Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

  Publicat: 23 Jul 2009       541011 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 20/03/1990

ABROGAT prin Legea 19/2000

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Totalitatea bunurilor , lucrurile propriu-zise si drepturile asupra lor,

Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon.

Sudarea sapelor de foraj, in boxe, la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti.

31. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon.

Tratarea termo-chimica a otelului.

32. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sulfura), in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora.

Acoperiri metalice in metal topit, in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald.

Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A.

33. Nituirea, craituirea, stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu).

Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat.

34. Fasonarea, indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane, la rece, a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur.

Confectionarea prin bataie la rece, la masini automate, a urmatoarelor produse: cuie, agrafe, caiele, stifturi, sirma ghimpata, splinturi, tinte, suruburi, nituri, piulite, lanturi, nipluri, blindaje pentru aparataj electronic, precum si operatiile de refulat capul, la spite pentru roti si danturarea pilelor; nituirea lantului Gall. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire); cablarea, litarea, spiralarea, toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat.

35. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor, turbosuflantelor, turbocompresoarelor, turbinelor cu abur, turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale.

36. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom, precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent, motoare a caror putere totala insumata depaseste 2.000 CP (activitate continua).

37. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor, atelierele de SDV, prototipuri si mecanica de productie, atelierele de intretinere electrica si mecanica, atelierele de galvanizare, de separatori, de mase plastice, metrologie, protectie dielectrica si lesiere; laboratoare si spalatoria de echipament de protectie, statia de preparare a electrolitului, statia de redresoare, centrala termica, magazia de materii prime si materiale.

Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.

38. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis).

Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala).

Imbracarea (decojirea) cablurilor, furtunurilor, precum si a tuburilor in manta de plumb.

Acoperiri cu plumb pe cale galvanica, precum si prepararea si corectarea electrolitului. Electroliza plumbului.

Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb, care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb.

Danturarea pilelor pe pat de plumb.

Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice.

39. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii, laboratoarele, spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare.

40. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor), a vopselelor pe baza de miniu de plumb, litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime, malaxarea), fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb, litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent).

Curatarea cu lampa de benzina, raschetarea, curatarea cu peria de sirma, cu dispozitive centrifugale, ciocane pneumatice si manuale, a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale, constructii metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune, poduri metalice (operatii continue).

Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb.

41. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca . In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat.

42. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului, cuprului si plumbului. Valorificarea bismutului, stibiului, cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Seleniu: extragere, preparare, purificare.

43. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera; fabricarea pigmentilor anorganici; fabricarea ultramarinului.

44. Reducerea bicromatului in tabacarii.

Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale.

45. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea, la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara.

46. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului, presare, sinterizare, prelucrarea finala).

47. Intretinerea, montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze, a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea, pomparea, formarea), precum si a arzatoarelor de cuart - prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare, lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon), lampi cu neon si lampi pentru heliograf.

48. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. Uscarea, calcinarea cocsului de petrol, sortarea, macinarea si manipularea acestuia. Fabricarea, recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici, precum si fabricarea naftenatilor metalici. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol, precum si curatarea in interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea, transportul si prelucrarea produselor petroliere.

49. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate .

50. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare, manipularea mangalului, fabricarea si ambalarea acidului pirolignos, a acidului acetic, a acetonei, fabricarea creolinei, crezolului si fozocrezolului, manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. Creuzotarea stilpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn.

51. Fabricarea carbunelui activ . Macinarea, brichetarea, calcinarea, activarea si manipularea mangalului.

52. Curatarea tevilor de fum, a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora, gudronarea fringhiilor, odgoanelor, garniturilor din cinepa. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice, prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi, a vatei minerale si a produselor din vata minerala. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja, brichetarea cocsului, curatarea canalelor si a decantoarelor.

53. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime, presarea, coacerea, finisarea si prelucrarea.

54. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I.

Fluidizarea lignitului. Instalatii de preparare a carbunelui.

55. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare.

56. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii, preparare reactivi, celule flotatie, filtrare concentrate miniere).

57. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos, precum si de fabricare a bitumului.

Prepararea mixturii asfaltice, statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime, dozarea materiei prime, topirea bitumului si evacuarea asfaltului).

Topirea si turnarea bitumului, a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise, precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite).

Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, pensulare si turnare. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice, a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata.

Fabricarea brichetelor din carbune, inclusiv manipularea si insilozarea, precum si deshidratarea carbunilor.

58. Instalatii de fabricare pentru: benzen, toluen, xilen, divinilbenzen, izopropilbenzen, butadiena, monoclorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, toluen clorurat, hexaclorciclohexan, detoxan, tetraclorura de carbon, tricloretilena si tetracloretan, polimerizarea butadienei cu alfametilstiren, obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen, epiclorhidrina, clorura de etil - fabricare. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. Extractii cu benzen, toluen, xilen. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului.

Afişează Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice