Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OUG nr. 80/2009, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

OUG nr. 80/2009, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

  Publicat: 10 Jul 2009       7709 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


OUG nr. 80/2009, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 30/06/2009

Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane (fizice sau juridice) spre pastrare,
Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane (fizice sau juridice) spre pastrare,
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane (fizice sau juridice) spre pastrare,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana si necesitatea de a transpune in legislatia interna pana la data de 30 iunie 2009 prevederile Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE referitoare la sistemele de garantare a depozitelor, in ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plata a compensatiilor, se impune modificarea cadrului legal in domeniul garantarii depozitelor.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Fondul, in calitate de schema de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei, are ca scop garantarea depozitelor si efectuarea platii compensatiilor catre deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in prezenta ordonanta .

(2) Fondul poate desfasura si activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al institutiilor de credit .

(3) In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni bancare curente si pe care institutia de credit trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiata printr-un titlu de creanta emis de aceasta, cu exceptia obligatiunilor prevazute la alin. (6) al art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare;

b) depozit garantat - orice depozit aflat in evidenta institutiei de credit, care nu se incadreaza in categoriile prevazute in anexa si aferent caruia Fondul asigura plata compensatiei;

c) depozit indisponibil - depozit datorat si exigibil care nu a fost platit potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile de catre o institutie de credit aflata in oricare din urmatoarele situatii:

(i) Banca Nationala a Romaniei a constatat ca institutia de credit in cauza nu este capabila, din motive legate direct de situatia sa financiara, sa plateasca depozitul si nu are perspective imediate de a putea sa o faca;

(ii) a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit, inainte ca Banca Nationala a Romaniei sa constate situatia prevazuta la pct. (i);

d) compensatie - suma pe care Fondul o plateste fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute de prezenta ordonanta;

e) deponent garantat - titularul depozitului garantat sau, dupa caz, persoana indreptatita la sume din respectivul depozit;

f) plafon de garantare - nivelul maxim al garantarii per deponent garantat si per institutie de credit, stabilit conform legii;

g) contributie - suma nerambursabila datorata Fondului de catre institutiile de credit participante la Fond, conform prevederilor prezentei ordonante;

h) cont comun - contul deschis in numele a doua sau mai multe persoane ori contul asupra caruia au drepturi doua sau mai multe persoane si asupra caruia se pot dispune operatiuni sub semnatura a cel putin uneia dintre aceste persoane;

i) institutie de credit - entitate a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu; pentru scopul prezentei ordonante, in cazul unei retele cooperatiste de credit este considerata institutie de credit casa centrala;

j) institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei - institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a), pentru calculul soldului creditor se aplica regulile privind compensarea conform conditiilor legale si contractuale aplicabile depozitului.

(5) Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei ordonante si care nu au fost definite la alin. (3) au semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Toate institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sunt obligate sa participe la Fond in conditiile prezentei ordonante, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din strainatate. In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, casa centrala participa la Fond inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.

(2) Depozitele plasate la institutiile de credit cu sediul in alte state membre, care opereaza in Romania, sunt garantate in conditiile prevazute de legislatia aplicabila din statul membru de origine. Sucursala din Romania a unei institutii de credit avand sediul intr-un alt stat membru poate avea calitatea de participant la Fond, la cerere, in cazul in care schema de garantare, oficial recunoscuta in statul membru de origine, la care participa institutia de credit in cauza prevede un plafon de garantare inferior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai restransa decat cea stabilita prin prezenta ordonanta; participarea se efectueaza numai pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile de credit persoane juridice romane nu participa la Fond pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise in state terte care impun obligatia participarii la o alta schema de garantare a depozitelor, recunoscuta oficial de respectivul stat tert .

(4) Institutiile de credit persoane juridice romane pot participa pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise in alte state membre la o schema de garantare a depozitelor recunoscuta oficial in statul membru gazda, daca aceasta asigura un plafon de garantare superior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai extinsa decat cea stabilita prin prezenta ordonanta, pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de Fond potrivit prezentei ordonante.

(5) Fondul trebuie sa depuna diligentele necesare pentru a incheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare la care participa institutiile de credit care functioneaza in Romania printr-o sucursala participanta la Fond, in care vor fi stabilite cel putin procedurile aplicabile pentru plata compensatiilor deponentilor respectivelor sucursale, pentru respectarea termenelor si conditiilor stabilite de prezenta ordonanta .

(6) Fondul poate incheia acorduri de cooperare si cu alte scheme de garantare decat cele prevazute la alin. (5)."

3. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:



"CAPITOLUL II
Depozitele indisponibile"

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Institutia de credit careia i s-a solicitat rambursarea unui depozit datorat si exigibil si nu a fost in masura sa isi indeplineasca obligatia de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile trebuie sa notifice Bancii Nationale a Romaniei acest fapt in maximum doua zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

(2) Notificarea va cuprinde informatii cu privire la motivele neefectuarii platii si cu privire la perspectivele imediate de indeplinire a acestei obligatii ."

5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Banca Nationala a Romaniei analizeaza daca institutia de credit se regaseste in situatia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care s-a incredintat pentru intaia data ca institutia de credit nu a platit depozite datorate si exigibile si, in cazul in care se confirma incadrarea institutiei de credit in situatia mentionata, informeaza in aceeasi zi institutia de credit in cauza si Fondul referitor la constatarea faptului ca depozitele au devenit indisponibile.

(2) In scopul aplicarii alin. (1) se considera ca Banca Nationala a Romaniei s-a incredintat pentru intaia data ca institutia de credit nu a platit depozite datorate si exigibile, in urmatoarele situatii:

a) Banca Nationala a Romaniei a fost notificata de institutia de credit conform prevederilor art. 3;

b) Banca Nationala a Romaniei, in cursul propriilor investigatii, desi nu a fost notificata conform prevederilor art. 3, constata ca institutia de credit se regaseste in situatia descrisa la art. 3;

c) autoritatea competenta din statul membru de origine a unei institutii de credit care functioneaza in Romania printr-o sucursala participanta la Fond in conditiile art. 21 alin (2) a notificat Banca Nationala a Romaniei cu privire la faptul ca depozitele institutiei de credit din statul membru de origine au devenit indisponibile.

(3) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Nationala a Romaniei instituie masura de administrare speciala a institutiei de credit autorizate in cauza, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicate in mod corespunzator."

6. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:





Afişează OUG nr. 80/2009, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro



Jurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice