Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Norma tehnica ANAF din 2009, privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Norma tehnica ANAF din 2009, privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

  Publicat: 23 Dec 2009       13841 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Norma tehnica ANAF din 2009, privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 21/12/2009

Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Confirmare intr-o anumita functie
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare a statutului de expeditor agreat si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.CAPITOLUL II
Expeditorul agreatArt. 2. - (1) Autorizatia privind acordarea statutului de expeditor agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acorda operatorilor economici, la cerere, in conditiile prevazute la art. 373 si 398 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 45 si 60 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptata la Interlaken in 20 mai 1987, la care Romania a aderat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr. 22/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera ca o persoana recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun in situatia in care efectueaza/va efectua cel putin 50 de operatiuni de tranzit intr-un an calendaristic.

(3) In aplicarea art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia nu se acorda operatorilor economici care:

a) au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;

b) inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;

c) sunt in stare de insolventa, se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara sau figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi.

(4) In aplicarea art. 373 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 4 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia se acorda operatorilor economici care fac dovada ca sunt conectati la aplicatia NCTS/T1/T2.

(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) poate fi indeplinita si de un comisionar in vama care are contract incheiat cu titularul autorizatiei.

Art. 3. - (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de expeditor agreat se intocmeste in scris si contine urmatoarele date:

a) denumirea operatorului economic si sediul social al acestuia, numarul de telefon si fax, precum si alte date considerate necesare in vederea contactarii;

b) codul unic de inregistrare;

c) numarul EORI atribuit de autoritatea vamala;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajeaza legal operatorul economic: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

e) adresa spatiului de la care sunt expediate marfurile in vederea transportului in regim de tranzit comunitar/comun;

f) modalitatea de transport al marfurilor.

(2) Cererea se depune la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal in a carei/carui raza de activitate se afla spatiul din care urmeaza sa expedieze marfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun impreuna cu urmatoarele documente:

a) certificatul de inregistrare a operatorului economic, in copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;

c) certificatul de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta;

d) cazierul fiscal;

e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal operatorul economic;

f) copia autorizatiei pentru utilizarea garantiei globale/dispensei de garantie;

g) declaratie-angajament din care sa rezulte ca va respecta reglementarile vamale referitoare la procedura de tranzit comunitar/comun;

h) documente din care sa rezulte ca indeplineste conditiile prevazute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) copia autorizatiei pentru accesul la aplicatia NCTS/T1/T2 a operatorului economic sau, in situatia prevazuta la art. 2 alin. (5), a comisionarului vamal.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) si e) nu se aplica in situatia prevazuta la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. - (1) Autorizatia se elibereaza de catre directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2), art. 376 alin. (1) si (2) si art. 399 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) si (2) si art. 61 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 1.

(2) In autorizatie se mentioneaza:

a) directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al marfurilor care urmeaza a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

b) adresa spatiului de la care sunt expediate marfurile in vederea transportului sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) modalitatea in care operatorul economic informeaza directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal in legatura cu plecarea marfurilor;

d) termenul de interventie, in cadrul caruia directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al marfurilor;Afişează Norma tehnica ANAF din 2009, privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Norma tehnica ANAF din 2009, privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
Articole Juridice

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintel
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 7 octombrie 2019 - a fost promulgata legea de modificare a Codului Fiscal
07 Oct 2019 | 306

Modificari Codul Muncii: Angajatorii obligati sa isi organizeze resursele umane. Cum vor putea fi cercetati disciplinar salariatii?
05 Oct 2019 | 588