008 pentru a examina recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind prezenti 88 de judecatori din totalul de 117 aflati in functie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorul Antoaneta Florea, a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia, in sensul ca, avand caracter de titluri executorii potrivit legii, cambia, biletul la ordin si cecul nu trebuie investite cu formula executorie pentru a fi puse in executare .

In vederea deliberarii, a fost amanata pronuntarea la 10 noiembrie 2008 si apoi la 19 ianuarie 2009.

SECTIILE UNITE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

In practica instantelor judecatoresti s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului.

Astfel, unele instante au considerat ca nu este necesara investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului, cu motivarea ca art. 3741 din Codul de procedura civila prevede, in mod expres, ca "inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie".

Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca, pentru a fi puse in executare, aceste instrumente de plata, chiar daca legea le recunoaste caracterul de titluri executorii, trebuie investite cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin. 1 din Codul de procedura civila.

In motivarea acestei solutii s-a retinut ca punerea in executare a titlurilor comerciale de valoare din categoria carora fac parte cambia, biletul la ordin si cecul este reglementata de norme speciale care, prin derogare de la prevederile art. 3741 din Codul de procedura civila, impun investirea acestora cu formula executorie.

Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Problema de drept care se cere a fi solutionata prin recursul in interesul legii vizeaza interpretarea dispozitiilor sus-mentionate, in sensul aplicabilitatii sau neaplicabilitatii dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, cambiei, biletului la ordin si cecului, care au valoare de titlu executoriu pentru capital si accesorii, conform art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 53 alin. 1 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si pune in discutie raportul dintre norma generala si norma speciala in domeniul executarii cambiale.

In conformitate cu prevederile art. 3741 din Codul de procedura civila, "inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie".

Potrivit art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, "cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii stabilite conform art. 53, 54 si 57", iar prin alin. 3 al aceluiasi articol se atribuie judecatoriei competenta pentru a investi cambia cu formula executorie.

Prin art. 106 alin. 1 din aceeasi lege se stipuleaza ca "sunt aplicabile biletului la ordin, in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu dispozitiunile relative la cambie".

In ceea ce priveste cecul, in art. 53 alin. 1 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, se arata ca acesta "are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii stabilite potrivit art. 48 si 49", iar potrivit alin. 3 al aceluiasi articol "competenta pentru a investi cecul cu formula executorie este judecatoria".

Dreptul cambial a constituit un sistem propriu, solemn si formal, atat pentru formarea cambiei, biletului la ordin sau cecului, cat si in ceea ce priveste realizarea creantei cambiale, iar autonomia sa este manifesta atat in sfera lui de aplicare, cat si in prioritatea si exclusivitatea incidentei sale fata de dreptul comun, in speta Codul de procedura civila.

Normele legale relative la realizarea drepturilor cambiale constituie un regim de o rigoare desavarsita.

Regimul special, derogatoriu de reglementare a procedurii executionale cambiale este justificat si de calitatea cambiei, biletului la ordin si cecului de a fi instrumente de plata cu moneda scripturala, calificare ce impune un regim juridic de mare rigurozitate.

Masurile procedurale de judecata si de executare luate de legiuitor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor comerciale sunt mult mai stricte in dreptul cambial, pentru a duce mai rapid si mai sigur la realizarea drepturilor izvorand din titlu .

Titlurile de credit la ordin (cambia, biletul la ordin si cecul), prin specificitatea lor, au amplificat caracteristica de incorporare a dreptului in titlu, astfel incat titlul formeaza o unitate cu insusi dreptul incorporat, fiind supuse, ca atare, unor forme si reguli speciale, simple si operative, de constituire, circulatie si valorificare, iar forta lor executorie este un element substantial, nu procesual, fiind de esenta acestor titluri, cum sunt si celelalte elemente necesare constituirii lor.

Procedura de executare cambiala, instituita prin legile nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, impunea conditia prealabila a investirii cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin sau cecului, pastrata si de reglementarile actualmente aplicabile.

Legiuitorul a considerat utila investirea cambiei, biletului la ordin sau cecului cu formula executorie, desi aceste inscrisuri cambiale au valoare de titluri executorii, pentru a se da posibilitatea judecatorului sa examineze indeplinirea conditiilor formale de validitate a acestora.

Numai prin investirea cu formula executorie, cambia, biletul la ordin si cecul devin efectiv titluri executorii pentru suma inscrisa pe ele si pentru accesoriile determinate conform dispozitiilor legale ce au fost mentionate.

Asadar, desi legea recunoaste valoare de titlu executoriu respectivelor instrumente de plata, punerea lor in executare este conditionata de aplicarea formulei executorii.

A considera altfel inseamna a nesocoti vointa legiuitorului care, in cuprinsul aceluiasi text (art. 61 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 53 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare), stabileste valoarea de titlu executoriu a cambiei, biletului la ordin, respectiv a cecului, dar totodata se refera si la cerinta investirii cu formula executorie a acestor titluri de credit de catre instanta competenta .

Rezulta ca investirea cu formula executorie a cambiei, a biletului la ordin sau a cecului, formand obiectul de reglementare a unor norme speciale, nu poate fi supusa reglementarii cuprinse in norma generala, reprezentata de art. 3741 din Codul de procedura civila, intrucat este o etapa in cadrul procedurii executionale cambiale care trebuie privita ca un tot unitar, nefiind posibil ca aceasta etapa sa fie supusa regulilor de drept comun, iar restul etapelor acestei proceduri sa se realizeze conform reglementarilor speciale cuprinse in mentionatele legi.

Caracterul exclusivist, derogatoriu si special al dreptului cambial fata de dreptul comun, in speta art. 3741 din Codul de procedura civila, impune aplicarea principiului specialia generalibus derogant, avand in vedere ca prioritatea incidentei dreptului cambial este strict conditionata de indeplinirea unor formalitati specifice pentru valorificarea titlurilor de credit si ca executarea cambiala constituie un sistem executor unitar, propriu dreptului cambial, intre conditiile si formalitatile acesteia figurand si investirea cu formula executorie in instanta.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, raportate la art. 61 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 53 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca, desi au caracter de titluri executorii potrivit legii, biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare .


PENTRU ACESTE MOTIVE


Afişează Decizia nr. 4/2009, privind investirea cu formula executorie a Cecului, Biletului la ordin si a Cambiei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice