Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

  Publicat: 15 Sep 2009       25950 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice

a) propune si elaboreaza strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, precum si solutii de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenta potrivit legii;

b) realizeaza un dialog constructiv cu partenerii sociali, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii, stabilitatii si solidaritatii sociale;

c) urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale, avand ca scop mentinerea unei administrari fiscale unitare, stabile si armonizate;

d) elaboreaza si implementeaza strategia de dezvoltare informatica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

e) elaboreaza, implementeaza, mentine si dezvolta sistemul informatic in domeniul sau de activitate;

f) elaboreaza strategia de comunicare, coordoneaza si monitorizeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational, in scopul asigurarii principiului unitatii de imagine a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate.

3. Cooperare internationala:

a) asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte, din domeniul de activitate;

b) incheie si deruleaza conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale in domeniul sau de activitate;

c) initiaza masuri pentru dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;

d) colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, urmarind aplicarea acquis-ului comunitar in legatura cu administrarea fiscala;

e) asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de cooperare internationala si participa la reuniunile cu organismele si institutiile internationale, in domeniul sau de activitate;

f) initiaza si participa la negocierile pentru elaborarea unor conventii bilaterale in materie de recuperare a creantelor bugetare;

g) are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale, care asigura legatura operativa pe probleme vamale - fiscale.

4. Audit:

a) coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de catre structurile de administrare, prin efectuarea de actiuni de monitorizare si revizie a activitatii desfasurate de acestea;

b) exercita functia de audit public intern in conditiile legii;

c) efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul unitatilor subordonate, in domeniul sau de activitate .

5. Activitate interna:

a) exercita controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu, in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;

b) elaboreaza, fundamenteaza si avizeaza, dupa caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, pentru aparatul propriu, Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acestuia;

c) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator tertiar de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar.

(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala indeplineste orice alte atributii si are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.

(5) In exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si cu alte entitati.

Art. 5. - (1) In indeplinirea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata:

a) sa exercite nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, controlul financiar si controlul operativ si inopinat, conform dispozitiilor legale in vigoare;

b) sa exercite, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, controlul vamal, conform dispozitiilor legale in vigoare;

c) sa stabileasca in sarcina operatorilor economici, ca urmare a controlului, masuri de conformare pentru respectarea legii;

d) sa aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale;

e) sa urmareasca si sa ia masuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competentelor;

f) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror realizare este competenta potrivit legii;

g) sa incheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii;

h) sa solutioneze plangerile prealabile, contestatiile si petitiile si sa puna la dispozitie solicitantilor informatiile publice, in conditiile legii;

i) sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege.

(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are dreptul sa solicite de la celelalte autoritati ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, in conditiile legii, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.SECTIUNEA a 2-a
Organizarea Agentiei Nationale de Administrare FiscalaArt. 6. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are structura organizatorica, formata din directii generale, directii si alte structuri, prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, inclusiv in directa subordine a presedintelui, se pot organiza, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se pot stabili numarul posturilor pe fiecare structura, numarul posturilor de conducere si numarul posturilor de executie, in conditiile legii.

(2) Personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este compus din presedinte, vicepresedinti, functionari publici si personal contractual.

(3) Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este de 1.302, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor nu este inclus in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 7. - (1) In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Autoritatea Nationala a Vamilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica.

(2) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale a Vamilor include:

a) aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor;

Afişează Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice