Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

  Publicat: 05 Mar 2010       15575 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 5 martie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act adoptat de organele de stat,
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
A fost promulgat la 11.09.1865
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Auditul financiar reprezinta activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera .
(2) Auditul financiar cuprinde si auditul statutar, desfasurat potrivit legii."

2. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Auditorii financiari care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei, in exercitarea independenta a profesiei, desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
a) auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, in situatiile prevazute de lege;
b) auditul financiar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate ale entitatilor care au optat pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
c) misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare consolidate, precum si a situatiilor financiare interimare;
d) misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu alte reglementari adoptate de Camera;
e) audit intern.
(3) auditorii financiari pot desfasura si alte activitati, precum:
a) consultanta financiar-contabila;
b) management financiar-contabil;
c) pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
d) expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective si a principiului independentei, dupa caz."

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Se infiinteaza Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma, potrivit legii, care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial.
(2) Camera este autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
(3) Camera elaboreaza urmatoarele reglementari:
# a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la: organele de conducere a Camerei si modul de alegere a acestora;
# atributiile si raspunderile Camerei;
# regulile si conditiile de atribuire, respectiv de retragere a calitatii de auditor financiar, in conditiile legii;
# cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
# regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sanctiunilor disciplinare si procedura de disciplina, in conditiile legii;
# alte norme necesare ducerii la indeplinire a atributiilor Camerei;
b) codul etic;
c) standardele de audit;
d) normele de desfasurare a examenului de aptitudini profesionale;
e) normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;
f) regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;
g) normele privind procedurile minimale de audit;
h) normele privind documentarea in audit;
i) normele privind sistemul de asigurare a calitatii;
j) normele privind raportarea auditului.
(4) Reglementarile prevazute la alin. (3) Lit. b)iæ½j) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei.
(5) Camera are urmatoarele atributii:
a) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii in conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare;
b) organizeaza si urmareste programul de pregatire continua a auditorilor financiari;
c) controleaza calitatea activitatii de audit financiar;
d) promoveaza actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar si audit intern, in concordanta cu prevederile legii si cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale in domeniu;

Afişează Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 26/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Audit Financiar    OUG 75/1999

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.