Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 92/2009, pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

OUG 92/2009, pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

  Publicat: 05 Jul 2009       9936 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
OUG 92/2009, pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 01/07/2009

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Vezi si Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2009
In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania, care a afectat mediul de afaceri, generand diminuarea lichiditatilor operatorilor economici, cresterea ratei somajului, precum si cresterea riscului privind imposibilitatea asigurarii nivelului de lichiditati necesare operatorilor economici in vederea derularii activitatii curente,


si in conditiile in care statele membre intentioneaza sa ia masuri pentru sprijinirea operatorilor economici in vederea atenuarii efectelor crizei economice mondiale,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Art. 1. - (1) Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se acorda inlesniri sub forma amanarii la plata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.


(2) Amanarea la plata se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.


(3) In cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicita amanarea la plata, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.


Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;


b) si-au depus toate declaratiile fiscale;


c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal;


d) nu s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Conditiile prevazute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.


Art. 3. - (1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent si se solutioneaza de acesta, prin decizie, in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.


(2) Odata cu depunerea cererii de amanare la plata contribuabilul va solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amanarii la plata .


Art. 4. - (1) In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.


(2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor acoperi sumele amanate la plata, precum si majorarile de intarziere datorate pe perioada amanarii.


(3) Bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constand in terenuri si cladiri evaluarea se va realiza conform Comunicarii Comisiei privind elementele de ajutor de stat in vanzarile de terenuri si cladiri de catre autoritatile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.


Art. 5. - (1) Amanarile la plata isi pierd valabilitatea:


a) in cazul in care contribuabilii nu isi achita, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata;


b) in cazul in care nu sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 4.


(2) Pierderea valabilitatii amanarii la plata se constata de organul fiscal competent, prin decizie .


(3) Pierderea valabilitatii amanarii la plata atrage anularea acesteia, precum si inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite.


Art. 6. - Amanarea la plata se acorda unui contribuabil o singura data intr-un an calendaristic.


Art. 7. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 8. - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.


Art. 9. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica pana in data de 30 iunie 2010.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucuresti, 30 iunie 2009.


Nr. 92.Vezi si Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2009Afişează OUG 92/2009, pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: OUG 92/2009, pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 202/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedura civil
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 630/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Ştiri Juridice