Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto

OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto

  Publicat: 14 Apr 2010       12720 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 13 aprilie 2010

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Poluanti evacuati n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Poluanti evacuati n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Titular de drepturi si obligatii; calitate a oamenilor de a participa,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modificare a unui raport juridic de obligatii prin transferarea catre o alta persoana a creantei sau a datoriei.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Poluanti evacuati n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.

Avand in vedere evolutia negocierilor in cadrul Conferintei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice de la Copenhaga privind posibilitatea de reportare a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite intre perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto (2008i2012) si perioada de angajament post-Kyoto,
tinandu-se cont de contextul actual in materia comercializarii internationale de unitati ale cantitatii atribuite, care induce aprecierea scaderii semnificative a pretului per unitate a cantitatii atribuite,
luand in considerare criza economica si faptul ca venitul obtinut din comercializarea surplusului de unitati ale cantitatii Atribuite conduce la un impact pozitiv asupra deficitului bugetar si reprezinta o sursa de finantare pentru proiectele de mediu, urgente, necesare in economie, cu precadere in sectorul energetic, precum si pentru proiectele din sectorul rezidential, agricultura si transporturi, in vederea pregatirii aplicarii pachetului Legislativ energie i schimbari climatice, toate cele de mai sus justifica reglementarea in regim de urgenta a unor masuri referitoare la valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite in conditii de eficienta.

Neadoptarea solutiei legislative preconizate ar avea drept consecinta negativa intarzierea valorificarii surplusului de AAU-ri, fapt ce conduce la pierderea veniturilor obtinute ca urmare a comercializarii surplusului de AAU-ri, in contextul european nefavorabil al reportarii acestuia, iar pe cale de consecinta diminuarea sumelor destinate finantarii de Investitii verzi, finantarii timpurii, precum si a campaniilor de informare si constientizare in domeniul schimbarilor climatice.

Intrucat aceste elemente anterior mentionate vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta

Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri pentru valorificarea eficienta a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, in cadrul stabilit de art. 17 al acestui protocol si de deciziile subsecvente adoptate de conferinta partilor. (2) Valorificarea eficienta a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite se face in cadrul schemelor de investitii verzi.

Art. 2
Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice i UNFCCC, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificata prin Legea nr. 24/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994;
b) Protocolul de la Kyoto i Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 16 februarie 2001;
c) cantitatea atribuita i cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera care poate fi emisa de un stat prevazut in anexa B la Protocolul de la Kyoto, in prima perioada de angajament 2008i2012, fiind alcatuita din numarul total de unitati ale cantitatii atribuite;
d) unitate a cantitatii atribuite i AAU i 1 tona CO^2 echivalent, calculata pe baza potentialului de incalzire global;
e) rezerva perioadei de angajament i rezerva de AAU-uri necesara pentru indeplinirea angajamentului de limitare a emisiilor de gaze cu efect de sera, prevazut in Protocolul de la Kyoto, pentru conformarea cu reglementarile europene in materie si pentru dezvoltarea economiei;
f) surplusul de AAU-uri i disponibilul pentru comercializare, rezultat al diferentei dintre cantitatea atribuita si rezerva perioadei de angajament;
g) comercializarea internationala a emisiilor i IET i mecanism flexibil prevazut la art. 17 din Protocolul de la Kyoto prin care statele prevazute in anexa B la Protocolul de la Kyoto pot comercializa intre ele unitati ale cantitatii atribuite;
h) schema de investitii verzi i instrument de asigurare a unor beneficii pentru mediu, care consta in valorificarea surplusului de AAU-uri, atat prin comercializarea surplusului de AAU-uri in baza IET, cat si prin utilizarea veniturilor rezultate pentru finantarea proiectelor care genereaza reduceri de emisii de gaze cu efect de sera;
i) contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri - intelegere incheiata de catre statul roman cu alt stat, prevazut in anexa B la Protocolul de la Kyoto, sau cu alta entitate autorizata de catre acesta ce nu are calitatea de subiect de drept international si care nu este guvernata de dreptul international public;
j) finantare timpurie - angajamentul asumat de catre Romania in cadrul Consiliului European din decembrie 2009 de a aloca asistenta financiara statelor aflate in curs de dezvoltare, in vederea adaptarii la efectele schimbarilor climatice si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, in perioada 2010-2012.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, cantitatea atribuita are regimul juridic de bun mobil, incorporal, aflat in proprietatea privata a statului.

Art. 4
(1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se realizeaza prin transmiterea dreptului de proprietate asupra surplusului de AAU-uri de catre Guvernul Romaniei, in calitate de reprezentant al statului roman, parte la Protocolul de la Kyoto, catre celalalt stat contractant sau catre statul care a autorizat entitatea contractanta.
(2) Guvernul Romaniei asigura indeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru utilizarea mecanismului IET, prevazute in deciziile aprobate la prima conferinta a partilor la Protocolul de la Kyoto, la Montreal in decembrie 2005.
(3) Deciziile care prevad criteriile de eligibilitate se publica prin ordin al ministrului afacerilor externe in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5
(1) transmiterea dreptului de proprietate prevazut la art. 4 alin. (1) se face la data operarii transferului de AAU-uri, in Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera al statului contractant sau statului care a autorizat entitatea contractanta, sub conditia confirmarii de catre Trezoreria Statului a platii integrale a contravalorii acestora.
(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face prin negociere directa cu toate entitatile prevazute la art. 2 lit. i).
(3) Criteriul esential avut in vedere la incheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
(4) Initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 6
Principiile care stau la baza schemelor de investitii verzi sunt urmatoarele:
a) tratamentul egal si nediscriminatoriu fata de cumparatorii surplusului de AAU-uri;
b) comercializarea eficienta a surplusului de AAU-uri;
c) utilizarea eficienta a fondurilor obtinute;
d) transparenta in selectionarea proiectelor care genereaza reduceri de emisii de gaze cu efect de sera;
e) promovarea conceptului de dezvoltare durabila prin proiectele selectionate.

Art. 7

Afişează OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Administratia Fondului pentru Mediu    OUG 195/2005    Legea 256/2006    Protocolul de la Kyoto    Clima    AAU

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016

Restituirea taxei de poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta civila nr. 1743 din 11.05.2012

Restituire taxa speciala de inmatriculare autoturism
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizie nr.702 din data 20.02.2012

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Desfiintarea actului de impunere a taxei de poluare. Restituirea sumei ce reprezinta contravaloarea taxei de poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras-Severin - Sentinta civila nr. 979 din data30.11.2011

Neachitarea taxei de poluare instituita de OUG 50/2008
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 146 din data 14.01.2011

Inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare in conditiile in care reclamantul nu a facut dovada procedurii prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal - Decizia nr. 125/26 ianuarie 2010Articole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Taxarea privind depozitarea deseurilor de catre operatorii de salubritate, incepand cu ianuarie 2017
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cazuri in care nu se plateste timbrul de mediu. Reduceri ale taxei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Acte necesare obtinerii subventiei pentru panouri solare
Sursa: mmediu.ro

Panouri solare pentru 16.000 de romani
Sursa: Romania Libera