Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       30171 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Puterile publice existente in stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

(2) Raportul anual al Consiliului fiscal contine o analiza cu privire la derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent fata de cea aprobata prin strategia fiscal-bugetara si bugetul anual si include, fara a se limita la acestea:
a) evaluarea tendintelor macroeconomice si bugetare cuprinse in strategia fiscal-bugetara si in bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului;
b) evaluarea obiectivelor, tintelor si indicatorilor stabiliti prin strategia fiscal-bugetara si prin bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului;
c) evaluarea performantei Guvernului si a modului cum au fost respectate principiile si regulile prevazute de prezenta lege in anul bugetar precedent;
d) opiniile si recomandarile Consiliului fiscal in vederea imbunatatirii politicii fiscal-bugetare in anul bugetar curent, in conformitate cu principiile si regulile prevazute de prezenta lege.


Capitolul XI - Responsabilitati si sanctiuni

Art. 49
Responsabilitatile Guvernului:
a) asigura ca Programul de guvernare este sustenabil din punct de vedere fiscal si conform prevederilor prezentei legi;
b) gestioneaza finantele publice si resursele publice intr-o maniera conforma cu prezenta lege, respectand principiile, obiectivele responsabilitatii fiscale si ale regulilor fiscale, si asigura indeplinirea strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin propunerea de bugete anuale, cu respectarea prezentei legi si a strategiei fiscal-bugetare;
c) exercitarea tuturor atributiilor intr-o maniera care sa asigure respectarea prezentei legi si a strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin emiterea de acte normative in conformitate cu prezenta lege.

Art. 50
Responsabilitatile Ministerului Finantelor Publice:
a) monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei legi privind strategia fiscal-bugetara si sesizeaza Guvernul cu privire la orice abatere constatata;
b) intocmeste raportarile prevazute de prezenta lege;
c) intocmeste proiectul strategiei fiscal-bugetare;
d) gestioneaza procesul bugetar anual, pentru a asigura respectarea prezentei legi;
e) monitorizeaza rezultatele financiare si cele asociate acestora inregistrate de autoritatile publice centrale si locale in raport cu prevederile prezentei legi;
f) emite norme, ordine, instructiuni sau notificari pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 51
Responsabilitatile ordonatorilor principali de credite:
a) fiecare ordonator principal de credite se va asigura ca toate deciziile ce intra in sfera prerogativelor lui sunt luate in conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv in conformitate cu principiile responsabilitatii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetara;
b) monitorizeaza performantele financiare si nefinanciare ale entitatilor aflate in coordonare, pentru a se asigura ca performantele sunt conforme prevederilor prezentei legi;
c) furnizeaza Ministerului Finantelor Publice, in formatul si in termenul solicitate de acesta, informatiile necesare pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare si raspund pentru corectitudinea informatiilor furnizate;
d) furnizeaza Ministerului Finantelor Publice, in formatul si in termenul solicitate de acesta, informatiile necesare pentru elaborarea rapoartelor prevazute de prezenta lege, precum si orice alte informatii cu privire la decizii si/sau situatii care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale si economice si raspunde pentru informatiile furnizate.

Art. 52
Incalcarea prevederilor prezentei legi de catre membrii Guvernului atrage raspunderea politica solidara cu ceilalti membri, in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, si ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 53
(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale si conducatorii institutiilor sau autoritatilor publice au obligatia de a furniza Ministerului Finantelor Publice si/sau Consiliului fiscal, in formatul si in termenele solicitate de acesta, informatiile necesare aplicarii prezentei legi.
(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 5.000 lei.

Art. 54
(1) Ordonatorii de credite bugetare si conducatorii companiilor cu capital majoritar de stat ale caror bugete fac parte din bugetul general consolidat au obligatia sa respecte obiectivele responsabilitatii fiscale si regulile fiscale prevazute la art. 5iż˝10, 13, 15iż˝17 si 21, plafoanele de cheltuieli si imprumuturi, precum si tintele soldului bugetar specificate la art. 22. Orice incalcare a acestor prevederi duce la luarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele masuri:
a) prezentarea in Guvern sau, dupa caz, la organele deliberative ale autoritatilor publice locale a unui program de reducere a cheltuielilor ori restructurarea si, dupa caz, fuziunea unor institutii publice;
b) interdictia emiterii de garantii, precum si contractarea sau tragerea de imprumuturi, pana la redresarea situatiei financiare si incadrarea in indicatorii aprobati;
c) interzicerea majorarii in anul bugetar urmator a plafoanelor de cheltuieli si imprumuturi, ca urmare a depasirilor angajamentelor bugetare din anul curent;
d) autoritatile locale, institutiile publice autofinantate si entitatile economice cu capital majoritar de stat ale caror bugete fac parte din bugetul general consolidat vor compensa deficitele din anii anteriori prin excedente inregistrate in anul bugetar urmator.
(2) Consiliul fiscal va evalua prin rapoartele anuale respectarea prevederilor prezentei legi, facand publice constatarile acestora.

Art. 55
Constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 56 angajarea sau plata de cheltuieli peste plafoanele trimestriale stabilite si orice incheiere de angajamente legale prin care sa oblige statul sau autoritatile locale la efectuarea unor cheltuieli peste nivelul aprobat in conditiile dispozitiilor prezentei legi.

Art. 56
Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.